Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Порядок проведення іспитів на рівень володіння державною мовою

16 липня 2019 року набув чинності Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (далі – Закон). Закон гарантує позиції української мови у державному управлінні, сфері послуг, освіті й медіа.

Щоправда, окремі положення Закону набиратимуть чинності поступово, у порядку, визначеному в його розділі IX «Прикінцеві та перехідні положення».

16 липня 2021 року набуває чинності норма про те, що кожен претендент на посаду в органах державної влади або місцевого самоврядування має складати іспит на рівень володіння українською мовою відповідно до нових стандартів, розроблених Національною комісією зі стандартів державної мови (далі – Комісія).

У зв’язку з цим постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року №409 було схвалено «Порядок проведення іспитів на рівень володіння державною мовою» (далі – Порядок).

Порядок врегульовує процедуру організації та проведення іспиту. Реєстрація, складання іспиту, отримання результатів відбувається через електронний кабінет претендента.

Письмова частина іспиту передбачає виконання тестових завдань та написання тексту на визначену тему. Завдання письмового блоку передбачають виконання таких частин роботи: «Культура мови», «Читання» та «Письмо». У частинах «Культура мови» (24 тестові завдання) та «Читання» (20 тестових завдань) претендентам пропонуватимуть виконати тестові завдання, які перевіряють уміння застосовувати українську мову в умовах службової комунікації; дотримуватися норм української літературної мови; використовувати мовні стратегії для реалізації комунікативних намірів (запитання, зауваження, побажання, пропозиція, відмова, протест, співчуття, …); розуміти загальний зміст і деталі прочитаного тексту, критично осмислювати прочитане.

У частині «Письмо» претенденти будуть виконувати одне завдання відкритого типу, згідно з яким необхідно прослухати аудіозапис, написати переказ почутого тексту й висловити своє ставлення до теми. Створений текст має містити не менше ніж 100 слів. Цю частину іспиту перевірятиме екзаменатор.

Усна частина передбачає монологічне висловлювання та діалог з екзаменатором на визначену тему. Під час цієї частини іспиту претендент матиме можливість показати вміння спілкуватися на різні теми, не прив’язані до вузького професійного спрямування. Це не означає, що в межах запропонованої теми для розмови, претендент не зможе торкатися питань зі сфери власних професійних зацікавлень, однак оцінюватимуть насамперед логічність, послідовність, лексичну й граматичну правильність мовлення, здатність підтримувати чи починати розмову, уміння висловлювати свої уподобання, переконувати, дискутувати тощо.

Тривалість усної частини іспиту, яка складатиметься із монологу претендента та діалогу претендента з екзаменатором, не перевищуватиме 20 хвилин.

Загальний час для виконання роботи орієнтовно складатиме 120 хвилин.

На підставі підсумкового електронного протоколу перевірки Комісія ухвалює рішення про надання або ненадання претендентові державного сертифікату. Повторно складати іспит можна необмежену кількість разів, але не частіше одного разу на чотири місяці.

Також в Порядку детально розписані права та обов’язки учасників іспиту, роз’яснені повноваження та принципи роботи іспитової комісії.

Ухвалений Порядок дасть змогу особам, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків, а також особам, які мають намір набути громадянство України, скласти іспит на рівень володіння державною мовою.

Комісія на засіданні 6 травня 2021 року ухвалила рішення про здійснення апробації завдань для проведення іспитів на рівень володіння державною мовою.

До апробації завдань із перших двох частин іспиту («Культура мови» і «Читання») зможуть долучитися всі охочі.

Зареєструватися на апробацію завдань можна з 17 травня за покликанням: https://exam.mova.gov.ua.

Доступ до електронного кабінету надається учасникам через ID.GOV.UA (https://id.gov.ua).

Мета апробації – дати можливість учасникам скласти частину іспиту на рівень володіння державною мовою, а також протестувати готовність іспитової системи витримувати навантаження.

Під час апробації усі зареєстровані учасники зможуть виконати тестові завдання онлайн лише один раз, перебуваючи у будь-якому місці, а не в уповноваженій установі. Після завершення учасники побачать свій результат та зіставлять його з максимальною кількістю балів, які передбачені за цей іспитовий модуль.