Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Стаття на тему «Щодо зарахування до стажу державної служби часу проходження служби в поліції»

Стаж державної служби обчислюється відповідно до статті 46 Закону України «Про державну службу» № 889-VIII від 10 грудня 2015 року (далі – Закон № 889-VIII) та Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 229 (далі – Порядок № 229).

Частиною першою статті 46 Закону № 889- VIII визначено, що стаж державної служби дає право на встановлення державному службовцю надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки.

Відповідно до пункту 7 частини другої статті 46 Закону № 889-VIII та пункту 4 Порядку № 229 до стажу державної служби зараховується час перебування на посадах, на яких присвоюються військові та спеціальні звання.

Крім того, пунктом 8 Розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 889-VIII передбачено, що стаж державної служби за періоди роботи (служби) до набрання чинності Законом № 889-VIII обчислюється у порядку та на умовах, установлених на той час законодавством.

Отже, стаж державної служби за періоди роботи до 01 травня 2016 року обчислюється відповідно до законодавства, яке діяло раніше.

Стаж державної служби до набрання чинності Законом № 889-VIII обчислювався відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 травня 1994 року №283 (далі – Порядок № 283), додатку до нього та інших нормативно-правових актів.

Порядком № 283 не було передбачено зарахування до стажу державної служби часу служби в поліції.

Водночас відповідно до статті 59 Закону України «Про Національну поліцію» № 580-VIII від 02 липня 2015 року, який набрав чинності 07 листопада 2015 року (далі – Закон № 580-VIII) служба в поліції є державною службою особливого характеру, яка є професійною діяльністю поліцейських з виконання покладених на поліцію повноважень.

Час проходження служби в поліції зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

Статтею 13 Закону № 580–VIII передбачено, що систему поліції складають:

  1. центральний орган управління поліцією;
  2. територіальні органи поліції.

Згідно зі статтею 15 Закону № 580–VIII територіальні органи поліції утворюються як юридичні особи публічного права в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районних, містах, районах у містах та як міжрегіональні (повноваження яких поширюються  на декілька адміністративно-територіальних одиниць) територіальні органи у межах граничної чисельності поліції і коштів, визначених на її утримання.

Статтею 17 Закону № 580–VIII встановлено, що поліцейським є громадянин України, який склав Присягу поліцейського, проходить службу на відповідних посадах у поліції і якому присвоєно спеціальне звання поліції.

Статтею 80 Закону № 580–VIII установлені види спеціальних звань поліцейських.

Враховуючи викладене, періоди служби в поліції з 07 листопада 2015 року зараховуються до стажу державної служби, що дає право на встановлення державному службовцю надбавки за вислугу років та надання додаткової оплачуваної відпустки.