Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Конвенція Ради ЄвРопи пРо запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська Конвенція)