ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕБ-САЙТХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Оголошення про відбір виконавця земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок водного фонду державної власності на території Харківської області.

21 декабря 2018 | 15:59

Харківська обласна державна адміністрація (Організатор земельних торгів) відповідно до статей 122, 135, 136 Земельного кодексу України, проводить відбір виконавця земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок водного фонду державної власності на території Харківської області.

1. Умови відбору виконавця земельних торгів:

- виконавець забезпечує підготовку лотів (виготовлення документації із землеустрою, нормативної грошової оцінки земельної ділянки та паспорта водного об’єкта), фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів відповідно до частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України та проведення земельних торгів;

- витрати (видатки), здійснені виконавцем на проведення земельних торгів, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів відповідно до частини п’ятої статті 135 Земельного кодексу України;

- під час відбору виконавця враховуються пропозиції кожного з претендентів за критеріями: вартість виготовлення документації із землеустрою, нормативної грошової оцінки земельних ділянок, паспортів водних об’єктів, а також термін виконання зазначених робіт (з урахуванням термінів погодження документації із землеустрою, отримання витягів з Державного земельного кадастру про земельні ділянки, погодження Державним агентством водних ресурсів України паспортів водних об’єктів, отримання позитивних висновків державної землевпорядної експертизи); наявність працівників відповідної кваліфікації; кількість проведених земельних торгів; наявність приміщення та обладнання для проведення торгів на території міста Харкова; інше.

2. Вимоги до документів, що подаються комісії з розгляду документів виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавців земельних торгів Харківської обласної державної адміністрації (далі – комісія):

Документи подаються в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «Комісії з розгляду документів виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавців земельних торгів Харківської обласної державної адміністрації». У конверті мають міститися підтвердні документи з описом вкладення та окремий запечатаний конверт з пропозицією щодо вартості виготовлення документації із землеустрою, нормативної грошової оцінки земельної ділянки, паспорта водного об’єкта та терміну виконання таких робіт.

Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції повинні бути засвідчені посадовими особами претендента відповідно до компетенції та з дотримання норм чинного законодавства України в сфері оформлення документів. Документи мають бути без виправлень, закреслень, дописок тощо.

3. Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії:

- опис документів, наданих у складі пропозиції (за формою згідно з додатком 1);

- відомості про претендента (за формою згідно з додатком 2);

- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (код ЄДРПОУ) або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) (РНОКПП);

- інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

для здійснення робіт із землеустрою – інформація щодо наявності у складі претендента за основним місцем роботи сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою та які зареєстровані в Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників відповідно до Закону України «Про землеустрій» з наданням копій кваліфікаційних сертифікатів інженера-землевпорядника;

для проведення земельних торгів – інформація щодо наявності у складі суб’єкта господарювання ліцитатора (за основним місцем роботи або залученого за трудовим договором (на умовах сумісництва, строкового контракту тощо з урахуванням вимог законодавства про працю), який має вищу освіту та відповідні кваліфікаційні сертифікати з наданням їх копій.

- інформація про кількість проведених земельних торгів із зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок;

- інформація про наявність приміщення та обладнання для проведення торгів на території міста Харкова.

В запечатаному конверті подається пропозиція про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях).

Підготовка лоту включає розроблення документації із землеустрою, нормативної грошової оцінки земельної ділянки та паспорта водного об’єкта відповідно до додатку 3.

Суб’єкти господарювання, що мають право на виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та проведення земельних торгів можуть подавати пропозиції на відбір виконавця земельних торгів до 28.12.2018

Поштова адреса, за якою подаються документи: 61200, м. Харків, вул. Сумська, буд. 64.

Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з претендентами: Козинець Сергій Олександрович – начальник відділу з майнових та земельних питань управління судової роботи та земельних питань Юридичного департаменту Харківської обласної державної адміністрації.

Контактний телефон: 700-31-32

Версия для печати Поделиться:


Вверх