ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Звіт про періодичне відстеження результативності розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 24.12.2004 № 546 “Про затвердження граничних розмірів плати за послуги, що надаються ринком – ТОВ ВКФ «Казка», з продажу продовольчих і непродовольчих товарів”.

13 травня 2015 | 00:00

1.Виконавець заходів відстеження – Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації.

 

2. Цілями прийняття даного розпорядження є:
- виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996  № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами);
- запровадження державного регулювання граничних розмірів плати за послуги, що надаються ринком з продажу непродовольчих товарів.
 
3.Строк виконання заходів із відстеження – раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів щодо повторного відстеження (з 27 квітня по 15 травня 2015 року).
 
4. Тип відстеження – періодичне.
 
5.Метод одержання результатів відстеження –використання даних бухгалтерської звітності ТОВ ВКФ «Казка».
 
6. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність:
доходи, отримані підприємством, показники результатів діяльності від надання ринкових послуг, сума податку на додану вартість, розмір відрахувань на соціальні заходи та в Пенсійний фонд, кількість послуг з утримання торговельних місць.
 
7.Кількісні та якісні значення показників результативності акта наведені в таблиці вигод та витрат по підприємству ТОВ ВКФ «Казка» (додається).
 
8.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.
У результаті реалізації регуляторного акта досягнуто основні цілі:
- виконані вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548;
- запроваджено державне регулювання граничних розмірів плати за ринкові послуги, що надаються ринком – ТОВ ВКФ «Казка», з продажу продовольчих і непродовольчих товарів;
- збережено стабільність тарифів на ринкові послуги, що в свою чергу  призупинило їх необґрунтоване зростання.
 
Надання ринкових послуг за помірними тарифами сприяло:
- збільшенню розміру надходжень до державних соціальних та Пенсійного фондів: сума надходжень у 2012 році склала 117,51 тис. грн., у 2014 році – 144,00 тис. грн., що на 26,49 тис. грн. більше, ніж у 2012 році;
- захисту споживачів від необґрунтованого зростання тарифів на ринкові послуги.
 
Сума одержаного державою податку на додану вартість від реалізації ринкових послуг ТОВ ВКФ «Казка» у 2012 році становила 467,10 тис. грн., у 2013 році – 457,45 тис. грн., у 2014 році – 392,01 тис. грн.
 
У цілому, за даними статистичної звітності, ТОВ ВКФ «Казка» є збитковою.
Надходження коштів від реалізації ринкових послуг у 2012 році склали 2335,48 тис. грн., що на 375,45 тис. грн. більше, ніж у порівняльному 2014 році.
Кількість послуг з утримання торговельних місць за звітний період зменшилась з 83600 одиниць у 2012 році до 70160 одиниць у 2014 році.
Кількість торгових місць за період з 2012 по 2014 роки склала 311 одиниць.
 
Директор Департаменту
економіки і міжнародних відносин
Харківської обласної державної адміністрації                             В.М. Коваленко
 

 

Версія для друку Поділиться:


Вверх