Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Перед сферою культури регіону стоять великомасштабні і складні завдання. Євген Савін

Перед сферою культури регіону стоять великомасштабні і складні завдання. Євген Савін

«На сьогоднішній день перед сферою культури регіону стоять великомасштабні і складні завдання. Створення потужної, динамічної, по справжньому сучасної культури, здатної забезпечувати духовні потреби суспільства вимагає від нас чіткого принципового уявлення, якої культури потребує суспільство і держава, всебічно продуманої стратегії її збереження і розвитку. Життя з очевидністю показало, що проблеми збереження і розвитку культури не втратили гостроти та актуальності, вони продовжують залишатися пріоритетними», - зазначив заступник голови Харківської облдержадміністрації Євген Савін у ході спільного засідання колегії Харківської облдержадміністрації та зборів адміністративно-господарського активу області.

За його словами, питання оптимізації закладів культури області продиктоване часом та ситуацією що склалась, а це скорочення населення у сільській місцевості, що складається переважно з людей похилого віку, руйнування будівель закладів культури, 97% яких потребують ремонту, та відсутність нормативного завантаження працівників, які через це працюють на неповну ставку. Євген Савін підкреслив, що деяка частина закладів культури на селі зазначена тільки у статистичних звітах, фактично не працює вже багато років.
Основна і принципова задача оптимізації – це поліпшення надання культурно-просвітницьких послуг населенню за рахунок зосередження фінансових, професійних, організаційних зусиль та творчих ресурсів на перспективних закладах культури, створення сучасних та комфортних умов для їх розвитку, забезпечення працівників у сфері культури роботою на повну тарифну ставку.
Заступник голови ХОДА звернувся до керівників районів області з проханням здійснити всі можливі заходи щодо ефективного використання наявних культурних і творчих ресурсів. «Дана робота потребує планомірних та плідних дій, результатом яких стане забезпечення населення сучасними та якісними культурно-просвітницькими послугами, що відповідатимуть духовним потребам суспільства», - зазначив він.