Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Щодо виплати вихідної допомоги державному службовцю, який звільняється на підставі пункту 7 частини першої статті 83 Закону України «Про державну службу».

Статтею 90 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу» (далі – Закон № 889-VІІІ) визначено, що пенсійне забезпечення державних службовців здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Відповідно до статті 9 Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон № 1058) в солідарній системі призначаються такі пенсійні виплати:

1) пенсія за віком;

2) пенсія по інвалідності;

3) пенсія у зв'язку з втратою годувальника.

Згідно статті 10 Закону № 1058 особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсії за її вибором.

Особі, яка має право на довічну пенсію, призначається один з видів довічної пенсії за її вибором.

Згідно пункту 7 частини першої статті 83 Закону № 889-VІІІ державна служба припиняється у разі виходу державного службовця на пенсію або досягнення ним 65-річного віку, якщо інше не передбачено законом.

Частиною третьою статті 83 Закону № 889-VІІІ встановлено, що у разі звільнення з державної служби на підставі пунктів 6 і 7 частини першої цієї статті державному службовцю виплачується вихідна допомога у розмірі середньої місячної заробітної плати. Вихідна допомога державному службовцю, який звільняється на підставі пункту 7 частини першої цієї статті, виплачується одноразово за його бажанням у разі виходу на пенсію або досягнення 65-річного віку.

Відповідно до частини четвертої статті 83 Закону № 889-VІІІ у зв’язку з потребами служби державний службовець за рішенням суб’єкта призначення може бути залишений на державній службі після досягнення 65-річного віку за його згодою. Рішення про продовження строку перебування на державній службі приймається суб’єктом призначення щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку.

Отже, вихідна допомога державному службовцю, у разі припинення державної служби згідно пункту 7 частини першої статті 83 Закону № 889-VІІІ, виплачується за однією з підстав:

  1. у разі виходу державного службовця на пенсію;
  2. у разі досягнення державним службовцем 65-річного віку;
  3. у зв’язку з припиненням державної служби при її продовженні згідно з частиною четвертою цієї статті.

Вихідна допомога державному службовцю, який звільняється на підставі пункту 7 частини першої статті 83 Закону № 889-VІІІ, виплачується одноразово за його бажанням.

Нормами Закону № 889-VІІІ не встановлено призначення саме якого виду пенсії є підставою для припинення державної служби та виплати вихідної допомоги.

Таким чином, виплата вихідної допомоги державному службовцю, який звільняється на підставі пункту 7 частини першої статті 83 Закону № 889-VІІІ, здійснюється у разі виходу державного службовця на пенсію, незалежно від її виду, за його бажанням.

ДЖЕРЕЛО: роз’яснення Національного агентства з питань державної служби від 29.09.2021 № 142-р/з.