Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Податкова реформа буде поступовою

Податкова реформа буде поступовою

Як повідомив академік НАН України Валерій Геєць, доопрацювання і прийняття нового Податкового кодексу передбачено Програмою економічних реформ на 2010–2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». 

«Податкова реформа – це одна із складових реформ всієї фінансової і бюджетної системи», - підкреслив Валерій Геєць.

Планується проведення податкової реформи в три етапи:

На першому етапі (до кінця 2010 р.) передбачається зближувати податковий і бухгалтерський облік, відшкодувати підприємствам борги з податку на додану вартість державними цінними паперами і, починаючи з 1 серпня, відшкодовувати ПДВ своєчасно.

На другому етапі (до кінця 2012 р.) планується скоротити кількість малоефективних податків і зборів, скоротити сферу застосування спрощеної системи оподаткування для суб`єктів малого підприємництва, запровадити єдиний соціальний внесок. А також ввести податок на майно, реформувати систему адміністрування податків, насамперед, ПДВ, і запровадити механізм екологічного оподаткування.

Третій етап реформування податкової системи (до кінця 2014 р.) припускає поетапне зниження податку на прибуток і перехід до системи платежів за видобуток корисних копалин із застосуванням принципу рентного доходу.