Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Актуальні питання

Як громадянину звернутися до Харківської обласної державної адміністрації?

1.Письмово поштою:

Адреса Харківської обласної державної адміністрації:  вул. Сумська, буд.64, м. Харків, 61002.

2.Письмово в електронній формі:

Через офіційний веб-портал Харківської обласної державної адміністрації https://kharkivoda.gov.ua/101/358/feedback шляхом заповнення форми електронного звернення.

Як правильно оформити звернення?

Відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян»

 у зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Як дізнатися про результати розгляду звернення, надісланого на адресу Харківської обласної державної адміністрації?

Телефон для довідок за зверненнями громадян (фізичних осіб): (057) 700 04 12

понеділок – четвер з 14:00 до 17:00 год.

п’ятниця з 14:00 до 15:45 год.

Як потрапити на особистий прийом до керівництва Харківської обласної державної адміністрації?

Прийом громадян у приймальні обласної державної адміністрації працівниками відділу роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації триває щоденно, крім святкових та вихідних днів, у робочий час.

Особистий прийом керівництвом обласної державної адміністрації проводиться відповідно до графіку прийому громадян за адресою: м. Харків. вул. Мироносицька, 33.

Під час особистого прийому громадянин повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу.

Чи можливо записатися на прийом до керівництва Харківської обласної державної адміністрації?

Згідно з Порядком проведення особистого прийому громадян посадовими особами Харківської обласної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 29.11.2017 № 685, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у Харківській області 14.12.2017 № 63/1613 (зі змінами), особистий прийом громадян керівництвом Харківської обласної державної адміністрації проводиться з тих питань, вирішення яких належить до повноважень Харківської обласної державної адміністрації.

Особистий прийом громадян керівництвом Харківської обласної державної адміністрації проводиться в приміщенні приймальні Харківської обласної державної адміністрації за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 33. Вхід до приміщення приймальні вільний.

Особистий прийом громадян головою Харківської обласної державної адміністрації проводиться за попереднім записом і здійснюється у разі коли порушене громадянином питання належить до компетенції Харківської обласної державної адміністрації та залишилося не вирішеним по суті після особистого прийому громадян першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату Харківської обласної державної адміністрації за напрямами діяльності з урахуванням їх інформації щодо шляхів вирішення питання.

Особистий прийом громадян першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату Харківської обласної державної адміністрації проводиться згідно з графіком, без попереднього запису в порядку черговості громадян, які прийшли на прийом.

У який термін має бути розглянуте звернення?

Відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян» звернення розглядають і вирішують у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляють особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Як оскаржити бездіяльність органів державної влади та їх посадових осіб?

Статтею 16 Закону України «Про звернення громадян» передбачено, що скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням – безпосередньо до суду.

До скарги додають наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймали за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, але тільки ті, які відповідно стосуються питання.

До кого звернутися з питання організаційної діяльності суду?

Відповідно до статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Рада суддів України, зокрема, здійснює контроль за організацією діяльності судів.

До кого можливо оскаржити дії органу дізнання або слідчого?

Здійснення нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, відповідно статті 121 Конституції України, віднесено до компетенції прокуратури України.

Слід зазначити, що дія Закону України «Про звернення громадян», відповідно до статті 12, не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінальним процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, законами України  "Про судоустрій і статус суддів"  та "Про доступ до судових рішень",  Кодексом адміністративного судочинства України,  законами України "Про засади запобігання і протидії корупції",  "Про виконавче провадження".