ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕБ-САЙТХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Звіт про повторне відстеження результативності розпорядження голови Харківської обласної державної адміністраці від 20 травня 2011 року № 271 "Про граничний рівень рентабельності пакування (фасування) продовольчих товарів, щодо яких запроваджено державне регулювання цін"

10 июня 2013 | 00:00

1.Виконавець заходів відстеження – Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації.

 

2.Цілями прийняття даного розпорядження є:
- виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами);
- недопущення необґрунтованого зростання цін на основні продовольчі товари, створення прозорих умов при встановленні виробниками оптово-відпускних цін на свою продукцію, стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку області за рахунок пакування (фасування) продовольчих товарів, щодо яких запроваджено державне регулювання цін.
 
3.Строк виконання заходів із відстеження – з 22 травня 2013 року по 10 червня 2013 року.
 
4.Тип відстеження – повторне.
 
5.Метод одержання результатів відстеження – дані моніторингу цін на основні продукти харчування, статистична інформація.
 
6.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність
Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу даних моніторингу цін на основні продукти харчування, щодо яких запроваджено державне регулювання.
 
7.Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від 20 травня 2011 року № 271 «Про граничний рівень рентабельності пакування (фасування) продовольчих товарів, щодо яких запроваджено державне регулювання цін» установлений граничний рівень рентабельності пакування (фасування) продовольчих товарів, щодо яких запроваджено державне регулювання цін, без урахування вартості сировини в розмірі 10 відсотків.
За період дії регуляторного акта, з 11 червня 2011 року по 22 травня 2013 року, зауважень та пропозицій не надходило.
 
8.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.
Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (зі змінами та доповненнями) проведено аналіз ефективності дії розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 20 травня 2011 року № 271 «Про граничний рівень рентабельності пакування (фасування) продовольчих товарів, щодо яких запроваджено державне регулювання цін», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Харківській області 09 червня 2011 року за № 133/1241, яким установлено, що результатом упровадження даного розпорядження голови обласної державної адміністрації є:
- захист малозабезпечених верств населення від необґрунтованого підвищення цін за рахунок пакування (фасування);
- забезпечення конкуренції у сфері виробництва та реалізації продовольчої продукції.
Виконання вимог регуляторного акта не потребує від суб’єктів господарювання, на яких він поширюється, додаткових витрат, не передбачених законодавством України. Нагляд за дотриманням вимог розпорядження також не потребує створення додаткових систем контролю. Відстеження його дії здійснюється за результатами постійного моніторингу цін, який проводиться органами виконавчої влади, органами Головного управління статистики України у Харківській області та Державної інспекції України з контролю за цінами у Харківській області.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – вище середнього, оскільки дотримано вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», регуляторний акт  та аналіз його регуляторного впливу оприлюднено на офіційному сайті Харківської облдержадміністрації (http://www.kharkivoda.gov.ua) та опубліковано в газеті «Слобідський край».
Зазначений розмір рентабельності дозволяє суб’єктам господарювання здійснювати прибуткову діяльність з пакування (фасування) продовольчих товарів, щодо яких запроваджено державне регулювання цін, водночас забезпечуючи населенню помірний рівень цін на них.
У період з 11 червня 2011 року по 22 травня 2013 року рентабельність пакування (фасування) продовольчих товарів, без урахування вартості сировини, на ТОВ «Олімп» та ТОВ Фірмі «Посад» - найкрупніших пакувально – фасувальних підприємствах Харківської області, становила 6 - 10 %.
 
9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.
Цілями державного регулювання є забезпечення обґрунтованості і стабільності цін, прозорості і гласності ціноутворення на ринку продовольчих товарів, соціальний захист населення від необґрунтованого підвищення цін, забезпечення доступності придбання продуктів харчування масового вжитку (соціально значимих) малозабезпеченими верствами населення.
Упровадження розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 20 травня 2011 року № 271 «Про граничний рівень рентабельності пакування (фасування) продовольчих товарів, щодо яких запроваджено державне регулювання цін» позитивно впливає на цінову ситуацію на споживчому ринку, захищає малозабезпечені верстви населення від необґрунтованого підвищення цін на продукти харчування першої необхідності.
 
 
Директор Департаменту економіки і
міжнародних відносин Харківської
обласної державної адміністрації                                                               С.В. Авершин

 

Версия для печати Поделиться:


Вверх