Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

АНАЛІЗ регуляторного впливу проекту розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації «Про встановлення тарифу на інвентаризацію нерухомого майна для комунального підприємства «Шевченківське бюро технічної інвентаризації»

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв`язати шляхом державного регулювання
Розпорядженням голови Харківської облдержадміністрації від 27 грудня 2010 року № 732 «Про встановлення тарифу на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав - послуги, що надає комунальне підприємство «Шевченківське бюро технічної інвентаризації», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Харківській області 20 січня 2011 року за № 5/1113, установлено тариф на послуги підприємства в розмірі 25,06 грн. без ПДВ. За період дії тарифу відбулися значні зміни умов виробництва на комунальному підприємстві «Шевченківське бюро технічної інвентаризації» (далі – КП «Шевченківське БТІ»), що не залежать від господарської діяльності суб’єкта господарювання.
Зросла мінімальна заробітна плата (на 01 грудня  2013 року вона склала 1218,0 грн.). Також збільшились виплати, пов’язані зі сплатою обов’язкових платежів до соціальних та Пенсійного фонду.
Таким чином, у структурі собівартості тарифу витрати на заробітну плату виробничого персоналу зросли на 30%, невиробничого персоналу – 32%, матеріальні витрати підприємства зросли на 24%, із них витрати на електропостачання збільшились на 43%.
Собівартість послуг бюро технічної інвентаризації зросла на 13% і в розрахунку на рік складає 328835,0 грн.
З урахуванням кількості основних працівників (4 особи) та річного фонду робочого часу (2002 години), запланованого рівня рентабельності (1 відсоток – 3288,0 грн.), вартість 1 нормо-години послуг складає:
328835,0+3288,0/2002/4=41,47 грн. (без ПДВ). Тариф із ПДВ складає 49,76 грн.
Згідно із здійсненними розрахунками плановий тариф на 2014 рік на послугу  підприємства з інвентаризації нерухомого майна, порівняно з чинним тарифом, зріс у 1,7 раза.
Суб’єкти, на яких проблема справляє негативний вплив:
- КП «Шевченківське БТІ» при роботі за тарифом 25,06 грн. за І півріччя 2013 року отримало збитків на суму 7,5 тис. грн.;
- держава недоотримує додаткових надходжень до бюджетів від сплачених підприємством податків та соціальних платежів.
Громадяни шкоди не зазнають.
Розв’язання проблеми за допомогою розпорядження голови Харківської облдержадміністрації від 27 грудня 2010 року № 732 неможливе, оскільки діючий тариф є збитковим для підприємства.
Крім того, за результатами проведеного повторного відстеження результативності регуляторного акта - розпорядження голови Харківської облдержадміністрації від 27 грудня 2010 року № 732 було прийнято рішення щодо перегляду зазначеного розпорядження у зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами). Цим Законом установлено, що послуги з оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав з 01 січня 2013 року надаються не бюро технічної інвентаризації, а органами державної реєстрації прав, які створені Міністерством юстиції України в установленому чинним законодавством порядку.
 
2. Визначення цілей регулювання
Основні цілі регулювання:
- установлення економічно обґрунтованого тарифу на надання послуги з інвентаризації нерухомого майна для КП «Шевченківське БТІ»;
- виконання вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами) та постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами).
 
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей
1. Залишення існуючої ситуації без змін є неприйнятним способом досягнення визначених цілей, оскільки підприємство несе збитки.
2. Установлення Харківською обласною державною адміністрацією єдиного тарифу для всіх бюро технічної інвентаризації області неможливе, оскільки, необхідно визначати вартість одиниці норми часу в цілому по кожному підприємству.
3. Застосування механізму вільної ціни. Враховуючи те, що КП «Шевченківське БТІ» є монопольним підприємством, застосування механізму вільної ціни, яку формує ринок, у даному випадку недоцільне.
4. Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року №1548 визначено метод державного регулювання вартості послуг на інвентаризацію нерухомого майна шляхом установлення тарифу на послугу.
Переваги даного підходу полягають у тому, що в ньому враховуються фактичні витрати підприємства за минулий рік.
Запропонований спосіб вирішення проблеми є найбільш доцільним, що дозволяє врахувати інтереси громадян, держави та підприємств для забезпечення споживачів послугою з інвентаризації нерухомого майна, що надають бюро технічної інвентаризації.
 
4.Механізм та заходи, що пропонуються для розв`язання проблеми 
Указану проблему пропонується розв’язати шляхом установлення тарифу на інвентаризацію нерухомого майна за 1 нормо-годину послуг.
У результаті прийняття запропонованого регуляторного акта буде установлено вартість 1 нормо-години на послугу, що надає комунальне підприємство «Шевченківське БТІ», у розмірі 41,47 грн. без ПДВ.
Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінюватися за результатами відстеження його результативності.
 
 5. Можливість досягнення визначених цілей в разі прийняття регуляторного акта
Ураховуючи, що запропонований тариф регулюється за допомогою даного регуляторного акта, це дозволить не допускати необґрунтованого підвищення цін на послуги КП «Шевченківське БТІ».
Позитивно на дію регуляторного акта може вплинути підвищення рівня економічного та соціального розвитку Шевченківського району, у тому числі підвищення рівня доходів населення в районі, активізація підприємницької діяльності, розвиток ринку нерухомості в регіоні.
Негативним фактором впливу є погіршення економічного стану району, значні темпи інфляції, зменшення платоспроможності споживачів послуг КП «Шевченківське БТІ», що призведе до зменшення обсягів надання послуг, погіршення показників фінансово-господарського стану підприємства.
Виконання вимог даного регуляторного акта не потребує додаткових витрат та коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, а також не потребує додаткових витрат на здійснення контролю за виконанням даного регуляторного акта.
 
 6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта такі:
 
Вигоди
Витрати
Сфера інтересів держави
Зростання відрахувань до державного та місцевих бюджетів унаслідок стабільної прибуткової роботи підприємства за рахунок збільшення бази оподаткування
Витрат не зазнає
Сфера інтересів КП «Шевченківське бюро технічної інвентаризації»
Отримання прибутку від надання послуг з інвентаризації нерухомого майна
Додаткових витрат не зазнає
                          Сфера інтересів суб’єктів господарської діяльності та громадян
Отримання послуг БТІ за економічно обґрунтованим тарифом
Збільшення тарифу на послуги підприємства
 
Даним регуляторним актом буде встановлено тариф на інвентаризацію нерухомого майна за 1 нормо-годину послуги, яку надає комунальне підприємство«Шевченківське БТІ», що дозволить у повному обсязі відшкодовувати витрати підприємства та забезпечити його рентабельну роботу.
 
7. Обґрунтування терміну дії
         Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін тому, що тарифи на послуги БТІ потребують постійного державного регулювання.
Регуляторний акт діє до будь-яких змін на законодавчому рівні розмірів витрат у складі собівартості одиниці нормо-часу. Якщо такі зміни призведуть до підвищення вартості послуг БТІ, буде запроваджено процедуру внесення змін до регуляторного акта або підготовки та прийняття нового акта в установленому порядку.
 
 
8. Показники результативності регуляторного акта
Основними показниками результативності даного регуляторного акта визначені такі показники:
розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів і державних фондів – передбачається збільшення за рахунок сплати КП «Шевченківське БТІ» податків і обов’язкових відрахувань;
кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на які поширюється дія акта – усі суб’єкти господарювання України (юридичні особи) та фізичні особи, які є споживачами послуг КП «Шевченківське БТІ»;
розмір коштів, що витрачається суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб – споживачами послуг КП «Шевченківське БТІ», пов’язаними з виконанням вимог акта, у 2014 році буде становити 41,47 грн. без ПДВ за 1 нормо – годину послуги з інвентаризації нерухомого майна;
рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – вище середнього, оскільки дотримано вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», проект акта та аналіз його регуляторного впливу буде оприлюднено на офіційному сайті Харківської облдержадміністрації (http://www.kharkivoda.gov.ua). Після видання розпорядження голови Харківської облдержадміністрації буде опубліковано в газеті «Слобідський край».
9. Відстеження результативності регуляторного акта
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації.
Базове відстеження результативності буде проведено до дня набрання чинності розпорядження голови Харківської облдержадміністрації «Про встановлення тарифу на інвентаризацію нерухомого майна для комунального підприємства «Шевченківське бюро технічної інвентаризації», повторне відстеження – через рік з дня набрання чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності даного регуляторного акта, за результатами якого можна здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження.
Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.
Відстеження результативності даного акта буде здійснюватись статистичним методом: буде аналізуватись офіційна статистична інформація про результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Шевченківське бюро технічної інвентаризації».
 
 
 
 
 
Директор Департаменту економіки
і міжнародних відносин Харківської
обласної державної адміністрації                                               С.В. Авершин