Харківська обласна державна адміністрація

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕБ-САЙТХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Звіт про повторне відстеження результативності розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 11.07.2011 № 381 «Про встановлення тарифу на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав – послуги, що надає комунальне підприємство "Печенізьке бюро технічної інвентаризації".

02 августа 2013 | 00:00

1.Виконавець заходів відстеження – Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації.
 
2.Цілями прийняття даного розпорядження було:
-виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996  № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами);
-установлення економічно обґрунтованого тарифу на надання послуг з інвентаризації нерухомого майна, оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав – послуги, що надає КП «Печенізьке БТІ»;
-сприяння беззбитковості роботи підприємства КП «Печенізьке БТІ».
 
3.Строк виконання заходів із відстеження – з 22.07. 2013 по 02.08.2013.
 
4.Тип відстеження – повторне.
 
5.Метод одержання результатів відстеження – статистичний: використання даних фінансової та бухгалтерської звітності КП «Печенізьке БТІ».
 
6.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність:
чинне законодавство у сфері ціноутворення та результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Печенізьке бюро технічної інвентаризації».
 
7.Кількісні та якісні значення показників результативності акта наведені в таблиці вигод і витрат (додається).
 
8.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.
 
У цілому, за даними статистичної звітності за 2012 рік, КП «Печенізьке БТІ» є прибутковим, але сума одержаного прибутку за 2012 рік становить 1,6 тис.грн.
Слід зазначити, що відносини, пов'язані з державною реєстрацією прав на нерухоме майно та їх обтяжень, регулює Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», із змінами (далі – Закон).
 
Відповідно до статті 6 Закону систему органів державної реєстрації прав становлять: Міністерство юстиції України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав, органи державної реєстрації прав, утворені Міністерством юстиції України в установленому чинним законодавством порядку.
 
Одночасно, пунктом 2 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 703, із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 1156, які набули чинності з 01.01.2013, передбачено, що державну реєстрацію прав шляхом внесення записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно проводять орган державної реєстрації прав та нотаріус як спеціальний суб'єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно. Орган державної реєстрації прав у контексті зазначеного Порядку – це структурний підрозділ територіального органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію повноважень Укрдержреєстру.
 
Отже, бюро технічної інвентаризації з 01.01.2013 не надають послуги з оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрації таких прав.
 
На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно – правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (зі змінами), з метою впорядкування власних нормативно-правових актів, розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 11.07.2011 № 381 «Про встановлення тарифу на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав – послуги, що надає комунальне підприємство «Печенізьке бюро технічної інвентаризації», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Харківській області 29.07.2011 за № 140/1248, потребує перегляду відповідно до вимог чинного законодавства.
 
 
Директор Департаменту економіки і
міжнародних відносин Харківської
обласної державної адміністрації                                                               С.В. Авершин
Версия для печати Поделиться:


Вверх