ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Проект розпорядження голови обласної державної адміністрації "Про щорічні стипендії учням шкіл естетичного виховання "Надія Слобожанщини". ( від 08.10.2012 )

08 жовтня 2012 | 12:51

З метою підтримки творчо обдарованих дітей, які здобувають мистецьку освіту, відповідно до рішення Харківської обласної ради від 03 лютого 2009 року № 1103-V «Про затвердження комплексної Програми розвитку гуманітарної сфери» (із змінами), керуючись статтями 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
 
1. Затвердити Положення про відзначення щорічною стипендією учнів шкіл естетичного виховання «Надія Слобожанщини» (додається).
 
2. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування в газеті «Слобідський край».
 
Голова обласної державної
адміністрації                                                                                                              М.М. ДОБКІН
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Харківської
обласної державної адміністрації
                                                                                             
ПОЛОЖЕННЯ
про відзначення щорічною стипендією
учнів шкіл естетичного виховання «Надія Слобожанщини»
 
1. Загальні положення
 
1.1.Щорічна стипендія учням шкіл естетичного виховання «Надія Слобожанщини» (далі – Стипендія) призначається відповідно до рішення Харківської обласної ради від 03 лютого 2009 року № 1103-V «Про затвердження комплексної Програми розвитку гуманітарної сфери»
(із змінами), з метою підтримки творчо обдарованих дітей, які здобувають мистецьку освіту, для стимулювання їх творчого росту, за особисті (колективні) досягнення.
 
1.2.Стипендія присуджується учням початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) м. Харкова та Харківської області (далі – шкіл естетичного виховання), які стали переможцями міжнародних, всеукраїнських, регіональних, обласних конкурсів, фестивалів, виставок, оглядів тощо, брали активну участь в обласних, регіональних культурно-мистецьких заходах.
 
1.3.Щороку розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації призначаються 30 стипендій «Надія Слобожанщини» учням шкіл естетичного виховання.
 
1.4.На здобуття Стипендії можуть бути висунуті окремі учні і колективи учнів шкіл естетичного виховання віком від 7 до 17 років включно.
 
1.5.Стипендія складається із грошової винагороди та Диплома Стипендіата «Надія Слобожанщини». Розмір грошової винагороди складає
700 гривень.
 
1.6. Учні та колективи учнів шкіл естетичного виховання мають право на повторне висунення їх кандидатури на здобуття Стипендії у будь який термін, якщо вони здобули нові творчі досягнення.
 
2. Організація та проведення відбору кандидатів на здобуття Стипендії
 
2.1. Для підготовки і проведення відбору кандидатів на здобуття Стипендії наказом начальника Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації створюється Творча рада (далі – Рада), затверджується персональний склад Ради та визначається дата засідання Ради з визначення переможців.
Раду очолює голова – начальник Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації.
До персонального складу Ради можуть входити представники Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, Обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів, вищих мистецьких навчальних закладів
І-ІV рівнів акредитації, відомі діячі культури і мистецтва за їх згодою.
 
2.2. Члени Ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах.
 
2.3. Функції Ради:
здійснення відбору кандидатів на здобуття Стипендії;
визначення кандидатів, які отримають Стипендії;
проведення церемонії вручення Стипендії;
здійснення іншої роботи, необхідної для проведення заходів, пов’язаних з присудженням Стипендії.
 
2.4. Основною формою роботи Ради є засідання. Засідання Ради вважається правомочним якщо в його роботі беруть участь не менше двох третин від загальної кількості членів Ради. Засідання Ради веде голова, а у разі його відсутності – заступник голови.
 
2.5. Рішення Ради щодо визначення переможців відбору на здобуття Стипендії приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради.
Рішення Ради про присудження Стипендії оформляється протоколом за підписом голови Ради та відповідального секретаря, який є підставою для видання розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації про присудження Стипендії.
 
3. Умови подання документів для участі у відборі
 
3.1. Подання на кандидатів на здобуття Стипендії надаються школами естетичного виховання.
3.2. Прийом документів починається 01 лютого та завершується 31 березня поточного року.
Прийом документів здійснює відповідальний секретар Ради в приміщенні Обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів за його місцем знаходження: м. Харків, вул. Студентська, 5/6.
Відповідальний секретар здійснює перевірку документів на відповідність вимогам цього Положення.
 
3.3. Для участі у відборі кандидатів на здобуття Стипендії до Ради надаються такі документі:
погоджене з районними або міськими відділами культури і туризму подання школи естетичного виховання на ім’я голови Ради, за підписом директора закладу та скріплене печаткою закладу;
творча характеристика кандидата, за підписом директора закладу та скріплена печаткою закладу;
копії дипломів, сертифікатів, грамот, які засвідчують творчі досягнення кандидатів на здобуття Стипендії;
копія свідоцтва про народження або паспорта кандидата на здобуття Стипендії;
копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків або копія сторінки паспорта із відміткою про наявність у такої особи права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта кандидата на здобуття Стипендії.
 
3.4. Інформація про проведення відбору кандидатів на здобуття Стипендії не пізніше 20 січня оприлюднюється Радою через мережу Інтернет на офіційному веб-сайті Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації і має містити: термін подачі документів, умови проведення відбору, що визначені цим Положенням, місцезнаходження установи, в якій приймаються документи, телефон для довідок.
3.5. Критеріями відбору кандидатів на здобуття Стипендії є сукупність перемог у міжнародних, всеукраїнських, регіональних, обласних конкурсах, фестивалях, виставках, оглядах тощо, активна участь в обласних, регіональних культурно-мистецьких заходах.
 
4. Нагородження переможців Конкурсу
 
Диплом Стипендіата «Надія Слобожанщини» та грошову винагороду щороку вручає голова Харківської обласної державної адміністрації в червні відповідного року до Дня захисту дітей.
 
5. Фінансування Стипендії
 
5.1. Фінансування Стипендії здійснюється за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті по галузі «Культура і мистецтво».
 
5.2. Головним розпорядником коштів обласного бюджету, що виділяються на виконання розділу 4.1 «Культура і мистецтво» Програми розвитку гуманітарної сфери, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 03 лютого 2009 № 1103-V (із змінами) є Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації.
 
 
Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації                                                                      В.В. Хома
Версія для друку Поділиться:


Вверх