ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕБ-САЙТХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Проект розпорядження "Про затвердження натуральних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом для надання в 2010 році пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"

15 октября 2010 | 00:00

Проект розпорядження
 
Про затвердження натуральних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом для надання в 2010 році пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим  бюджетам
З метою соціального захисту малозабезпечених верств населення області, відповідно до статті 46 Закону України «Про Державний бюджет України            на 2010 рік», постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2010 № 694 «Про затвердження Переліку постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність», постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2010 № 827 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання
у 2010 році пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», керуючись статтями 6 та 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1.Затвердити натуральні норми для надання в 2010 році населенню області пільг і житлових субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, виходячи із затверджених граничних показників вартості твердого палива – 678 грн. за одну тонну та вартості скрапленого газу – 95 грн. за один балон:
    а) норми забезпечення населення пільговим твердим паливом і скрапленим газом – відповідно одна тонна та один балон на домогосподарство в рік, а особам, які мають таке право згідно зі статтею 48 Гірничого закону України, – 3,1 тонни вугілля на побутові потреби на домогосподарство в рік;
   б) норму забезпечення твердим паливом для надання житлових субсидій населенню готівкою – 2,2 тонни на домогосподарство в рік;
   в) норми забезпечення населення скрапленим газом, який  використовується для приготування їжі, для надання житлових субсидій населенню готівкою: два балони (42 кілограми) на рік – на одну – дві особи, три балони (63 кілограми) – на три – чотири особи, чотири балони (84 кілограми) – на п’ять і більше осіб. У разі споживання скрапленого газу від групових резервуарних установок мінімальна норма забезпечення скрапленим газом становить 42 кілограми на одну особу на рік, але не більш як 210 кілограмів.
2. Установити, що в 2010 році громадянам, які для опалення житлових приміщень використовують рідке пічне побутове паливо, пільги надаються з розрахунку затвердженої вартості однієї тонни твердого палива, а субсидії – для відшкодування витрат на його придбання, виходячи з вартості, затвердженої в області натуральної норми забезпечення населення твердим паливом.
3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31.03.2010 № 180 «Про затвердження натуральних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом для надання в 2010 році пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Харківській області 12.04.2010 за № 6/1085.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації І.М. Шурму.
5. Це розпорядження набирає чинності з дня опублікування його в газеті «Слобідський край».
 
Голова обласної державної
адміністрації                                                                       М.М. ДОБКІН
 
 
Пояснювальна записка
до проекту розпорядження голови обласної державної адміністрації
 
«Про затвердження натуральних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом для надання в 2010році пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»
1.Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження
 
Для надання населенню області в 2010 році пільг та житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в умовах неприйняття Державного бюджету України на 2010 рік розпорядженням голови облдержадміністрації від 31.03.2010 № 180 були затверджені натуральні норми забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1414  «Про заходи щодо організації бюджетного процесу у 2010 році». На цей час вищезазначена постанова  Кабінету Міністрів України  втратила чинність.
          В той же час постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня         2010 року № 827 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання у 2010 році пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» згідно додатків 1,2 по Харківській області затверджуються мінімальні норми забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничні показники їх вартості для надання у 2010 році пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.
         На виконання п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня          2010 року № 827 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання у 2010 році пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» передбачається затвердження натуральних норм забезпечення населення області твердим паливом і скрапленим газом, відповідно до додатків 1,2 вищезазначеної постанови, де встановлені мінімальні норми забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом.
2.Мета і шляхи її досягнення
 
         Метою прийняття розпорядження є затвердження натуральних норм забезпечення населення області твердим паливом і скрапленим газом для надання у 2010 році пільг і житлових субсидій готівкою для відшкодування витрат на їх придбання за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з метою соціального захисту малозабезпечених верств населення області.
3. Правові аспекти
 
Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання:
         - Бюджетний кодекс України;
         - Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2010 № 827 "Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання у 2010 році пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам".
4.Фінансово-економічне обґрунтування
 
Фінансування передбачається здійснювати в межах субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для надання пільг і житлових субсидій населенню області готівкою для придбання твердого палива та скрапленого газу.
5. Позиція заінтересованих органів
 
Відповідно до п.9.4. розпорядження голови облдержадміністрації                  від 23.11.2007 № 758 “Про затвердження типового Регламенту обласної державної адміністрації” проекти розпоряджень підлягають обов`язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами облдержадміністрації: головним фінансовим управлінням, головним управлінням праці та соціального захисту населення, управлінням паливно-енергетичного комплексу, головним юридичним управлінням та відділом контролю апарату облдержадміністрації. Проект розпорядження погоджується також з об’єднаннями профспілок області, надається до Головного управління юстиції у Харківській області для отримання висновку щодо відповідності положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та протоколів до неї та до Ліквідаційної комісії представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Харківській області.
6. Регіональний аспект
 
Предметом правового регулювання даного проекту розпорядження є затвердження натуральних норм забезпечення населення області твердим паливом і скрапленим газом для надання населенню у 2010 році пільг і житлових субсидій готівкою для відшкодування витрат на їх придбання, виходячи із затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2010 року № 827 "Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання у 2010 році пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання у 2010 році пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.
         Даним розпорядженням у 2010 році затверджуються наступні натуральні норми згідно додатків 1,2 постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2010 року № 827 "Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання у 2010 році пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам":
         - на пільгове тверде паливо та скраплений газ відповідно 1 тонна та 1 балон на домогоспо­дар­ство в рік, а особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України, - 3,1 тонни вугілля на побутові потреби на домогосподарство в рік;
         - на тверде паливо для надання житлових субсидій готівкою - 2,2 тонни на домогосподарство;
         - на скраплений газ, який використовується для приготування їжі, для надання житлових субсидій населенню, у такій кількості - 2 балони (42 кг) на рік на домогосподарство з 1-2 осіб, 3 балони (63 кг) - з 3-4 осіб, 4 балони  (84 кг) -      з 5 і більше осіб. У разі споживання скрапленого газу від групових резервуарних установок мінімальна норма забезпечення скрапленим газом становить 42 кг на одну особу на рік, але не більше як 210 кг.
         Згідно вищезгаданої Постанови для населення області затверджено  граничний показник вартості твердого палива – 678 грн. за 1 тонну та граничний показник вартості скрапленого газу – 95 грн. за 1 балон.
Встановлено також, що громадянам, які для опалення житлових приміщень використовують рідке пічне побутове паливо, пільги надаються з розрахунку затвердженої вартості однієї тонни твердого палива, а субсидії для відшкодування витрат на його придбання – виходячи з вартості затвердженої в області натуральної норми забезпечення населення твердим паливом.
7. Громадське обговорення
 
З метою одержання зауважень та пропозицій проект розпорядження «Про затвердження натуральних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання у 2010 році пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному сайті Харківської облдержадміністрації в мережі Інтернет.
8.Прогноз результатів
Прийняття цього розпорядження сприятиме стабілізації соціальної ситуації в області.
 
 
Начальник Головного управління
економіки облдержадміністрації                                                    С.В.Авершин
 
 
 
 
___________________________________________
Зауваження та пропозиції надсилати протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту розпорядження на адресу Головного управління економіки Харківської обласної державної адміністрації (61022, м. Харків, Держпром, 7 під’їзд, 3 поверх, адреса електронної пошти uek@kharkivoda.qov.ua).
Версия для печати Поделиться:


Вверх