ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕБ-САЙТХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Пояснювальна записка до проекту розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації «Про затвердження натуральних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом для надання в 2015 році пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам».

07 мая 2015 | 12:34

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 року № 356 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (зі змінами) затверджено граничні показники вартості твердого палива та скрапленого газу для надання в 2012 році пільг і житлових субсидій населенню на їх придбання за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. При цьому, зазначеним рішенням Уряду передбачено, що, починаючи з 2013 року,  граничні показники вартості твердого палива та скрапленого газу індексуються на коефіцієнт, який включає прогнозний індекс споживчих цін поточного року.
 
Відповідно до статті 102 Бюджетного кодексу України необхідно встановити натуральні норми забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом для надання в 2015 році пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.
 
2. Мета і шляхи її досягнення
 
Метою прийняття розпорядження є соціальний захист малозабезпечених верств населення області шляхом затвердження натуральних норм забезпечення населення області твердим паливом і скрапленим газом для надання в 2015 році пільг і житлових субсидій готівкою для відшкодування витрат на їх придбання за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.
  
3. Правові аспекти 
 
Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання:
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації» ( статті 6, 39, 41 ); 
- постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 року № 356 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (зі змінами);
 - постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2014 року № 404 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2015 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2016 і 2017 роки та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» ( зі змінами).
 
4. Фінансово-економічне обґрунтування 
 
Фінансування передбачається здійснювати в межах субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для надання в 2015 році пільг і житлових субсидій населенню області готівкою для придбання твердого палива та скрапленого газу. 
 
5. Позиція заінтересованих органів
 
Відповідно до пункту 10.4. Регламенту Харківської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від 06 червня 2014 року № 263 «Про затвердження Регламенту Харківської обласної державної адміністрації»(зі змінами), проект розпорядження підлягає обов`язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами Харківської обласної державної адміністрації, а в разі потреби з іншими органами. Даний проект розпорядження має бути погоджений з Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації; Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації; управлінням паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації; юридичним відділом, відділом з питань запобігання та виявлення корупції, відділом контролю та загальним відділом апарату обласної державної адміністрації; з об’єднаннями профспілок Харківської області; Державною фінансовою інспекцією в Харківській області.
 
6. Регіональний аспект
 
Предметом правового регулювання даного проекту розпорядження  єзатвердження натуральних норм забезпечення населення області твердим паливом  і  скрапленим  газом  для  надання  в  2015 році  населенню  пільг  і житлових субсидій готівкою для відшкодування витрат на їх придбання, виходячи з установлених постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 року № 356 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (зі змінами) мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2014 року № 404 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2015 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2016 і 2017 роки та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (зі змінами) основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2015 рік для надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.
 
Даним розпорядженням затверджуються натуральні норми для надання в 2015 році населенню області пільг і житлових субсидій готівкою для врахування витрат на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам:
      - на пільгове тверде паливо і скраплений газ – відповідно одна тонна та один балон на домогосподарство на рік;
      - на тверде паливо для надання житлових субсидій населенню готівкою –        2 тонни на домогосподарство на рік;
    - на скраплений газ, який використовується для приготування їжі, у такій кількості: два балони (42 кілограми) на рік – на одну – дві особи, три балони (63 кілограми) – на три – чотири особи, чотири балони (84 кілограми) – на п’ять і більше осіб. У разі використання скрапленого газу, що зберігається в групових резервуарних установках, мінімальна норма забезпечення таким газом становить 42 кілограми на одну особу на рік, але не більш як 210 кілограмів.
Крім того, установлено, що громадянам, які для опалення житлових приміщень використовують рідке пічне побутове паливо, пільги надаються з розрахунку затвердженої вартості однієї тонни твердого палива, а субсидії для відшкодування витрат на його придбання – виходячи з вартості затвердженої в області натуральної норми забезпечення населення твердим паливом.
 
Відповідно пункту 2.1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня  2012 року № 356 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (зі змінами) для населення в 2012 році установлені граничні показники вартості твердого палива - 950 гривень за 1 тонну, скрапленого газу - 121,88 гривень за один балон.
 
У наступних роках зазначені граничні показники вартості твердого палива і скрапленого газу індексуються на коефіцієнт (Кі), який визначається за формулою:   Кі = (Iпот/100)*(І1/100)*(І2/100)*....*(Іn/100), де
 Iпот - прогнозний індекс споживчих цін поточного року;   
 І1, І2, .... Іn - прогнозні індекси споживчих цін за попередні роки починаючи з 2013 року.
 
Виходячи з вищенаведеного, у 2015 році розрахунок граничних показників вартості твердого палива за 1 тонну та скрапленого газу за один балон складає:             
                  950,00 * (104,8/100) * (108,5/100) * (126,7/100)
                  121,88 *  (104,8/100) * (108,5/100) * (126,7/100), де
  104,8 відсотка - прогнозний індекс споживчих цін на 2013 рік згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 року № 1125 «Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 рік та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 907»; 
    108,5 відсотка - прогнозний індекс споживчих цін на 2014 рік згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 978 «Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2014 рік» (із змінами внесеними згідно з постановою Кабінету  Міністрів України від 25 березня 2014 року № 82 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. № 978»);
    126,7 відсотка - прогнозний індекс споживчих цін на 2015 рік. Згідно  з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2014 року № 404 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2015 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2016 і 2017 роки та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» ( у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2015 року № 76) у  2015 році для розрахунку показників державного бюджету надано три сценарії (прогнози) індексу споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) - на рівні 126,7 відсотка за сценарієм 1; 138,1 відсотка за сценарієм 2; та 142,8 відсотка за сценарієм 3. За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України ( лист від 08 квітня 2015 року № 3715-07/11541-03) до розрахунків Державного бюджету України на 2015 рік закладено показники сценарію 1 (копія листа додається). Таким чином, ураховуючи, що для розрахунку граничних показників вартості твердого палива та скрапленого газу для надання в 2015 році пільг і житлових субсидій населенню на їх придбання використовується прогнозний індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) на рівні 126,7 відсотка, установити:
- натуральні норми забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом для надання в 2015 році пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, виходячи з  граничних показників вартості твердого палива – 1368,65 грн за одну тонну та вартості скрапленого газу – 175,59 грн за один балон.
 
7. Громадське обговорення
 
З метою одержання зауважень та пропозицій, проект розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації «Про затвердження натуральних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом для надання в 2015 році пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному сайті Харківської обласної державної адміністрації в мережі Інтернет відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».  
 
8. Прогноз результатів  
 
Видання цього розпорядження сприятиме стабілізації соціальної ситуації в області.
 
Директор Департаменту економіки
і міжнародних відносин Харківської
обласної державної адміністрації                                     В.М.Коваленко

 

Версия для печати Поделиться:


Вверх