ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

Відомості про здійснення регуляторної діяльності

06 лютого 2023 | 13:03

Інформація  щодо здійснення державної регуляторної політики Харківською обласною військовою адміністрацією в 2022 році

Відповідно до статті 40 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в умовах воєнного, надзвичайного стану та оголошення зони надзвичайної екологічної ситуації, регуляторна діяльність здійснюється з урахуванням обмежень прав і свобод людини і громадянина, які в умовах воєнного стану встановлюються відповідно до Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану»

24 лютого 2022 року Указом Президента України № 64/2022 на всій території України було введено режим воєнного стану.

Отже, згідно з приписами ч. 2 ст. 3 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» при прийнятті регуляторних актів з питань запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану застосовувати процедури, передбачені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» не потрібно.

 Протягом 2022 року в Харківській області проводилась робота щодо забезпечення виконання норм Закону за такими напрямами:

- дотримання єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу та до здійснення відстежень результативності дії прийнятих регуляторних актів;

- планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів;

- проведення заходів із відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів;

- перегляд діючих регуляторних актів;

- ведення реєстру чинних регуляторних актів;

- недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними, не узгоджуються чи дублюють інші регуляторні акти;

- здійснення оприлюднення інформації через офіційний сайт обласної військової адміністрації (http://kharkivoda.gov.ua/) про здійснення регуляторної діяльності.

Планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів обласної військової адміністрації здійснюється на рівні Департаментів та управлінь обласної військової адміністрації – розробників регуляторних актів.

На виконання вимог статей 7, 13 Закону, обласною військовою адміністрацією в установленому порядку були прийняті та оприлюднені на сайті облдержадміністрації (https://kharkivoda.gov.ua/) у розділі «Регуляторна політика»: План діяльності обласної військової адміністрації з підготовки проєктів регуляторних актів та План-графік проведення заходів із відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів на 2023 рік. (за посиланням: https://kharkivoda.gov.ua/content/documents/1191/119078/Attaches/dodatok_10_-2.pdf).

Департаментом економіки і міжнародних відносин обласної державної адміністрації ведеться реєстр діючих регуляторних актів, розробниками яких виступають структурні підрозділи обласної військової адміністрації, що дозволяє здійснювати системний моніторинг за переглядом, прийняттям регуляторних актів та проведенням відстежень результативності дії прийнятих  регуляторних актів.

В Переліку діючих регуляторних актів обласної військової адміністрації, який  розміщено на сайті облдержадміністрації в розділі «Регуляторна політика» рубрики «Перелік діючих регуляторних актів Харківської обласної військової адміністрації»,  у 2022 році зафіксовано 3 розпорядження голови обласної державної адміністрації та 1 наказ директора Державного архіву Харківської області.

З метою підвищення ефективності роботи із забезпечення державної регуляторної політики на території регіону діє розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03 грудня 2018 року № 638 «Про забезпечення реалізації державної регуляторної політики в Харківській області».

У 2022 році Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації проводилась роз’яснювальна робота з районними військовими адміністраціями щодо необхідності здійснення регуляторної політики на місцях, а також надання інформації щодо виконання районними військовими адміністраціями розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03.12.2018 № 638 «Про забезпечення реалізації державної регуляторної політики в Харківській області».

Відповідно до Плану діяльності обласної військової адміністрації з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік, проєкт розпорядження начальника обласної військової адміністрації «Про затвердження Порядку надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Харківської області» знаходиться на стадії зовнішнього погодження з іншими заінтересованими органами, відповідно до Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731 (зі змінами).

З метою залучення суб’єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об’єднань підприємців до формування державної регуляторної політики та політики у сфері підприємництва в регіоні, запровадження прозорого механізму їх участі у підготовці проєктів рішень органів виконавчої влади, функціонує Регіональна рада підприємців у Харківській області, персональний склад якої оновлено та затверджено розпорядженням начальника Харківської обласної військової адміністрації від 13 грудня 2021 року № 641.

У зв’язку з проведенням бойових дій на території області засідання  Регіональної ради підприємців у 2022 році не проводилися.

Також, для напрацювання пропозицій щодо вирішення проблемних питань діяльності представників малого та мікробізнесу, розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 21 грудня 2020 року № 804 (зі змінами) на регіональному рівні створено Робочу групу, до складу якої ввійшли представники громадських об’єднань підприємців, які представляють інтереси суб’єктів малого підприємництва, у тому числі суб’єктів мікропідприємництва.

У цілому, стан реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в Харківській області визначає стійку тенденцію з упорядкування регуляторних процесів відповідно до вимог нормативно-правової бази, а впровадження принципів регуляторної політики дозволяє врахувати баланс інтересів влади та суб’єктів господарювання.

Дотримання принципів державної регуляторної політики заходиться на постійному контролі обласної військової адміністрації.

Версія для друку Поділиться:


Вверх