ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Аналіз регуляторного впливу проекту розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації “Про граничний рівень рентабельності пакування (фасування) продовольчих товарів, щодо яких запроваджено державне регулювання цін“

06 квітня 2011 | 00:00

1. Опис проблеми, яку планується розв`язати
Необхідність прийняття розпорядження про встановлення граничних рівнів рентабельності пакування (фасування) продовольчих товарів, щодо яких запроваджено регулювання цін, без урахування вартості сировини, виникла у зв`язку з набранням чинності постанови Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 №168 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань ціноутворення на окремі види продовольчих товарів”, якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 №1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)", зокрема, обласним державним адміністраціям надані повноваження щодо встановлення граничних рівнів рентабельності пакування (фасування) продовольчих товарів.
2. Метою прийняття цього регуляторного акта є:
- виконання державної політики ціноутворення відповідно до повноважень, наданих постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 №1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (зі змінами);
- стабілізації цінової ситуації на продовольчому ринку, запобігання необґрунтованому зростанню цін на продовольчі товари, установлення економічно обґрунтованих цін на пакування (фасування) продовольчих товарів, створення економічних гарантій для виробників і споживачів.
3. Визначення та оцінка всіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей
Альтернатив запропонованому регуляторному акту немає, оскільки постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (зі змінами) чітко визначено метод регулювання шляхом установлення граничних рівнів рентабельності пакування (фасування) продовольчих товарів, щодо яких запроваджено регулювання цін, без урахування вартості сировини.
4. Механізм розв`язання проблеми
Прийняттям даного проекту розпорядження запроваджується державне регулювання цін шляхом установлення граничного рівня рентабельності пакування (фасування) продовольчих товарів, щодо яких запроваджено регулювання цін, що сприятиме стабілізації цінової ситуації в області.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей в разі прийняття регуляторного акта
Введення розпорядженням голови Харківської облдержадміністрації граничного рівня рентабельності пакування (фасування) продовольчих товарів з однієї сторони дасть змогу не допускати різкого зростання цін на продовольчому ринку, а з іншої – забезпечить економічно обґрунтований рівень цін на продовольчі товари в області.
         Досягнення визначених цілей регуляторного акта забезпечується також шляхом установлення для всіх суб`єктів господарювання однакового рівня рентабельності (не вище, ніж 10 відсотків) на пакування (фасування) продовольчих товарів, що сприятиме розвитку рівної конкуренції та зниженню собівартості продукції, а також прозорому формуванню цін на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання у відповідності до існуючої нормативно-правової бази.
Запровадження державного регулювання спонукатиме суб’єктів господарювання до безумовного дотримання встановленої дисципліни цін та забезпечить можливість Державній інспекції з контролю за цінами в Харківській області в разі виявлення порушень застосовувати економічні (штрафні) санкції та оперативно впливати на процес ціноутворення.
6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта
Вжиті заходи позитивно вплинуть на процес стабілізації цінової ситуації на продовольчому ринку, дозволять вирішити конкретні завдання цінової політики держави щодо формування економічно обґрунтованого рівня цін на продовольчі товари та забезпечать прозорий механізм ціноутворення, нагляду та контролю за дотриманням законодавства з питань ціноутворення, сприятимуть збереженню соціальної захищеності населення.
У результаті обмеження оптово-відпускних цін граничним рівнем рентабельності продовольчих товарів, щодо яких запроваджено державне регулювання, попит на них не зменшиться, а в більшості випадків збільшиться у зв`язку із зростанням купівельної спроможності населення і таким чином очікується, що суб`єкти господарювання отримають стабільний дохід.
7. Обґрунтування терміну дії
Термін дії розпорядження необмежений.
8. Показники результативності регуляторного акта
Основними показниками результативності дії регуляторного акта є встановлення економічно обґрунтованих цін на продовольчому ринку та дотримання належного рівня соціального захисту населення.
9. Відстеження результативності регуляторного акта
Базове відстеження результативності регуляторного акта проведено на етапі його підготовки.
Повторне та періодичне відстеження регуляторного акта буде здійснено відповідно до вимог статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
 
 
Начальник Головного
управління економіки
облдержадміністрації                                                                  С.В. Авершин
Версія для друку Поділиться:


Вверх