ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕБ-САЙТХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Аналіз регуляторного впливу Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства до проекту розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації "Про встановлення Лімітів на здійснення побічних лісових користувань на 2014 р

15 мая 2014 | 00:00

Проект розпорядження «Про встановлення Лімітів на спеціальне використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань на 2014 рік» складено на виконання вимог статей 31, 67, 73 Лісового кодексу України. Ліміти використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань, відповідно пункту 9 статті 31 Лісового кодексу України, встановлюються обласною державною адміністрацією.

 1.Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується  вирішити
 
Лісові ресурси України дуже обмежені і забезпечують власні потреби держави лише на 20-25%. Основними, найбільш актуальними проблемами щодо формування і раціонального використання лісових ресурсів України є: порушення збалансованості між лісосировинними запасами, обсягами використання лісових ресурсів та екологічними вимогами; значне виснаження лісосировинної бази, погіршення природних комплексів, деградація рослинного покриву; обмеженість інвестицій для лісогосподарського виробництва; скорочення обсягів лісокористування.
 
Вирішення названих проблем тісно пов'язано з розширеним відтворенням лісових ресурсів, підвищенням ефективності їх охорони і використання. Необхідно проводити заходи з лісовідновлення та лісорозведення для того, щоб поступово переходити на забезпечення потреб країни переважно за рахунок власних лісових ресурсів із збереженням основних екологічних функцій лісів.
 
Створено нормативно-правову базу, яка забезпечує правове регулювання у сфері використання лісових ресурсів. Це, передусім, Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища» та "Про рослинний світ", Лісовий кодекс України, постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761 «Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів» та від 23.04.1996 № 449 «Про затвердження Порядку заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань в лісах України». Але ліміти на здійснення побічних лісових користувань встановлюються обласними державними адміністраціями відповідно до статті 31 Лісового кодексу України.
 
Відповідно  до  постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761 лісовий квиток видається щороку на підставі лімітів використання лісових ресурсів під час здійснення побічних лісових користувань. Для видачі лісового квитка підприємства подають заявки на використання лісових ресурсів.
 
Харківським обласним управлінням лісового та мисливського господарства направлено постійним лісокористувачам лист від 14.03.2013 № 02-23/38 з інформацією про необхідність надати заявки на отримання здійснення побічних лісових користувань.
 
На основі поданих державними підприємствами лісового господарствами області матеріалів, було складено додаток до зазначеного проекту розпорядження голови обласної державної адміністрації із найменуваннями та обсягами відповідних видів використання  лісових матеріалів при здійсненні побічних лісових користувань на території області на поточний рік.
 
Заготівля сіна, лікарських рослин, випасання худоби, розміщення пасік, збирання лісової підстилки та заготівля дикорослих рослин буде здійснюватися населенням для задоволення власних потреб у цих видах побічних лісових користувань.
 
Основним завданням державного регулювання та управління у сфері лісових відносин є забезпечення ефективної охорони, належного захисту, раціонального використання та відтворення лісів.
 
Відсутність затверджених лімітів на спеціальне використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань унеможливить здійснення громадянами області побічних лісових користувань чи призведе до неконтрольованого їх використання.
 
Отже, існує нагальна потреба в регулюванні цих питань шляхом встановлення лімітів на спеціальне використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань.
 
Даним проектом розпорядження пропонується затвердити Ліміти на спеціальне використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань. 
 
2.Цілі державного регулювання
 
Основною ціллю державного регулювання даного регуляторного акта є забезпечення встановлення лімітів на спеціальне використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань.
 
Проект розпорядження «Про затвердження Лімітів на спеціальне використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань на 2014 рік» розроблено з метою:
-збереження, раціонального та невиснажливого використання лісових     
 ресурсів місцевого значення;
-вирішення питання плати за спеціальне використання лісових ресурсів
 при здійсненні побічних лісових користувань та наповнення місцевих      
 бюджетів;
-забезпечення населення:
а) лісовими квитками для заготівлі сіна;
б) лісовими квитками для заготівлі лікарських рослин у сирому виді;
в) лісовими квитками для заготівлі лікарських рослин у сухому виді;
г) лісовим квитком  на випасання великої рогатої худоби;
д) лісовим квитком на випасання молодняка великої рогатої худоби;
є) лісовим квитком на випасання овець;
ж) лісовим квитком на випасання  кіз;
з) лісовим квитком на розміщення пасік;
і) лісовим квитком на збирання лісової підстилки;
й) заготівлю дикорослих плодів, грибів, горіхів та ягід.
 
3.Альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання
 
У разі залишення ситуації без змін сфера регулювання для суб’єктів господарювання та громадян залишиться непрозорою, неможливою для впровадження, що не відповідає принципам державної регуляторної політики. Не встановлення лімітів на спеціальне використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань призведе до неможливості  реалізації права на ці користування в установленому законодавством порядку, з одного боку  та до неконтрольованого використання цього лісового ресурсу, з іншого боку. Отже, з цього випливає, що альтернативних шляхів досягнення визначених цілей – немає.
 
Прийняття регуляторного акта про встановлення зазначених лімітів відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. У ньому чітко встановлено ліміти на спеціальне використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань, що дасть можливість раціонально використовувати відповідні види лісових ресурсів місцевого значення та забезпечить відтворення відновлювальних ресурсів лісу.
 
4.Опис механізму, що забезпечить розв’язання визначеної проблеми
 
Проектом цього регуляторного акта передбачено затвердження лімітів на використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань. 
Запропонований проект розпорядження ОДА, як форма державного регулювання, повністю відповідає вирішенню існуючої проблеми, так як він в повній мірі містить необхідну інформацію для її подальшого використання при видачі постійними лісокористувачами спеціального дозволу (лісового квитка).
 
5.Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта
 
У разі видання розпорядження, лісогосподарські підприємства області зможуть здійснювати відповідні види спеціального використання лісових ресурсів в установленому законодавством порядку, на підставі встановлених цим розпорядженням лімітів. Зазначене розпорядження забезпечить раціональне, невиснажливе використання лісових ресурсів, забезпечить відтворення відновлювальних властивостей лісів.
 
Для впровадження вимог цього регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з бюджету.
 
Харківське обласне управління лісового та мисливського господарства  буде здійснювати заходи з відстеження цього регуляторного акта.
 
6.Очікувані результати прийняття регуляторного акта
 
З встановленням лімітів на спеціальне використанні лісових ресурсів, фізичні та юридичні особи будуть здійснювати спеціальне використання лісових ресурсів, яке є платним.
 
Розмір плати за здійснення побічних лісових користувань встановлено "Ставками збору за заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів області",  які  затвердженні   рішенням обласної  ради    від    01.03.2012 № 367-VI (ХІ сесія VІ скликання).
 
Приблизний перелік вигод та втрат, які можуть виникнути при запровадженні регуляторного акта:
 
Сфера впливу
(інтереси громадян, суб’єктів господарювання
та держави)
Вигоди
Витрати
1
2
3
Органи державної
влади та місцевого
самоврядування
Забезпечить раціональне та невиснажливе використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань. Місцеві бюджети отримають від впровадження нормативної плати додатково за заготівлю другорядних лісових матеріалів близько
32,0 тис. грн.
Витрат на прийняття даного регуляторного акта немає
Суб’єкти
господарювання
Набудуть можливість видавати спеціальні дозволи (лісові квитки)
Справляння плати за спеціальне використання лісових ресурсів
Держава
Буде забезпечено дотримання вимог Лісового кодексу та нормативно-правових актів в частині використання юридичними та фізичними особами вищезазначених лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань
 Витрат на прийняття даного регуляторного акта немає
 
Населення
Набудуть можливість здійснювати  побічні лісові користування на відповідні види лісових ресурсів на законних підставах
Витрат на прийняття даного регуляторного акта немає
Після затвердження відповідного проекту розпорядження обласної державної адміністрації будуть створені умови, при яких юридичні та фізичні особи, згідно статей 67 та 73 Лісового кодексу України, будуть мати можливість на лісових ділянках здійснювати  відповідні види спеціального використання лісових ресурсів.
 7.Обґрунтування строку дії регуляторного акта
 
Відповідно до пункту 9 Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 року № 761, лісовий квиток видається щороку на підставі лімітів використання лісових ресурсів під час здійснення побічних лісових користувань. Отже термін дії даного розпорядження  обмежений  роком, на який встановлюється ліміт, тобто до 31 грудня 2014 року.
 
8.Показники результативності регуляторного акта
 
Проект розпорядження забезпечить достатній баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.
 
Суб’єкти господарювання (лісогосподарські підприємства області) отримають змогу видавати лісові квитки юридичним та фізичним особам на здійснення побічних лісових користувань в межах зазначених лімітів. 
Показниками результативності регуляторного акту є:
-розмір надходжень до місцевих бюджетів і державних цільових фондів від сплати за спеціальне використання лісових ресурсів становитиме близько 32,0 тис. грн.;
-кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта – шість;
-витрат коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з використанням вимог акта – не передбачається;
-рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – середній.
 
Надходження до державного бюджету за здійснення побічних лісових користувань законодавством не передбачено.
 
Розмір плати за здійснення побічних лісових користувань встановлено Ставками збору за здійснення побічних лісових користувань, які затверджені рішенням Харківської обласної ради від 01.03.2012 № 367-VI (XI сесія VI скликання).
Реалізація розпорядження Харківської обласної державної адміністрації створить умови, при яких:
-громадяни, фізичні та юридичні особи отримають можливість законно здійснювати побічні лісові користування у відповідній кількості.
 
Впровадження проекту розпорядження надасть можливість забезпечити раціональне невиснажливе використання лісових ресурсів та відтворення відновлювальних властивостей лісів, а також можливість додаткового надходження до місцевих бюджетів коштів у розмірі до 32,0 тис. грн.
 
Суб’єкти господарювання (лісогосподарські підприємства області) в межах затверджених лімітів отримають змогу проводити видачу лісових квитків на здійснення побічних лісових користувань в установленому законодавством порядку.
 
9.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження регуляторного акта
 
Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності регуляторного акта або більшості його положень у IV кварталі 2014 року. Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити в кінці грудня 2014 року.
 
 
Перший заступник
начальника управління                                                                                        О.І. Попов

 

 

Версия для печати Поделиться:


Вверх