ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Протокол № 5 засідання обласної Комісії

19 травня 2011 | 00:00

КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО – ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 

ЗАТВЕРДЖУЮ
голова обласної державної адміністрації


М.М. Добкін


„___” ____________ 2011 року


Протокол № 5
засідання обласної Комісії
“19” травня 2011 р. м. Харків
 

 

 
 
Головував:
перший заступник голови обласної державної адміністрації,
голова обласної Комісії В.М.Бабаєв
 
 
Присутні:
-                     члени Комісії (за окремим списком);
-                     члени Комісії МНС України (за окремим списком);
-                     запрошені особи (за окремим списком).
 
 
Слухали:
Результати комплексної перевірки Харківської  області комісією МНС України щодо реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту населення, запобігання надзвичайним ситуаціям, готовності органів управління та сил реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру у.
(Улинця Е.М., Огородніка О.Е.)

 

 

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення
 
Комісія вирішила:
 
1. За результатами комплексної перевірки визнати  стан реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту населення, запобігання надзвичайним ситуаціям, готовності територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту в Харківській області як „обмежено готові до виконання завдань”.
         2. Головам Чугуївської, Лозівської, Балаклійської районних державних адміністрацій, міським головам міст Чугуїв, Лозова проаналізувати причини недоліків за результатами комплексної перевірки реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту населення, запобігання надзвичайним ситуаціям, готовності органів управління та сил реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру області скласти та затвердити плани усунення недоліків. Копії надати до Головного управління з питань НС облдержадміністрації та Головного управління МНС України в Харківській області.
 Термін виконання: до 01.06.11.
       3. Головам райдержадміністрацій та міськвиконкомів:
       3.1. Організувати роботу відділів з питань НС по відпрацюванню, коригуванню документів з питань цивільного захисту з урахуванням результатів комплексної перевірки реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту населення, запобігання надзвичайним ситуаціям, готовності органів управління та сил реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру області.
Термін виконання: жовтень 2011 року.
      3.2. Організувати роботу щодо розробки та затвердження цільових програм щодо запобігання надзвичайним ситуаціям.
Термін виконання: серпень 2011 року.
      3.3. Вжити невідкладних заходів щодо вдосконалення та розвитку існуючих систем централізованого оповіщення, збільшення кількості електросирен централізованого управління.
Термін виконання: протягом 2011 року.
      3.4. Активізувати роботу із залучення для оповіщення населення місцеві телерадіокомпанії в містах та районах області.
Термін виконання: протягом 2011 року.
      3.5. Запропонувати Харківській філії ВАТ «Укртелеком» провести роботи із забезпечення акумуляторними батареями 68 сільських АТС.
Термін виконання: протягом 2011 року.
      3.6. Активізувати роботу щодо створення та накопичення місцевих та об’єктових матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій.
 Термін виконання: червень-липень 2011 року.
      3.7. Подовжити роботу з керівниками ХНОщодо забезпечення населення, яке проживає у прогнозованій зоні хімічного забруднення, засобами індивідуального захисту. 
Термін виконання: протягом 2011 року.
      3.8. Вжити невідкладних заходів щодо підвищення готовності фонду захисних споруд до використання за призначенням.
Термін виконання: протягом 2011 року.
      3.9. Організувати роботу щодоукладання договорів між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та підприємствами комунально-побутового призначення і автотранспортним підприємствами для проведення спеціальної і санітарної обробки.
Термін виконання: липень 2011 року.
     3.10. Організувати роботу з балансоутримувачами захисних споруд щодо проведення їх технічної інвентаризації, як комунальної так і приватної власності області.
Термін виконання: протягом 2011 року.
     3.11. Вжити заходів щодо відновлення (створення) підрозділів МПО на підвідомчих територіях.
Термін виконання: до 01.06.11
     3.12. Вжити заходів щодо посиленняпротипожежного захисту будинків підвищеної поверховості, приведення у працездатний стан систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості та їх технічного обслуговування.
Термін виконання: протягом 2011 року.
     3.13. Організувати роботу щодо  ремонту й відновлення несправних джерел протипожежного водопостачання.
Термін виконання: серпень 2011 року.
     4. Головному управлінню житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури облдержадміністрації сумісно з Головами райдержадміністрацій та міськвиконкомів вжити заходи для удосконалення та оновлення навчальної матеріальної бази та інформаційно-довідкових куточків існуючої мережі консультаційних пунктів, які створені при житлово-експлуатаційних органах, сільських та селищних радах.
Термін виконання: липень 2011 року.
     5. Головному управлінню освіти і науки облдержадміністрації, Головному управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації, Управлінню культури і туризму обласної державної адміністрації сумісно з Головами райдержадміністрацій та міськвиконкомів привести в пожежебезпечний стан підпорядковані об’єкти.
Термін виконання: липень 2011 року.
     6. Головам районних та міських комісій ТЕБ та НС:
     6.1. Організувати роботу по усуненню недоліків з організації роботи комісій ТЕБ та НС таналагодити належний контроль за виконанням протокольних рішень.
Термін виконання: серпень 2011 року.
     6.2. Уточнити, скоригувати плани роботи комісій ТЕБ та НС з урахуванням існуючих ризиків  на відповідній території.
Термін виконання: липень 2011 року.
     7. Рекомендувати Виконавчому комітету Харківської міської ради:
     7.1. Проаналізувати причини недоліків за результатами комплексної перевірки реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту населення, запобігання надзвичайним ситуаціям, готовності органів управління та сил реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру області скласти та затвердити плани усунення недоліків.
     7.2. Визначитисили та засоби для проведення спеціальної обробки техніки та санітарної обробки населення під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.
Термін виконання: протягом 2011 року.
      8. Начальникам обласних служб цивільного захисту (цивільної оборони)  скласти плани по усуненню недоліків (коригуванню, уточненню, доопрацюванню) документації служб, з метою підготовки до контрольної перевірки реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту населення, запобігання надзвичайним ситуаціям, готовності органів управління та сил реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру області у 2012 році.
Термін виконання: до 15.06.11.
     9. НМЦ ЦЗ та БЖД Харківської області надавати дані про якісний та кількісний склад категорій посадових осіб, які повинні проходити навчання у сфері цивільного захисту за державним замовленням та за угодами з юридичними та фізичними особами до Головного управління з питань НС облдержадміністрації.
Термін виконання: постійно.
    10. ГУ МНС України в Харківській області організувати проведення контрольних перевірок по усуненню недоліків (приписів)державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки України за результатами комплексної перевірки реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту населення, запобігання надзвичайним ситуаціям, готовності органів управління та сил реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру області на підприємствах які перевірялись.
Термін виконання: протягом 2011 року.
     11. Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації:
     11.1. Скласти план щодо усунення недоліків та підготовки до контрольної перевірки реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту населення, запобігання надзвичайним ситуаціям, готовності органів управління та сил реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру області у 2012 році, організувавши доведення затвердженого акту комплексної перевірки до виконавців.
 Термін виконання: тиждень після отримання затвердженого акту.
     11.2. Підготувати листа до МНС України до проблемних питань з цивільного захисту вирішення яких потребує прийняття відповідних законодавчих актів, а також державного фінансування.
   Термін виконання: до 26.05.11р.
     12. Запропонувати Комісії МНС України включити до акту проблемні питання , які були з’ясовані в ході перевірки Харківської області.
     13. Контроль за виконанням протокольних рішень покласти на Першого заступника голови облдержадміністрації, голову обласної КТЕБ та НС     Бабаєва В.М.
Інформацію щодо виконання протокольних рішень надавати у встановлені терміни до секретаріату обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Інформацію з терміном виконання “постійно”, “протягом року”, а також, де не вказано термін надавати до 25 числа щоквартально протягом 2011 року.
 
Голова обласної Комісії В. Бабаєв
 
 
Відповідальний секретар
обласної   Комісії О. Ряполов
Версія для друку Поділиться:


Вверх