Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2022 році

Оголошується конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких у 2022 році надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету.

Конкурс проводиться в рамках виконання комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 15 жовтня 2020 року № 1338-VII (зі змінами).

Конкурс проводиться відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціального спрямування (на конкурсній основі), затвердженого рішеннями обласної ради від 11 березня 2021 року № 54-VIIІ (далі – Порядок).

Метою конкурсу є розвиток партнерства з інститутами громадянського суспільства соціального спрямування та залучення їх до розв’язання соціальних проблем цільових груп населення Харківської області відповідно до визначених напрямків.

Конкурсні пропозиції, які подаються на конкурс, мають бути спрямовані на вирішення таких пріоритетних завдань:

1) проведення просвітницько-профілактичної роботи, спрямованої на попередження сімейних конфліктів, насильства, подолання гендерних стереотипів, у тому числі дискримінації, насильства за ознакою статі;

2) проведення просвітницько-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання торгівлі людьми;

3) розвиток системи раннього втручання дітям віком від 0 до 4 років;

4) соціальна підтримка осіб та дітей з інвалідністю шляхом надання інноваційних послуг;

5) розвиток соціальних послуг для сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах; підтримка сімей та сімейних форм виховання;

6) соціальна підтримка ветеранів, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

7) проведення заходів із цифрової трансформації у соціальній сфері.

У рамках проведення конкурсу не можуть бути підтримані програми (проєкти, заходи), які:

- спрямовані на отримання прибутку;

- спрямовані на підтримку політичної партії або релігійної організації.

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 85 % вартості програми (проєкту, заходу) (окрім громадських об’єднань ветеранів та осіб з інвалідністю). Решта 15 % необхідного обсягу фінансування проєкту, мають бути забезпечені інститутом громадянського суспільства соціального спрямування у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду тощо.

Для участі в конкурсі необхідно надати Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації наступні документи:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства соціального спрямування та назви програми (проєкту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства соціального спрямування;

2) опис програми (проєкту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу). Опис програми (проєкту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу);

4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства соціального спрямування, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Пропозиції, що подаються для участі у конкурсі повинні бути розраховані не більше ніж на 9 місяців та охоплювати більше ніж половину територіальних громад області.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Конкурсні пропозиції надаються у друкованій та електронній формах.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути подані в папці, прошнуровані та пронумеровані, укомплектовані відповідно до вищезазначеного переліку документів. Електронний варіант конкурсної пропозиції надається у форматі PDF та Microsoft Word (Excel) на електронному носії.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Інститут громадянського суспільства соціального спрямування може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції приймаються з 01 жовтня 2021 року по 01 листопада 2021 року включно, щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, за адресою:

м. Харків, майдан Свободи 5, Держпром, 6 поверх, кім. 208.

Консультація та додаткова інформація за телефоном 705-26-72

До участі у конкурсі не допускаються інститути громадянського суспільства соціального спрямування у разі, коли:

інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства соціального спрямування, що міститься у відкритих державних реєстрах;

інститут громадянського суспільства соціального спрямування не відповідає вимогам, зазначеним у пункті 1.8. Порядку;

інститут громадянського суспільства соціального спрямування відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;

інститут громадянського суспільства соціального спрямування перебуває у стадії припинення;

конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства соціального спрямування вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження);

програма (проєкт, захід) не відповідає вимогам, зазначеним у пункті 1.11 Порядку.

Скачати