Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

На прийомі Євгенія Шахненка просили допомогти в утриманні Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору

На прийомі Євгенія Шахненка просили допомогти в утриманні Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору

В свою очередь директора нескольких домофонных компаний Харькова попросили Евгения Шахненко и главу области помочь разобраться в конфликте с городскими властями. Несмотря на то, что у руководителей фирм есть решение суда, они до сих пор не могут добиться, чтобы горсовет отменил свое решение, касающееся передачи имущества домофонных компаний КП «Харьковгорлифт». Также было рассмотрено обращение жителей, которые живут неподалеку от завода «Коксохим». По словам активистов, выбросы вредных веществ от предприятий, расположенных в районе Филипповки и Новоселовки, в разы превышают установленные законом нормы. В итоге загрязненность воздуха негативно сказалась на здоровье местных жителей. Все обращения граждан Евгений Шахненко взял под свой личный контроль.

У свою чергу директори кількох домофонних компаній Харкова попросили Євгенія Шахненка та главу області допомогти розібратися в конфлікті з міською владою. Незважаючи на те, що у керівників фірм є рішення суду, вони й досі не можуть домогтися, щоб міська рада скасувала своє рішення, що стосується передачі майна домофонних компаній КП «Харківміськліфт».

Також було розглянуто звернення жителів, які живуть неподалік від заводу «Коксохім». За словами активістів, викиди шкідливих речовин від підприємств, розташованих в районі Пилипівки, Новоселівки, в рази перевищують встановлені законом норми. У підсумку забрудненість повітря негативно позначилася на здоров'ї місцевих жителів.

Усі звернення громадян Євгеній Шахненко взяв під свій особистий контроль.