Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Населення Харківської області старішає. Статистика

Населення Харківської області старішає. Статистика

Майже кожний п’ятий мешканець – у віці 60 років і старшому, підрахували в обласному управлінні статистики.

«Характерною рисою структури населення Харківської області є постійне збільшення частки осіб у віці старше 60 років, яка переважає частку дітей у віці до 15 років (22,5% проти 13,9% у 2014 році). Такий процес називається «старінням» населення. За останні 5 років кількість осіб у віці 60 років і старшому збільшилась на 5,3%», - зазначили в управлінні статистики.

За даними фахівців, рівень демографічного постаріння в сільській місцевості (25,2% осіб віком 60 років і старше) вищий, ніж у міських поселеннях (21,8%). Також цей показник значно вищий у жінок (27,0%), ніж у чоловіків (17,1%).

За віком населення області ділиться так. Найбільша частка припадає на осіб у віці 16-59 років – 63,6%, на другому місці - особи у віці 60 років і старшому – 22,5%, дітей, тобто осіб віком до 15 років, найменше - 14%.

«Майже кожний п’ятий мешканець – особа у віці 60 років і старшому, що значно ускладнює демографічну ситуацію в області. У міжнародних порівняннях за рекомендацією ООН використовується коефіцієнт старіння, який визначає, яка частка осіб у віці 65 років і старшому. В країнах, де питома вага цієї вікової групи в загальній чисельності населення перевищує 7%, населення вважається старим. У Харківській області  за підсумками 2014 року цей коефіцієнт сягає 15,8%», - пояснили в управлінні статистики.

За підсумками 2014 року кількість жінок на Харківщині помітно перевищила чисельність чоловіків. Так, на початок 2015 року чисельність жінок становила 1 млн 459 тисяч осіб, тоді як чоловіків нарахували 1 млн 256 тисяч. У відсотковому співвідношенні це 53,7% до 46,3%. Тож на кожну тисячу жінок у Харківській області припадає всього  861 чоловік.

Утім, слід зазначити, що це співвідношення змінюється в залежності від віку населення. Якщо серед новонароджених переважають хлопчики (51,3% проти 48,7% дівчаток), то, починаючи з віку 39 років, у структурі населення області переважають жінки. Зокрема, у віковій групі 30-34 роки на 1000 жінок припадає 1078 чоловіків, у групі 35-39 років – 1008 чоловіків, у групі 40-44 роки – 947, 50-54 роки – 819, 60-64 роки – 677, а у віці від 70 років –  444 чоловіка.