Харківська обласна державна адміністрація

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Протокол № 6 засідання обласної Комісії від 01.07.2011р.

01 липня 2011 | 00:00

КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО – ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ
голова обласної державної адміністрації

 


М.М. Добкін

 

„___” ____________ 2011 року

 

Протокол № 6
засідання обласної Комісії
“01 ” липня 2011 р. м. Харків

Головував: перший заступник голови обласної державної адміністрації, голова обласної Комісії В.М.Бабаєв

Присутні: - члени Комісії (за окремим списком); - запрошені особи (за окремим списком).

Слухали: І. Контрольне питання. Дотримання вимог чинного законодавства в ході експлуатації звалищ побутових та промислових відходів в області та поводження з небезпечними відходами. (Дорошенка С.М., Колпакову Т.М., Квартенка Р.О., Бручикова В.В.)

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення
Комісія вирішила:
1.Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в Харківській області забезпечити здійснення постійного поточного аналізу наявності дозволів на поводження з отруйними речовинами у суб'єктів господарювання.
Термін виконання: постійно
2. Державній екологічній інспекції в Харківській області забезпечити негайне вжиття заходів реагування по всім зверненням щодо порушення поводження з отруйними речовинами
Термін виконання: постійно
3. Головному управлінню житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури, Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в Харківській області сумісно з районними державними адміністраціями уточнити діючий реєстр місць видалення відходів, у тому числі закритих звалищ твердих побутових відходів з наданням інформації до Державної екологічної інспекції в Харківській області та ОблСЕС,
Термін виконання: ІІІ квартал 2011 року
4.Головам районних державних адміністрацій разом з органами місцевого самоврядування:
4.1. Відпрацювати питання по створенню кущових полігонів твердих побутових відходів.
Термін виконання: жовтень 2011 року
4.2. Продовжити роботу з розробки та доопрацювання схем санітарної очистки населених пунктів.
Термін виконання: серпень 2011 року
4.3. Вжити заходів по приведенню існуючих місць розміщення відходів у стан відповідний санітарним вимогам.
Термін виконання: 01.10. 2011 року
4.4. Забезпечити впровадження селективного збору побутових відходів.
Термін виконання: 01.10. 2011 року
4.5. Розробити та надати на узгодження санепідслужби схеми проведення планово-регулярної очистки населених пунктів, відповідно до вимог п.1.8 СаНПіН 42-128-4690-88 «Санітарні правила утримання територій населених пунктів»
Термін виконання: постійно
4.6. Провести перевірку та уточнити дані Інвентаризації щодо власників та стану умов зберігання непридатних і заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин. Про проведену роботу інформувати Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області, Головне управління агропромислового розвитку, Державну екологічну інспекцію в Харківській області, обласну санітарно-епідеміологічну станцію.
Термін виконання: протягом 3 кварталу
4.7. Створити комісії по виявленню звалищ безгоспних відходів, про проведену роботу інформувати Державну екологічну інспекцію в Харківській області.

ІІ. Контрольне питання. Про стан промислової безпеки, охорони праці, умов зберігання отруйних речовин та забезпечення безпеки на очисних спорудах та відстійниках ДП «Хімпром». (Денисенка М.М., Квартенка Р.О., Колпакової Т.М., Костюка О.Г.)

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення
Комісія вирішила:
1.Керуючому санацією ДП «Хімпром»:
1. Провести обстеження, технічне обслуговування та підготовку до зимового періоду всіх запірних арматур на буферних ставках-очисниках та облаштування недопущення вільного доступу до них.
Термін 22.07.2011 року
1.2. Організувати контроль за станом дамб та зливових пристроїв з метою недопущення надзвичайних подій, пов’язаних із несанкціонованим викидом води з буферних ставків-очисників.
Термін виконання: постійно
1.3. Вирішити питання по утилізації небезпечних речовин, які зберігаються на території ДП «Хімпром».
2.Обласній санітарно-епідеміологічній станції за результатами проведених аналізів проб води, взятих під час надзвичайної події, яка сталася 03.06.11 надати рекомендації з подальшого використання пасовища та ставків, які розташовані на території Миронівської селищної ради
Термін 05.07.2011 року

ІІІ. Щодо підготовки місць масового відпочинку на водних об’єктах області. (Росоху В.О., Одарюка П.В.)

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення
Комісія вирішила:
1. Головному управлінню охорони здоров’я обласної державної адміністрації забезпечити чергування медичних працівників на сезонних рятувальних постах за договорами з районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.
Термін виконання: протягом літнього періоду 2011 року
2. Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації забезпечити контроль за готовністю Харківської обласної комунальної аварійно – рятувальної водолазної служби до дій за призначенням.
Термін виконання: протягом літнього періоду 2011 року
3. Запропонувати Головному управлінню МВС України в Харківській області
організувати охорону громадського порядку в місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах області.
Термін виконання: протягом літнього періоду 2011 року
4. Запропонувати обласній санітарно-епідеміологічній станції організувати контроль за дотриманням санітарних норм та правил в місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах.
Термін виконання: протягом літнього періоду 2011 року
5. Запропонувати Сіверсько – Донецькому регіональному представництву Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства посилити контроль за експлуатацією маломірних суден на водних об’єктах, особливо в місцях масового відпочинку населення на воді.
Термін виконання: протягом літнього періоду 2011 року
6. Головам районних державних адміністрацій:
6.1. Забезпечити неухильне виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20.05.11 № 277 «Про затвердження Плану організаційних і практичних заходів щодо запобігання нещасним випадкам з людьми на водних об’єктах області»
Термін виконання: протягом літнього періоду 2011 року
6.2. Забезпечити своєчасну паспортизацію, водолазне обстеження пляжів та створення сезонних рятувальних постів.
Термін виконання: до 10.07.11
6.3. Укласти договори з аварійно – рятувальними водолазними службами (станціями) області на виконання робіт щодо обстеження дна акваторії пляжів, підняття тіл загиблих.
6.4. Установити в небезпечних та заборонених для купання місцях стенди забороняючого та попереджуючого характеру.
Термін виконання: до 25.07.11
6.5. Забезпечити своєчасне проходження навчання матросів – рятувальників для сезонних рятувальних постів для пляжів, які плануються до відкриття.
Термін виконання : до 30.07.11
6.6. Посилити роботу з орендарями водних об’єктів щодо відповідальності за безпечне перебування людей на орендованих водоймах.
Термін виконання: протягом літнього періоду 2011 року
6.7. Через засоби масової інформації та безпосередньо на водних об’єктах розгорнути роботу щодо пропаганди правил поведінки на воді та надання першої медичної допомоги потерпілим.
Термін виконання : протягом літнього періоду 2011 року
6.8. Вжити заходів щодо забезпечення безпеки людей під час масових святкувань Дня Івана Купала 07 липня 2011 року. В місцях проведення масових заходів біля води створити тимчасові рятувальні пости та забезпечити чергування медичних працівників.
7. Головам Балаклійської, Барвінківської, Близнюківської, Вовчанської, Кегичівської, Лозівської, Сахновщанської, Чугуївської районних державних адміністрацій визначити та обладнати відповідно до існуючих вимог місця масового відпочинку населення на водних об’єктах (пляжі).
Термін виконання: до 20.07.11
8. Запропонувати Куп’янській міській раді забезпечити функціонування та готовність КП «Рятувально-водолазна станція Куп’янської міської ради» до дій за призначенням.
Термін виконання : протягом літнього періоду 2011 року
9. Голові Вовчанської районної державної адміністрації забезпечити контроль за готовністю КП «Старосалтівська аварійно-рятувальна водолазна служба» до дій за призначенням.
Термін виконання: протягом літнього періоду 2011 року

ІV. Щодо профілактики інфекційних, паразитарних захворювань серед населення області. (Колпакову Т.М.)
1. Начальнику Головного управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації:
1.1. Провести аналіз інфекційної та паразитарної захворюваності населення, звернувши особливу увагу на захворюваність дитячого населення.
Термін виконання: 17.07.11
1.2. Активізувати санітарно-просвітницьку роботу з питань профілактики гострих кишкових інфекцій, харчових та інших отруєнь.
Термін виконання: постійно
1.3. Забезпечити 100% своєчасне лабораторне обстеження інфекційних хворих.
Термін виконання: постійно
1.4. Вжити заходів щодо підвищення стану готовності закладів госпітальної бази до проведення лікувальних та протиепідемічних заходів у випадку виявлення хворих на особливо небезпечні інфекції.
Термін виконання: до 10.07.11
2. Головному управлінню МВС України в Харківській області посилити заходи щодо недопущення торгівлі харчовими продуктами у невстановлених місцях.
Термін виконання: постійно
3. Генеральному директору ТОВ «New Sistems AM» «Міжнародний аеропорт Харків» та начальнику Харківської обласної митниці прискорити вирішення питання по виділенню та обладнанню приміщень для санітарно-карантинних підрозділів санепідслужби відповідно до вимог чинного законодавства.
Термін виконання: грудень 2011 року
4. Головним державним санітарним лікарям адміністративних територій:
4.1. Забезпечити постійне слідкування за етіологічною структурою гострих кишкових інфекцій та санітарним фоном територій з вжиттям оперативних заходів.
Термін виконання: постійно
4.2. Забезпечити своєчасне та у повному обсязі проведення протиепідемічних заходів в осередках.
Термін виконання: постійно
4.3. Підвищити рівень державного санітарно-епідеміологічного нагляду за об’єктами епідризику.
Термін виконання: постійно
5.Головам районних державних адміністрацій :
5.1.Вирішити питання забезпечення дитячих та оздоровчих закладів безперебійним енерго-, водопостачанням.
Термін виконання: постійно
5.2. Передбачати кошти в річних бюджетах на проведення протиепідемічних заходів, протималярійних гідротехнічних робіт.
Термін виконання: 3 квартал 2011 року
5.3. Забезпечити охоплення санітарною очисткою приватного сектору населених пунктів області.
Термін виконання: постійно
5.4. Забезпечити проведення лабораторних досліджень проб ґрунту, атмосферного повітря, води з наглядових свердловин у санітарно-захисній зоні полігонів (звалищ) ТПВ, передбачених чинним санітарним законодавством.
Термін виконання: протягом року
5.5. Забезпечити проведення ремонту, очищення та дезінфекції шахтних колодязів загального користування.
Термін виконання: постійно
5.6. Забезпечити питною водою гарантованої якості та в достатній кількості дітей віком до 3-х років, які споживають питну воду з джерел нецентралізованого водопостачання (колодязі та каптажі), де вода не відповідає санітарним вимогам.
Термін виконання: постійно
5.7. У кожному населеному пункті визначити джерела водопостачання гарантованої якості для питних потреб дітей до 3-х років, про що обов’язково інформувати населення.
Термін виконання: до 06.07.11
6. Керівникам підприємств всіх форм власності на виконання Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» вжити заходів щодо впровадження систем аналізів ризиків та контролю у критичних точках виробництва харчових продуктів (НАССР) на всіх підприємствах харчової промисловості та ресторанного господарства.
Термін виконання: постійно

V.Про ситуацію, яка склалася навколо будівництва громадсько-торгівельного центру «Світ квітів» по вул. Пушкінська,2 (Овіннікову Т.І., Агафонову Ю.Ю., Кітаніна В.О., Місерву Л.М.)

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення
Комісія вирішила:
1. ГУ МНС України в Харківської області спільно з територіальним управлінням Державного комітету України промисловій безпеки, охороні праці та гірничого нагляду по Харківській області провести перевірку дотримання вимог чинного законодавства керівництвом ТК ООО з іноземними інвестиціями фірма «Харків-Москва» при будівництві об'єкту по вул.Пушкинскій,2.
Термін виконання: 15.07.2011 року
2. Запропонувати прокуратурі м. Харкова за результатами перевірки законності виконання робіт по будівництву багатофункціонального громадсько-торгівельного центру "Світ кольорів" і житлового будинку з багатоповерховою автостоянкою по вул.Пушкінскій,2 надати інформацію голові обласної комісії з питань ТЕБ та НС по вжиттю заходів прокурорського реагування.
Термін виконання: 10.07.2011 року
3. Рекомендувати дирекції ТК ООО з іноземними інвестиціями фірма «Харків-Москва»:
3.1 Виконати заходи згідно з "Рекомендаціями по подальшій безпечній експлуатації конструкції обгороджування котловану з рекомендаціями за оцінкою несучої здатності грунтових анкерів", які розроблені ВАТ "Харьковметропроект".
Термін виконання: 01.08.2011 року
3.2. Провести необхідні роботи по виконанню заходів для відновлення руху по вул. Короленко згідно з доповненнями до "Рекомендацій по подальшій безпечній експлуатації конструкції обгороджування котловану з рекомендаціями за оцінкою несучої здатності грунтових анкерів", які розроблені ВАТ "Харьковметропроект".
Термін виконання: 01.08.2011 року
3.3. Розробити заходи щодо проведення консервації об'єкту відповідно до «Положення про порядок консервації і розконсервації об'єктів будівництва», затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства України від 21.10.2005 р. № 2.
Термін виконання: 15.07.2011 року
3.4. Враховуючи тимчасову недоцільність перенесення обгороджень котловану до виконання інженерних робіт по його зміцненню, вирішити питання про оформлення відповідно до чинного законодавства фактично використовуваної для будівництва земельної ділянки, що виходить за межі, визначені договором оренди від 11.09.2003 р. №6679-03 і додаткової угоди до нього від 21.06.2006 г
Термін виконання: 01.09.2011 року
3.5. Виконати роботи по з'єднанню раніше відрізаного газопроводу Д 273 мм на перехресті вул. Пушкінська і пер. Короленко, про що інформувати ВАТ «Харьківміськгаз».
Термін виконання: 15.07.2011 року
3.6. Виконати санацію труб водовідведення і оглядових колодязів навколо будівництва з погодженням з КП «Харківкомуночиствод».
Термін виконання: 15.07.2011 року


Інформацію щодо виконання протокольних рішень надавати у встановлені терміни до секретаріату обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Інформацію з терміном виконання “постійно”, “протягом року”, а також, де не вказано термін надавати до 25 числа щоквартально протягом 2011 року.

 

Голова обласної Комісії В. Бабаєв

 

Відповідальний секретар
обласної Комісії Л. Наздрачова

 

Версія для друку Поділиться:


Вверх