ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕБ-САЙТХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ВОЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Нормативная база

22 февраля 2019 | 11:50

КОДЕКСИ УКРАЇНИ  

Податковий кодекс України

Господарський кодекс України

Цивільний кодекс України

Земельний кодекс України

Сімейний кодекс України

Житловий кодекс Української РСР

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Водний кодекс України

Лісовий кодекс України

Кодекс України про надра

Бюджетний кодекс України

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI «Про адміністративні послуги»

Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII «Про охорону навколишнього природного середовища»

Закон України від 14.10.1992 № 2694-ХІI «Про охорону праці»

Закон України від 02.09.1993 № 3245-ХІI «Про нотаріат»

Закон України від 05.03.1998 № N 187/98-ВР «Про відходи»

Закон України від 08.06.2000 №1805-ІІІ «Про охорону культурної спадщини»

Закон України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»

Закон України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 

Закон України від 11.12.2003 № 1382-IV «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

Закон України від 06.09.2005 № 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних»

Закон України від 19.05.2011 № 3395-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення дозвільних процедур»

Закон України від 19.05.2011 № 3392-VI «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон України від 17.05.2012 № 4718-VI «Про внесення змін до Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

Закон України від 22.02.2012 № 4572-VI «Про громадські об’єднання»

Закон України від 13.05.2014 № 1252-VII «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» щодо вдосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру, оформлених центральними органами виконавчої влади»

Закон України від 12.02.2015 № 191-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)»

Закон України від 05.03.2015 № 247-VІІІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення повноважень нотаріусів та особливостей реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення»

Закон України від 02.03.2015 № 222-VІІІ «Про ліцензування видів господарської діяльності»

Закон України від 26.11.2015 № 834-VIII «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

Закон України від 26.11.2015 № 835-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань»

Закон України від 10.12.2015 № 888-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»

Закон України від 14.07.2016 № 1474-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України»

Закон України від 17.01.2017 № 1817-VIІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності»

Закон України від 05.10.2017 № 2155-VIІІ «Про електронні довірчі послуги»

Закон України від 18.01.2018 № 2269-VIІІ «Про приватизацію державного і комунального майна»

Закон України від 17.01.2019 № 2673-VIІІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи»

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України  від 20.02.2013 № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 № 725 «Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 66 «Про затвердження методики визначення собівартості платних адміністративних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 77 «Деякі питання застосування принципу мовчазної згоди»

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.01.2013 № 13 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2013 № 57 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.04.2014 № 152 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та вилучення»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 № 311 «Про внесення змін до Порядку надання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1128 «Про затвердження Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1133 «Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у скорочені строки»

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 922 «Деякі питання набуття права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності за декларативним принципом»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 № 990 «Про затвердження Порядку здійснення контролю у сфері державної реєстрації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 363 «Про затвердження Порядку подання органу ліцензування документів в електронній формі»

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 925 «Деякі питання удосконалення механізмів захисту речових прав на земельні ділянки»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 № 860 «Про реалізацію експериментального проекту у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 56 «Деякі питання цифрового розвитку»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 47 «Про затвердження Порядку внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про ліцензування виду господарської діяльності, документи дозвільного характеру»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.10.2017 № 782-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 № 90-р «Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 289-р «Деякі питання забезпечення функціонування системи електронного сервісу у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 474-р «Деякі питання реформування державного управління в Україні»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 918-р «Про схвалення Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 37-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації системи розвитку електронних послуг в Україні на 2019 – 2020 роки» 

НАКАЗИ

Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи»

Наказ Міністерства юстиції України від 25.05.2017 № 1727/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 28.12.2016 № 3874/5»

Наказ Міністерства юстиції України від 26.06.2017 № 1924/5 «Про внесення змін до деяких форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

Наказ Міністерства юстиції України від 30.06.2017 № 2063/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 25 листопада 2016 року № 3359/5»

Наказ Міністерства юстиції України від 26.06.2017 № 2015/5 «Про затвердження типових інформаційних карток адміністративних послуг у сфері державної реєстрації статутів територіальних громад»

Наказ Міністерства юстиції України від 25.08.2018 № 2824/5 «Про внесення змін до деяких форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

Наказ Міністерства юстиції України від 01.10.2018 № 3140/5 «Про внесення змін до типових інформаційних карток адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців»

Наказ Міністерства юстиції України від 29.12.2018 №  № 4146/5 «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України»

Наказ Міністерства юстиції України від 29.12.2018 № 4245/5 «Про затвердження зразка та опису сертифіката про підтвердження професійної компетентності у відповідній сфері державної реєстрації

Наказ Держгеокадастру від 23.10.2017 № 219 «Про затвердження типових Інформаційних та Технологічних карток адміністративних послуг, які надаються територіальними органами Держгеокадастру»

Наказ Держгеокадастру від 23.10.2017 № 215 «Про затвердження типових Інформаційних та Технологічних карток адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру»

 

Версия для печати Поделиться:


Вверх