Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Відомості про здійснення регуляторної діяльності

Інформація щодо здійснення державної регуляторної політики Харківською обласною військовою адміністрацією в 2023 році

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) в умовах воєнного, надзвичайного стану та оголошення зони надзвичайної екологічної ситуації, регуляторна діяльність здійснюється з урахуванням обмежень прав і свобод людини і громадянина, які в умовах воєнного стану встановлюються відповідно до Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

24 лютого 2022 року Указом Президента України № 64/2022 на всій території України було введено режим воєнного стану.

Отже, згідно з приписами ч. 2 ст. 3 Закону при прийнятті регуляторних актів з питань запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану застосовувати процедури, передбачені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» не потрібно.

Протягом 2023 року в Харківській області проводилась робота щодо забезпечення виконання норм Закону за такими напрямами:

- дотримання єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу та до здійснення відстежень результативності дії прийнятих регуляторних актів;

- планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів;

- проведення заходів із відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів;

- перегляд діючих регуляторних актів;

- ведення реєстру чинних регуляторних актів;

- недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними, не узгоджуються чи дублюють інші регуляторні акти;

- здійснення оприлюднення інформації через офіційний сайт обласної військової адміністрації  (http://kharkivoda.gov.ua/) про здійснення регуляторної діяльності.

Планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Харківської обласної військової адміністрації здійснюється на рівні Департаментів та управлінь обласної військової адміністрації – розробників регуляторних актів.

На виконання вимог статей 7, 13 Закону, обласною військовою адміністрацією в установленому порядку були прийняті та оприлюднені на сайті обласної військової адміністрації у розділі «Регуляторна політика»: План діяльності обласної військової адміністрації з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік (за посиланням: https://kharkivoda.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-politika/195/124664) та План-графік проведення заходів із відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів на 2024 рік. (за посиланням: https://kharkivoda.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-politika/195/124665).

Департаментом економіки і міжнародних відносин обласної державної адміністрації (далі – Департамент) ведеться реєстр діючих регуляторних актів, розробниками яких виступають структурні підрозділи обласної військової адміністрації, що дозволяє здійснювати системний моніторинг за переглядом, прийняттям регуляторних актів та проведенням відстежень результативності дії прийнятих регуляторних актів.

В Переліку діючих регуляторних актів Харківської обласної військової адміністрації, який розміщено на сайті облдержадміністрації в розділі «Регуляторна політика» рубрики «Перелік діючих регуляторних актів Харківської обласної військової адміністрації», у 2023 році зафіксовано 3 розпорядження голови обласної державної адміністрації та 1 наказ директора Державного архіву Харківської області.

З метою підвищення ефективності роботи із забезпечення державної регуляторної політики на території регіону діє розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03 грудня 2018 року № 638 «Про забезпечення реалізації державної регуляторної політики в Харківській області».

У 2023 році Департаментом проводилась роз’яснювальна робота з районними військовими адміністраціями щодо необхідності здійснення регуляторної політики на місцях, а також надання інформації щодо виконання районними військовими адміністраціями розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03.12.2018 № 638 «Про забезпечення реалізації державної регуляторної політики в Харківській області».

Відповідно до листа Державної регуляторної служби України від 03.03.2023 № 719/20-23 щодо проведення тренінгу на тему: «Основи роботи з інтегрованою автоматизованою системою державного нагляду (контролю)», представниками Департаменту спільно зі структурними підрозділами ХОВА, районними військовими адміністраціями та органами місцевого самоврядування Харківського регіону, у межах компетенції, проведено відповідну роботу та взято участь у вказаному тренінгу.

Відповідно до Плану діяльності обласної військової адміністрації з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік, проєкт розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про затвердження Порядку надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Харківської області» знаходиться на стадії зовнішнього погодження з іншими заінтересованими органами, відповідно до Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731 (зі змінами).

З метою залучення суб’єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об’єднань підприємців до формування державної регуляторної політики та політики у сфері підприємництва в регіоні, запровадження прозорого механізму їх участі у підготовці проєктів рішень органів виконавчої влади, функціонує Регіональна рада підприємців у Харківській області, персональний склад якої оновлено та затверджено розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від 13 грудня 2021 року № 641.

У зв’язку з проведенням бойових дій на території області засідання  Регіональної ради підприємців у 2023 році не проводилися.

Проводиться робота щодо оновлення персонального складу Робочої групи для напрацювання пропозицій щодо вирішення проблемних питань діяльності представників малого та мікробізнесу, утвореної розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 21 грудня 2020 року № 804 з метою подальшого належного її функціонування та підтримки інтересів і потреб суб’єктів малого підприємництва, у тому числі суб’єктів мікропідприємництва.

У цілому, стан реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в Харківській області визначає стійку тенденцію з упорядкування регуляторних процесів відповідно до вимог нормативно-правової бази, а впровадження принципів регуляторної політики дозволяє врахувати баланс інтересів влади та суб’єктів господарювання.

Дотримання принципів державної регуляторної політики заходиться на постійному контролі обласної військової адміністрації.