Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Розпорядження № 382 від 15 липня 2010 року "Про регіональну раду по роботі з кадрами при обласній державній адміністрації" (втратило чинність).

зі змінами

розпорядження від 18.05.2011 № 257

розпорядження  від 01.12.2011 № 497-к

розпорядження № 629-к від 24.12.2012

розпорядження № 80 від 28.03.2014

розпорядження № 498 від 19.09.2014

розпорядження № 648 від 11.12.2014

розпорядження № 84 від 27.02.2015

розпорядження № 171 від 20.04.2015

розпорядження № 320 від 14.07.2015

розпорядження № 421 від 15.09.2015

розпорядження № 202 від 23.05.2016

розпорядження № 321 від 01.08.2016

розпорядження № 30 від 22.01.2018

розпорядження № 448 від 12.07.2018

втратило чинність

розпорядження № 513 від 16.10.2019

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Харків

 

від 15 липня 2010 року № 382

Про регіональну раду по роботі з кадрами
при обласній державній адміністрації


Відповідно до Указу Президента України від 10 листопада 1995 року
№ 1035/95 «Про затвердження Програми кадрового забезпечення державної служби та Програми роботи з керівниками державних підприємств, установ і організацій» (зі змінами):

1. Утворити регіональну раду по роботі з кадрами при обласній державній адміністрації та затвердити її персональний склад (додається).
2. Затвердити Положення про регіональну раду по роботі з кадрами при обласній державній адміністрації (додається).
3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації згідно з переліком, що додається.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації В.В. Хому.

 

Голова обласної державної
адміністрації                                                                                                 М.М. ДОБКІН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
обласної державної адміністрації
               15.07.10           № 382
 
СКЛАД
регіональної  ради по роботі з кадрами
при обласній державній адміністрації
 
1.
Хома В.В.
заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації, голова регіональної ради
2.
Свєтличний В.В.
заступник керівника апарату облдержадміністрації, заступник голови регіональної ради
3.
Шевцова С.О.
начальник відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації, секретар регіональної ради
4.
Горишній І.І.
голова Золочівської райдержадміністрації
5.
Гравнова Т.А.
начальник відділу роботи із зверненнями  громадян апарату облдержадміністрації
6.
Коновалов Л.С.
голова Богодухівської райдержадміністрації
7.
Лучанінова Л.О.
начальник Управління державної служби Головного управління державної служби України в Харківській області (за згодою)
8.
Маренич В.М.
начальник управління у справах преси та інформації облдержадміністрації
9.
Перепелиця Д.І.
начальник Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації
10.
Прокоп’єв К.Є.
начальник Головного юридичного управління облдержадміністрації
 
Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації В.В. Хома   

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
обласної державної адміністрації
15.07.10 № 382
 

ПОЛОЖЕННЯ

про регіональну раду по роботі з кадрами при обласній державній адміністрації
 

1. Регіональна рада по роботі з кадрами при обласній державній адміністрації (далі - рада) є консультативно-дорадчим органом при обласній державній адміністрації.
2. У своїй діяльності рада керується Конституцією України та законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.
3. Основними завданнями ради є:
розгляд проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, кадрового забезпечення державної служби та державних підприємств, установ, організацій;
розгляд питань та пропозицій щодо вдосконалення роботи з кадрами в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;
вивчення і узагальнення досвіду роботи з кадрами в місцевих органах державної виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах та організаціях;
аналіз та внесення пропозицій, розроблення заходів щодо впровадження програм кадрового забезпечення державної служби та роботи з керівниками державних підприємств, установ і організацій;
аналіз стану та ефективність використання управлінського потенціалу;
розроблення заходів щодо реалізації стратегії кадрової політики в регіоні, використання позитивного досвіду інших регіонів у цьому напрямі роботи;
аналіз стану та розгляд заходів з удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та керівників державних підприємств, установ і організацій, а також проведення наукових досліджень з питань державної політики;
розгляд проектів освітньо-професійних програм підготовки та професійних програм підвищення кваліфікації, професійно-кваліфікаційних характеристик державних службовців та керівників державних підприємств, внесення відповідних рекомендацій;
координація роботи з керівниками державних підприємств, установ і організацій, вивчення і узагальнення досвіду їх роботи, аналіз стану та ефективності використання управлінського потенціалу, розгляд питань щодо створення кадрового резерву;
аналіз якісного складу кадрів, рекомендованих на навчання до Національної академії державного управління при Президентові України, інших учбових закладів, які готують магістрів державного управління;
організація стажування магістрів державного управління та магістрів державної служби;
аналіз результатів організації підвищення кваліфікації державних службовців, керівників державних підприємств, установ і організацій, внесення пропозицій щодо їх удосконалення;
розгляд питань про роботу з кадрами в місцевих органах державної виконавчої влади та про формування кадрового резерву державних службовців, керівників державних підприємств, установ і організацій.
4. Рада має право:
залучати провідних фахівців до розробки і розгляду питань, що належать до їх компетенції;
одержувати в установленому порядку необхідну для її діяльності інформацію і матеріали;
заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівних працівників місцевих органів державної виконавчої влади, державних підприємств, установ і організацій з питань, що належать до її компетенції; подавати матеріали для опублікування їх у засобах масової інформації.
5. Рада по роботі з кадрами створюється у складі: голови, заступника голови, секретаря, членів ради.
6. Члени ради беруть участь у засіданнях без права заміни.
7. Засідання ради проводяться відповідно до плану, який затверджує голова ради, але не рідше ніж один раз на півріччя.
8. Органи, установи, організації, робота яких буде розглядатися, подають доповіді, довідки, інформаційні матеріали, проекти рішень ради у визначені планом терміни.
9. Підготовка матеріалів для розгляду, а також організаційно-технічне обслуговування ради покладається на відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації.
10. Рішення ради оформлюються у вигляді протоколів, рекомендацій та є обов'язковими для розгляду місцевими органами виконавчої влади, державними підприємствами, установами і організаціями
 

Заступник голови - керівник апарату обласної державної адміністрації В.В. Хома
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
обласної державної адміністрації

 


ПЕРЕЛІК
розпоряджень голови облдержадміністрації,
що втратили чинність

1. Розпорядження голови облдержадміністрації від 31 травня 2006 року № 220-к «Про затвердження нового персонального складу ради по роботі з кадрами при обласній державній адміністрації».

2. Розпорядження голови облдержадміністрації від 21 березня 2007 року
№ 543-к «Про внесення змін до персонального складу ради по роботі з кадрами при обласній державній адміністрації».

3. Розпорядження голови облдержадміністрації від 8 грудня 2008 року
№ 507-к «Про затвердження нового персонального складу ради по роботі з кадрами при обласній державній адміністрації».

4. Розпорядження голови облдержадміністрації від 18 березня
2009 року № 68-к «Про внесення зміни до персонального складу ради по роботі з кадрами при обласній державній адміністрації».

 
Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації В.В. Хома