Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Стаття на тему: «Щодо встановлення надбавки за ранг державного службовця під час випробування»

Згідно зі статтею 35 Закону України «Про державну службу» (далі –Закон) в акті про призначення на посаду суб’єкт призначення може встановити випробування з метою перевірки відповідності державного службовця займаній посаді із зазначенням його строку.

При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим.

Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком до шести місяців.

Відповідно до частини другої статті 39 Закону співвідношення між рангами державних службовців i рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями встановлюється для випадків призначення осіб, яким присвоєно такі спеціальні звання, на посади державних службовців, на яких може бути присвоєно нижчий ранг. У такому разі особі присвоюється ранг державного службовця на рівні рангу, який вона мала відповідно до спеціальних законів.

Водночас частиною п’ятою статті 39 Закону передбачено, що ранги державних службовців присвоюються одночасно з призначенням на посаду державної служби, а в разі встановлення випробування — після закінчення його  строку.

Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306 «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців i рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями» встановлено, що особі, яка призначена на посаду державної служби з випробуванням i має ранг, присвоєний за попереднім місцем роботи, надбавка за ранг у період випробування виплачується відповідно до такого рангу.

Таким чином, особі, якій при призначенні на посаду державної служби встановлено випробування, надбавка за ранг виплачується у випадку, якщо за попереднім місцем роботи їй присвоєно ранг державного службовця.

Особі, якій при призначенні на посаду державної служби встановлено випробування i яка має ранг посадової особи місцевого самоврядування, дипломатичний ранг, військове чи інше спеціальне звання, присвоєний / присвоєне за попереднім місцем роботи, надбавка за такий ранг / таке звання у період випробування не виплачується.

Особі, яка має ранг посадової особи місцевого самоврядування, військове звання, дипломатичний ранг чи інше спеціальне звання, ранг державного службовця присвоюється після закінчення строку випробування (у разі його встановлення).