ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕБ-САЙТХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

02 августа 2013 | 00:00

1.Виконавець заходів відстеження – Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації.

 

2.Ціллю прийняття даного розпорядження є стабілізація цінової ситуації на продовольчому ринку, зупинення необґрунтованого зростання цін, недопущення фактів неправомірного завищення торговельних (постачальницько-збутових) надбавок.
 
3.Строк виконання заходів з відстеження – через три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта
(з 10 по 31 липня 2013 року).
 
4.Тип відстеження – періодичне.
 
5. Метод одержання результатів відстеження – статистичний: аналіз даних Головного управління статистики у Харківській області щодо індексу споживчих цін на окремі групи товарів і послуг.
 
6. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність – дані Головного управління статистики у Харківській області щодо індексу споживчих цін на окремі групи товарів і послуг (до грудня попереднього року).
 
7.Кількісні та якісні значення показників результативності акта.
Дія регуляторного акта та дотримання суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з реалізації продовольчих товарів, установлених рівнів торговельних (постачальницько-збутових) надбавок на окремі види продовольчих товарів сприяли забезпеченню стабілізації цінової ситуації.
 
Аналіз цінової ситуації на ринку продовольчих товарів за останні три роки (2010 – 2012 рр.), за даними Головного управління статистики в Харківській області, засвідчує сповільнення темпів зростання споживчих цін, зокрема на продукти харчування.
 
Так, за 2010 рік індекс споживчих цін на продукти харчування по Харківській області становив – 110,0% (по Україні – 110,7%), за 2011 рік – відповідно 99,4% (по Україні – 100,7%),  за 2012 рік – 95,8% (по Україні – 97,1%).
 
Загалом, у 2012 році, як на загальнодержавному рівні, так і в Харківській області, зафіксовано найнижчий рівень інфляції (дефляція), коли загальний рівень цін знизився в Харківській області на 0,8%, в Україні – на 0,2%.
 
Кількісні та якісні значення показників результативності акта наведені в таблиці:
 
Найменування показника
Розмір показника
Розмір надходжень до бюджету
Розмір надходжень до бюджету від упровадження розпорядження визначити неможливо, оскільки він залежить від кількості суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з реалізації продовольчих товарів на території Харківської області, обсягів їх реалізації.
Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких буде поширюватись дія акта
Дія акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з реалізації продовольчих товарів на території Харківської області.
Розмір часу і коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта
Збільшення часу і коштів, пов’язаних з виконанням вимог акта, що витрачаються суб’єктами господарювання, не відбувається.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта
Вище середнього, оскільки розпорядження розміщено в мережі Інтернет (http://old.kharkivoda.gov.ua/) та в газеті «Слобідський край» від 26 червня 2008 року № 72.

8.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

У результаті реалізації регуляторного акта досягнуто такі основні цілі:
 
- виконані вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами);
 
- запроваджено державне регулювання цін шляхом установлення граничних торговельних (постачальницько-збутових) надбавок на ковбасні вироби варені, молоко питне незбиране різної жирності, короткотермінового та тривалого терміну зберігання, сири кисломолочні різної жирності і нежирні, сири тверді, масло вершкове, сметану, олію соняшникову, яйця курячі, що забезпечило можливість придбання широкими верствами населення за прийнятними цінами окремих видів продовольчих товарів, а також соціальну захищеність населення області від необґрунтованого зростання цін.
 
Однак, здійснення контролю за дотриманням вимог зазначеного регуляторного акта та процесом ціноутворення в цілому значно ускладнювала відсутність територіальних органів Державної інспекції України з контролю за цінами.
 
Указами Президента України від 19.01.2012 №19/2012 «Про Державну інспекцію України з контролю за цінами» та від 30.03.2012 № 236/2012 «Питання реалізації державної політики з контролю за цінами» утворено Держцінінспекцію України та затверджено Положення про інспекцію.
 
З огляду на викладене, доцільно продовжити дію зазначеного розпорядження.
 
 
Директор Департаменту                                                                                 С.В. Авершин

 

Версия для печати Поделиться:


Вверх