ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Проект розпорядження "Про встановлення іменних стипендій обласної державної адміністрації в галузі культури і мистецтва"

03 червня 2011 | 00:00

Про встановлення іменних
стипендій обласної державної
адміністрації в галузі культури
і мистецтва

Відповідно до рішення Харківської обласної ради від 03.02.2009 № 1103-V «Про затвердження комплексної Програми розвитку гуманітарної сфери» (зі змінами), керуючись статтями 6, 22, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою відзначення визначних діячів культури і мистецтва, які зробили вагомий внесок у відродження й розвиток культурних надбань Харківщини, та підтримки обдарованої творчої молоді:

1. Заснувати дванадцять іменних стипендій обласної державної адміністрації в галузі культури і мистецтва.
2. Затвердити Положення про призначення іменних стипендій обласної державної адміністрації в галузі культури і мистецтва (додається).

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 липня 2000 року № 713 «Про встановлення іменних стипендій облдержадміністрації в галузі культури та мистецтва», зареєстроване в Харківському обласному управлінні юстиції 28 липня 2000 року за № 89/438.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Є.Є. Савіна.

5. Це розпорядження набуває чинності з дня його опублікування в газеті «Слобідський край».

 

Голова обласної державної
адміністрації                                                     М.М. ДОБКІН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
обласної державної адміністрації

 

ПОЛОЖЕННЯ
про призначення іменних стипендій обласної державної адміністрації
в галузі культури і мистецтва

1. Іменні стипендії обласної державної адміністрації в галузі культури і мистецтва (далі – Стипендії) призначаються згідно з рішенням Харківської обласної ради від 03.02.2009 № 1103-V «Про затвердження комплексної Програми розвитку гуманітарної сфери» (зі змінами), з метою виявлення й відзначення видатних діячів у галузі культури і мистецтва, а також підтримки талановитої молоді та стимулювання її творчої праці.

2. Стипендії призначаються на конкурсній основі представникам культури і мистецтва Харківщини, які у попередньому році здобули визнання на міжнародних, національних, регіональних конкурсах, фестивалях, виставках тощо, виявили при цьому високий рівень професійної майстерності, доклали зусиль до популяризації національного мистецтва та народної творчості серед широких верств населення області, України та за її межами.

3. Щороку розпорядженням голови обласної державної адміністрації призначаються дванадцять Стипендій у двох вікових категоріях: «Творча молодь» (віком від 18 до 35 років включно) та «Визначні діячі» (віком від 36 років).
У кожній віковій категорії встановлюється шість наступних номінацій:
музичне та вокальне мистецтво – Стипендія імені Миколи Федоровича Манойла;
література – Стипендія імені Григорія Федоровича Квітки-Основ’яненка;
нематеріальна культурна спадщина – Стипендія імені Гната Мартиновича Хоткевича;
образотворче мистецтво – Стипендія імені Сергія Івановича Васильківського;
театральне мистецтво – Стипендія імені Леся Степановича Курбаса;
хореографічне мистецтво – Стипендія імені Павла Павловича Вірського.

4. У кожній номінації призначається по одній Стипендії.
Стипендії призначаються на один рік.
Розмір Стипендії складає: у категорії «Творча молодь» – 200 грн. щомісяця, у категорії «Визначні діячі» – 350 грн. щомісяця.

5. На здобуття Стипендій можуть бути висунуті кандидатури відомих режисерів, диригентів, акторів, музикантів, співаків, хормейстерів, художників, хореографів, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, працівників закладів культури, навчальних закладів області тощо.

6. Пропозиції щодо претендентів на здобуття Стипендії подаються до Комітету з призначення іменних стипендій обласної державної адміністрації в галузі культури і мистецтва (далі – Комітет) органами управління в галузі культури і мистецтва, закладами культури, мистецтва, творчими спілками, навчальними закладами області тощо.
На здобуття Стипендії до Комітету подаються:
клопотання про присудження Стипендії з короткою характеристикою кандидата;
витяг з протоколу засідання художньої, вченої ради, творчої спілки, трудового колективу, засідання профспілкового органу тощо;
копії посвідчень про присвоєння вчених ступенів, звань, почесних нагород, дипломів;
копії паспорта та ідентифікаційного номера претендента (у разі його наявності).
Прийом документів починається з 1 січня поточного року та завершується за тридцять календарних днів до дня засідання Комітету.
Днем висування кандидатур на здобуття Стипендії вважається день подачі документів.

7. Комітет відповідно до покладених на нього завдань:
розглядає клопотання про висунення кандидатур на отримання Стипендій;
доручає Управлінню культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації створювати експертні групи для розгляду кандидатур на отримання Стипендій у кожній номінації (далі – Експертні групи);
здійснює голосування щодо визначення переможців у кожній номінації;
організовує урочисте вручення Стипендій.
Комітет є колегіальним органом, члени якого діють на громадських засадах.

8. Персональний склад Комітету затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.
До персонального складу Комітету входять відомі представники культури і мистецтва.
Комітет очолюють два співголови – голова Харківської обласної ради та голова Харківської обласної державної адміністрації. Співголови Комітету мають по одному заступнику.
Організаційне забезпечення роботи Комітету здійснює відповідальний секретар Комітету.
Основною формою роботи Комітету є засідання, періодичність проведення яких визначається співголовами.
Засідання Комітету ведуть співголови або за дорученням співголів – їх заступники.
Засідання Комітету є правочинним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини його складу.

9. Персональний склад Експертних груп затверджується наказом начальника Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації. Члени Експертних груп діють на громадських засадах.
У разі недостатньої для проведення конкурсу кількості кандидатур в номінації (менше ніж 3 особи), Стипендія в цій номінації не призначається.

10. Рішення щодо визначення переможця конкурсу приймається шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх членів Комітету. У разі рівного розподілу голосів при голосуванні голос головуючого на засіданні є ухвальним. Комітет при призначенні Стипендій ураховує рекомендації Експертних груп, зазначені у протоколі.
Остаточне рішення приймає Комітет.
Рішення Комітету щодо визначення переможців конкурсу є підставою для видання розпорядження голови обласної державної адміністрації про призначення Стипендій.
Комітет має право не присуджувати Стипендію за однією або кількома номінаціями на підставі протоколів Експертних груп.

11. Виплата Стипендій здійснюється відповідно до наказу начальника Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації за рахунок асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на відповідний рік по відповідній галузі.

12. Стипендіат має право на повторне подання документів не раніше ніж через три роки після отримання Стипендії.

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації                                                    В.В. Хома

Версія для друку Поділиться:


Вверх