Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Щодо преміювання державних службовців, які отримують відмінні оцінки за результатами оцінювання службової діяльності

Порядок проходження державної служби врегульовано спеціальними нормативно-правовими актами, які покладають на громадян, які перебувають на такій службі, обов’язки щодо належного виконання завдань державної служби. Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців передбачено статтею 44 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу» (далі – Закон № 889-VІІІ).

Так, результати службової діяльності державних службовців щороку підлягають оцінюванню для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування їхньої кар’єри.

Оцінювання результатів службової діяльності проводиться на підставі показників результативності, ефективності та якості, визначених з урахуванням посадових обов`язків державного службовця, а також дотримання ним правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції, виконання індивідуальної програми професійного розвитку, а також показників, визначених у контракті про проходження державної служби (у разі укладення).

Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії "Б" і "В", здійснюється безпосереднім керівником державного службовця та керівником самостійного структурного підрозділу.

Державного службовця ознайомлюють з результатами оцінювання його службової діяльності під підпис протягом трьох календарних днів після проведення оцінювання. Висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності затверджується наказом (розпорядженням) суб`єкта призначення.

За результатами оцінювання службової діяльності державного службовця йому виставляється негативна, позитивна або відмінна оцінка з її обґрунтуванням.

Частиною дев’ятою статті 44 Закону № 889-VІІІ встановлюється, що державні службовці, які отримали відмінні оцінки за результатами оцінювання службової діяльності, підлягають преміюванню відповідно до цього Закону.

Типове положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів), зокрема, пункт 4 розділу 2 визначає порядок визначення розміру такого преміювання, а саме: преміювання державного службовця за результатами щорічного оцінювання службової діяльності проводиться у разі отримання ним відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання. Розмір премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності встановлюється в однакових відсотках до посадового окладу для державних службовців відповідного державного органу, які отримали відмінну оцінку за результатами щорічного оцінювання в поточному році. Зазначена премія нараховується незалежно від фактично відпрацьованого часу у місяці, в якому вона виплачується.

Відтак, звертаємо увагу керівників державної служби та служб управління персоналом державних органів влади на неухильне дотримання вимог законодавства в частині преміювання державних службовців, які отримують відмінні оцінки за результатами оцінювання службової діяльності.