Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Нормативно-правові акти, якими користується у своїй роботі відділ з питань діяльності стаціонарних установ Департаменту та інтернатні установи системи соціального захисту населення

Конституція України

Конституція України

Закони України

Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI

Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 N 2671-VІІІ

Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VІ

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в України» від 11.12.2003 № 1382-ІV

Закон України «Про поховання та похоронну справу» від 10.07.2003 № 1102-ІV

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-ІV

Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-XII

Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 06.10.2005 № 2961-ІV

Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000 № 1489-ІІІ

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 № 586-XIV

Закон України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" від 05.10.2000 №2017-ІІІ

Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" від 21.03.1991 N 875-XII

Кодекси України

Сімейний кодекс України  від 10.01.2002 № 2947-ІІІ

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-ІV

Цивільно-процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-ІV

Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2022 № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 428 “Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги”

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 269 «Про затвердження Порядку перерахування органами Пенсійного фонду України або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м.Київі державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 957 «Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 978 «Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю»

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 185 «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету  Міністрів України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 576 «Про затвердження Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади»

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/ комунального сектору»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 427 «Деякі питання здійснення контролю за додержанням вимог Закону України “Про соціальні послуги»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 429 «Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 438 «Про внесення змін у додаток 2 до постанови КМУ від 30.08.2002  № 1298 щодо систематизації схеми тарифних розрядів посад працівників надавачів соціальних і реабілітаційних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.06.2020 № 429 «Про затвердження Класифікатора соціальних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 772 «Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 99 «Про Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг»

Накази Міністерства соціальної політики України 

Наказ Мінсоцполітики від 29.02.2016 № 198  «Про затвердження Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності»

Наказ Мінсоцполітики від 18.05.2015 № 514  «Про затвердження Державного стандарту соціальної адаптації»

Наказ Мінсоцполітики від 02.07.2015 № 678 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги консультування»

Наказ Мінсоцполітики від 01.07.2016 № 716  «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги кризового та екстреного втручання 

Наказ Мінсоцполітики від 30.12.2015 № 1261 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги представництва інтересів»

Наказ Мінсоцполітики від 17.12.2018 № 1901  «Про затвердження Державного стандарту соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними розладами» 

Наказ Мінсоцполітики  від 27.12.2013 № 904  «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг»

Наказ Мінсоцполітики «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг» від 07.12.2015 № 1186

Наказ Мінсоцполітики від 09.11.2011 № 432 «Про затвердження Типового положення про спеціальний будинок-інтернат»

Наказ Мінсоцполітики України від 01.10.2012 № 612 «Про затвердження Порядку атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги»

Наказ Мінсоцполітики від 13.01.2020 № 11 «Про затвердження Типового договору про надання соціальних послуг»

Наказ Мінсоцполітики від 12.06.2020 № 414 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо супервізії працівників, які надають соціальні послуги»

Наказ Мінсоцполітики  №150 від 17.05.2022 «Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг»

Наказ Мінсоцполітики від 23.12.2020 № 847«Про затвердження Типового договору про надання соціальних послуг»

Наказ Мінсоцполітики від 16.11.2020 № 769 «Про затвердження форм документів, необхідних для надання соціальних послуг»

Наказ Мінсоцполітики від 18.04.2022 № 135 «Про затвердження форми акта про надання повнолітній особі соціальних послуг екстрено (кризово)

Конвенції

Конвенція про права осіб з інвалідністю, ратифіковано Законом № 1767-VI від 16.12.2009