ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Відомості про здійснення регуляторної діяльності

04 червня 2015 | 10:50

Інформація

щодо здійснення державної регуляторної політики Харківською обласною державною адміністрацією та районними державними адміністраціями Харківської області в 2016 році

Протягом 2016 року в Харківській області проводилась робота щодо забезпечення виконання норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» за такими напрямами:

Щокварталу протягом 2016 року обласною державною адміністрацією та районними державними адміністраціями здійснювався перегляд діючих регуляторних актів. Всього районними державними адміністраціями Харківської області переглянуто 19 регуляторних актів.

Відстеження результативності регуляторних актів здійснювалось відповідно до затвердженого та оприлюдненого на офіційному сайті облдержадміністрації Плану-графіка проведення заходів із відстеження результативності прийнятих регуляторних актів обласної державної адміністрації на 2016 рік. За звітний період обласною державною адміністрацією підготовлено 14 звітів про відстеження результативності регуляторних актів, районними державними адміністраціями Харківської області – 41 звіт про відстеження результативності регуляторних актів.

Протягом 2016 року обласною державною адміністрацією прийнято 1 регуляторний акт, районними державними адміністраціями Харківської області – 10 регуляторних актів.

Заходи щодо реалізації державної регуляторної політики включені до Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва  в Харківській області на 2016 – 2020 роки, яка затверджена рішенням Харківської обласної ради від 08.09.2016 № 245-VII, та направлені на вдосконалення правового регулювання підприємницької діяльності шляхом недопущення запровадження необґрунтованих та неефективних регулювань, які б могли призвести до погіршення умов провадження господарської діяльності.