ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Проект розпорядження "Про заснування щорічних премій імені О.С. Масельського у галузях спорту, культури і мистецтва" ( від 25.05.2011 )

25 травня 2011 | 14:51

Про заснування щорічних
премій імені О.С. Масельського
у галузях спорту, культури і
мистецтва

З метою виявлення й підтримки видатних діячів у галузях спорту, культури і мистецтва, відповідно до статей 6, 22, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рішення Харківської обласної ради від 24 квітня 1996 року «Про увічнення пам’яті голови Харківської обласної Ради народних депутатів, голови обласної державної адміністрації Олександра Степановича Масельського»:

1. Заснувати дві щорічні премії імені О.С. Масельського у галузях спорту, культури і мистецтва.

2. Затвердити Положення про присудження премій імені О.С. Масельського у галузях спорту, культури і мистецтва (додається).

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 березня 2004 року № 110 «Про встановлення щорічних премій імені О.С. Масельського за творчі й спортивні досягнення та кращим учасникам конкурсів, фестивалів, спортивних змагань», зареєстроване в Харківському обласному управлінні юстиції 24 березня 2004 року за № 37/733.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Є.Є. Савіна.

5. Це розпорядження набуває чинності з дня його опублікування в газеті «Слобідський край».


Голова обласної державної
адміністрації                                                    М.М. ДОБКІН

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
обласної державної адміністрації


ПОЛОЖЕННЯ
про присудження премій імені О.С. Масельського
у галузях спорту, культури і мистецтва

1. Щорічні премії імені О.С. Масельського у галузях спорту, культури і мистецтва (далі – Премії) призначаються відповідно до рішення обласної Ради народних депутатів від 24.04.1996 «Про увічнення пам’яті голови Харківської обласної Ради народних депутатів, голови обласної державної адміністрації Олександра Степановича Масельського», рішення Харківської обласної ради від 03.02.2009 № 1103-V «Про затвердження комплексної Програми розвитку гуманітарної сфери» (зі змінами).

2. Премія присуджується на конкурсній основі за творчі й спортивні досягнення у попередньому році переможцям конкурсів, фестивалів, спортивних змагань, працівникам установ, організацій, закладів культури та спорту, творчих спілок, асоціацій та інших громадських об'єднань, які діють у галузі культури, мистецтва та спорту Харківської області.

3. Щороку розпорядженням голови обласної державної адміністрації присуджуються дві Премії:
у галузі спорту – 4500 грн.;
у галузі культури і мистецтва – 3000 грн.

4. На здобуття Премії можуть бути висунуті окремі особи і колективи, склад яких не перевищує п’яти осіб. Кандидатури на присудження Премій розглядаються без обмеження віку.
5. Для розгляду та відбору претендентів на здобуття Премій обласною державною адміністрацією утворюється Комітет з присудження премій імені О.С. Масельського у галузях спорту, культури і мистецтва (далі – Комітет).
Комітет є колегіальним органом, члени якого діють на громадських засадах.
Персональний склад Комітету затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.
До складу Комітету входять представники культури, мистецтва, спорту за їх згодою.
Комітет очолюють два співголови – голова обласної державної адміністрації та голова обласної ради (за згодою).
Співголови Комітету мають по одному заступнику.
Комітет відповідно до покладених на нього завдань:
розглядає клопотання про висунення кандидатур на отримання Премій;
здійснює голосування щодо визначення переможців у кожній галузі;
організовує урочисте вручення Премій.
Основною формою роботи Комітету є засідання, періодичність проведення яких визначається співголовами.
Засідання Комітету ведуть співголови або за дорученням співголів – їх заступники.
Засідання Комітету є правочинним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини його складу.
Рішення щодо визначення переможця конкурсу приймається шляхом таємного голосування простою більшістю голосів присутніх членів Комітету. У разі, якщо при голосуванні результати поділилися порівну, голос головуючого на засіданні є ухвальним.
Рішення Комітету щодо визначення переможців конкурсу є підставою для видання розпорядження голови обласної державної адміністрації про присудження Премій.
6. Організаційне забезпечення роботи Комітету, у тому числі приймання та підготовки документів, зазначених у пункті 7 цього Положення, здійснює відповідальний секретар Комітету.

7. Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії подаються до Комітету органами управління в галузі спорту, культури і мистецтва, закладами культури, мистецтва, спорту, творчими спілками, навчальними закладами області.
Прийом документів починається з 1 січня поточного року та завершується за двадцять календарних днів до дня засідання Комітету.
Днем висування кандидатур на здобуття Премії вважається день подачі документів.
На здобуття Премії до Комітету подаються:
клопотання про присудження Премії з короткою характеристикою кандидата;
витяг з протоколу засідання художньої, вченої ради, творчої спілки, спортивної федерації, трудового колективу, засідання профспілкового органу тощо;
копії посвідчень про присвоєння вчених ступенів, звань, почесних нагород, дипломів;
копії паспорта та ідентифікаційного номера претендента (у разі його наявності) або, в разі, коли претендентом є колектив, – копії паспортів та ідентифікаційних номерів (у разі їх наявності) кожного члена колективу.

8. Особам, яким присуджується Премія, присвоюється звання лауреатів премії імені О.С. Масельського, вручається диплом та виплачується грошова винагорода.
У разі, коли Премія присуджується колективу, диплом отримує його керівник, а грошова винагорода ділиться між членами колективу порівну.

9. Виплата Премій здійснюється відповідно до наказів відповідних структурних підрозділів обласної державної адміністрації за рахунок асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на відповідний рік по відповідній галузі.
Нарахування загальнообов’язкових платежів на суму Премії здійснюється відповідно до чинного законодавства.

10. Лауреат Премії має право на повторне подання документів не раніше ніж через три роки після отримання Премії.


Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації                                  В.В. Хома

Версія для друку Поділиться:


Вверх