Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Щодо переведення на іншу рівнозначну чи нижчу посаду державного службовця, якому було встановлено випробування з метою перевірки його відповідності займаній посаді, до закінчення такого випробування

Статтею 35 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу» (далі – Закон № 889-VІІІ) визначено, що в акті про призначення на посаду суб’єкт призначення може встановити випробування з метою встановлення відповідності державного службовця займаній посаді із зазначенням його строку.

При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим.

На строк випробування державному службовцю визначаються завдання, зміст та обсяг яких має відповідати посадовим обов’язкам. Строки виконання завдань мають бути реальними для досягнення необхідного результату.

Випробування встановлюється строком від одного до шести місяців.

Відповідно до статті 41 Закону № 889-VІІІ державний службовець з урахуванням його професійної підготовки та професійних компетентностей може бути переведений без обов’язкового проведення конкурсу:

1) на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду в тому самому державному органі, у тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті), - за рішенням керівника державної служби або суб’єкта призначення;

2) на рівнозначну або нижчу вакантну посаду в іншому державному органі, у тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті),
- за рішенням суб’єкта призначення або керівника державної служби в державному органі, з якого переводиться державний службовець, та суб’єкта призначення або керівника державної служби в державному органі, до якого переводиться державний службовець.

Переведення здійснюється лише за згодою державного службовця.

Статтею 2 Закону № 889-VІІІ визначено, що посада державної служби – це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу з установленими відповідно до законодавства посадовими обов’язками у межах повноважень, визначених частиною першою
статті 1 Закону № 889-VІІІ.

Професійна компетентність – це здатність особи в межах визначених за посадою повноважень застосовувати спеціальні знання, уміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові якості для належного виконання встановлених завдань і обов’язків, навчання, професійного та особистісного розвитку.

Таким чином, державний службовець, якому встановлено випробування з метою перевірки його відповідності займаній посаді, до закінчення строку випробування може бути переведений на іншу рівнозначну чи нижчу посаду у разі, коли його професійна підготовка та професійна компетентність відповідають вимогам, встановленим до кандидата на зайняття відповідної посади державної служби.

Вказана позиція викладена у роз’ясненні Національного агентства з питань державної служби від 28 вересня 2021 № 141-р/з.

У свою чергу, питання встановлення надбавки за ранг державного службовця під час випробування висвітлено у роз’ясненні Національного агентства з питань державної служби від 27 вересня 2021 № 139-р/з.