Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Харківської обласної державної адміністрації на 2015 рік.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова обласної державної адміністрації
_________________І.М. Балута

«__12__»_грудня_ 2014 року

 
п/п
Назва проекту регуляторного акта
Обґрунтування необхідності тамета прийняття регуляторного акта
Термін підготовки проекту регуляторного акта Структурний підрозділ, відповідальний за підготовку проекту регуляторного акта
1
2
3
4
5
1.                 
Наказ заступника директора Державного архіву Харківської області «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються Державним архівом Харківської області на договірних засадах».
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.Приведення у відповідність з діючим законодавством розміру плати за роботи та послуги, що виконуються Державним архівом Харківської області
 2.Приведення у відповідність до Постанови Кабінету міністрів України від 07.05.1998 № 639 ”Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів”(зі змінами).
І півріччя 2015 року
Сектор бухгалтерського
обліку Державного архіву Харківської області
2.                 
Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами у приміському              та міжміському внутрішньообласному сполученні.
На даний час склалися об’єктивні передумови (підвищення мінімальної заробітної плати, ріст цін на пально-мастильні матеріали, запасні частини) для підвищення тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні, які працюють у звичайному режимі руху. Встановлення тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху, у приміському та міжміському внутрішньо-обласному сполученні, що забезпечать перевізникам покриття витрат із надання цих послуг і створять умови поліпшення їх фінансово-економічного стану.
 
І півріччя 2015 року
Департамент інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктури
3.                 
Розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації про встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються ринками з продажу продовольчих та непродовольчих товарів.
 
 
Реалізація повноважень обласної державної адміністрації про регулювання цін (тарифів) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 №1548.
Протягом
року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації
4.                 
Розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації «Про внесення змін до деяких розпоряджень голови Харківської обласної державної адміністрації»
(про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав – послуги, які надають комунальні підприємства бюро технічної інвентаризації).
Приведення у відповідність до Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» розпоряджень голови Харківської обласної державної адміністрації, якими затверджувалися тарифи на послуги бюро технічної інвентаризації.
 
Протягом
року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації
5.                 
Розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень голови Харківської обласної державної адміністрації».
Приведення у відповідність до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»        (зі змінами) розпоряджень голови Харківської обласної державної адміністрації, якими для суб’єктів господарювання затверджувалися (установлювалися) граничні розміри плати за послуги на ринках з продажу продовольчих і непродовольчих товарів.
 
Протягом
року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації
 
Заступник голови обласної
державної адміністрації                                                                            Ю.О. Світлична