ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Проект рішення обласної ради "Про внесення змін до рішення обласної ради від 17 лютого 2011 року № 78-VI «Про затвердження комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2011-2015 роки»" ( від 02.06.2011 )

02 червня 2011 | 15:33

 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

_______ сесія ______ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

Від _____________ 2011 року                                                                   № _________

Про внесення змін до рішення обласної
ради від 17 лютого 2011 року  №78-VI 

«Про затвердження комплексної
Програми соціального захисту населення
Харківської області на 2011-2015 роки»

 

З метою забезпечення виконання заходів щодо соціального захисту населення Харківської області, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до рішення обласної ради від 17 лютого 2011 року №78-VI «Про затвердження комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2011-2015 роки», виклавши пункт 4 в такій редакції:

«4. Затвердити Порядок виконання заходів щодо соціального захисту населення Харківської області на 2011-2015 роки (додається).
Порядок виконання заходів щодо соціального захисту населення Харківської області на 2011-2015 роки стосується пунктів 7.1., 7.6. розділу 7 «Заходи щодо соціального захисту населення Харківської області на 2011-2015 роки».
2. У зв'язку з цим пункт 4 вважати відповідно пунктом 5.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради: з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства та соціального захисту населення (Стронов А.О.), з питань бюджету (Немикіна Л.П.).

Голова обласної ради                                      С. Чернов

 

Додаток
до рішення обласної ради
від _______ 2011 року №____

(___сесія ______ скликання)

ПОРЯДОК
виконання заходів щодо соціального захисту
населення Харківської області на 2011-2015 роки

Розділ І. Одноразова адресна грошова допомога
(до підпункту 7.1.2. пункту 7.1. «Адресна допомога» розділу 7 «Заходи щодо соціального захисту населення Харківської області на 2011-2015 роки»)

1. Загальна частина

1.1. Цей Порядок визначає механізм призначення та виплати одноразової адресної грошової допомоги мешканцям Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації (далі – одноразова допомога).

1.2. Одноразова допомога мешканцям області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації, надається в межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на виконання комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2011-2015 роки.

1.3. Питання щодо надання одноразової допомоги жителям територіальної громади Харківської області, які мешкають та зареєстровані на території області, розглядається за дорученням голови обласної державної адміністрації та його заступників.
У разі звернення громадян до Президента України, Адміністрації Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, народних депутатів України, Верховної Ради України, депутатів обласної ради заяви розглядаються за дорученням голови обласної державної адміністрації та його заступників.

1.4. Підставою для розгляду питання щодо надання одноразової допомоги є заява громадянина про надання йому (його сім’ї) грошової допомоги на ім’я голови обласної державної адміністрації або його заступників:
у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем, спричиненим надзвичайними обставинами (пожежа, тяжка хвороба, оперативне лікування, обставини, які можуть привести до небезпеки та значною мірою вплинути на життєдіяльність оточуючих);
сім’ям, у яких народилася трійня (або більше).

1.5. Рішення щодо конкретної заяви приймається комісією з питань надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації (далі – Комісія).
Склад Комісії затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Комісію очолює заступник голови обласної державної адміністрації.
До складу Комісії входять: голова Комісії, заступник голови Комісії, секретар Комісії та шість членів Комісії.

1.6. Питання щодо надання одноразової допомоги мешканцям області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації, розглядається Комісією при наявності таких документів:
особистої заяви громадянина;
довідки про склад сім’ї (оригінал);
довідки про доходи всіх членів сім’ї (оригінали);
копії паспорта (1, 2, 11 сторінки) заявника;
копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера заявника.

Для розгляду питання про надання грошової допомоги:

на лікування чи операцію необхідним є подання Головного управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації;

на відшкодування шкоди, яка заподіяна пожежею, – акт пожежної частини про пожежу, яка сталася;

на відшкодування шкоди, яка заподіяна стихійним лихом, – подання районних державних адміністрацій або міськвиконкомів (за місцем проживання).

1.7. Питання щодо надання грошової допомоги сім’ям, у яких народилася трійня (або більше), розглядається на підставі таких документів:
особистої заяви одного з батьків;
довідки з пологового будинку про народження трійні (або більше);
довідки про склад сім’ї (оригінал);
копії паспорта (1, 2, 11 сторінки) заявника;
копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера заявника.

1.8. Одноразова допомога надається сім’ї не частіше одного разу на рік. До членів сім’ї відносяться особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (ст. 3 Сімейного кодексу України).

1.9. При прийнятті рішення про розмір одноразової допомоги до уваги береться: рівень забезпеченості сім’ї з урахуванням установленого прожиткового мінімуму на кожного члена сім’ї згідно із Законом України «Про прожитковий мінімум» та надзвичайність конкретних обставин, які склалися у заявника (його сім’ї). Мінімальний розмір грошової допомоги – 200 грн., максимальний – 10000 грн. В окремих випадках, при наявності підтверджуючих документів, Комісією приймається рішення про збільшення суми грошової допомоги.

2. Порядок розгляду заяв мешканців області  щодо надання одноразової допомоги

2.1. Заяви громадян щодо надання одноразової допомоги та документи, які підтверджують рівень матеріального стану заявника і членів його сім’ї, надходять до секретаря Комісії для подальшої підготовки усіх необхідних матеріалів для розгляду на засіданні Комісії.

2.2. Якщо протягом місяця з дня надходження заяви на розгляд Комісії заявник не надасть необхідних документів, зазначених у підпунктах 1.6., 1.7., заява буде знята з розгляду на засіданні Комісії.

2.3. Засідання Комісії проводяться за потребою, але не рідше 1 раз на місяць.

2.4. Рішення Комісії є правомочним, якщо на засіданні присутні більше половини її членів. Рішення приймають простою більшістю голосів присутніх на засіданні та оформлюють протоколом засідання Комісії.

2.5. На підставі протоколу засідання Комісії Головним управлінням праці та соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, як головним розпорядником коштів, видається наказ, який є підставою для виплати одноразової допомоги.

2.6. Про результати розгляду заяв мешканців області щодо надання
одноразової допомоги секретар Комісії готує проект письмової відповіді заявникам.

3. Порядок виплати одноразової допомоги

3.1. Одноразова допомога мешканцям Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації, виплачується обласним центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат на підставі протоколу засідання Комісії та наказу Головного управління праці та соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

3.2. Одноразова допомога перераховується на поштові відділення зв’язку за місцем реєстрації заявників поштовим переказом. Оплата поштових послуг за відповідними тарифами здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету.

Розділ II. Адресна допомоги для забезпечення інвалідів війни мобільним зв’язком шляхом оплати розмов (до підпункту 7.1.1. пункту 7.1. «Адресна допомога» розділу 7 «Заходи щодо соціального захисту населення Харківської області на 2011-2015 роки»)

1. Виплата адресної допомоги для забезпечення інвалідів війни мобільним зв’язком шляхом оплати розмов 200 грн. на рік на одну особу здійснюється обласним центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат на підставі списків, наданих рай(міськ)управліннями праці та соціального захисту населення.

2. Адресна допомога перераховується на поштові відділення зв’язку за місцем реєстрації отримувача поштовим переказом. Оплата поштових послуг за відповідними тарифами здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення».

Розділ III. Цільова адресна матеріальна допомога громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської трагедії (до підпункту 7.1.3. пункту 7.1. «Адресна допомога» розділу 7 «Заходи щодо соціального захисту населення Харківської області на 2011-2015 роки»)

1. Виплата цільової адресної матеріальної допомоги постраждалим громадянам, а саме: інвалідам І групи, дітям-сиротам, дітям-інвалідам, вдовам (до річниці Чорнобильської трагедії) та учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1986 року (до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС) здійснюється обласним центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат на підставі списків Головного управління праці та соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації та Кошторису витрат комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2011-2015 роки, який затверджено на відповідний рік.

2. Адресна допомога перераховується на поштові відділення зв’язку за місцем реєстрації отримувача поштовим переказом. Оплата поштових послуг за відповідними тарифами здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення».

Розділ IV. Одноразова матеріальна допомога інвалідам І, ІІ, ІІІ групи та учасникам бойових дій у Великій Вітчизняній війні до Дня Перемоги (до підпункту 7.1.4. пункту 7.1. «Адресна допомога» розділу 7 «Заходи щодо соціального захисту населення Харківської області на 2011-2015 роки»)

1. Виплата одноразової матеріальної допомоги інвалідам І, ІІ, ІІІ групи та учасникам бойових дій у Великій Вітчизняній війні до Дня Перемоги здійснюється обласним центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат на підставі списків рай(міськ)управлінь праці та соціального захисту населення та Кошторису витрат комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2011-2015 роки, який затверджено на відповідний рік.

2. Адресна допомога перераховується на поштові відділення зв’язку за місцем реєстрації отримувача поштовим переказом. Оплата поштових послуг за відповідними тарифами здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення».

Розділ V. Допомога членам сімей військовослужбовців, які загинули в Афганістані, на відшкодування витрат за спожиті ними житлово-комунальні послуги (до підпункту 7.1.5. пункту 7.1. «Адресна допомога» розділу 7 «Заходи щодо соціального захисту населення Харківської області на 2011-2015 роки»)

1. Виплата матеріальної допомоги членам сімей військовослужбовців, які загинули в Афганістані, на відшкодування витрат за спожиті ними житлово-комунальні послуги здійснюється обласним центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат на підставі списків рай(міськ)управлінь праці та соціального захисту населення та Кошторису витрат комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2011-2015 роки, який затверджено на відповідний рік.

2. Розмір матеріальної допомоги членам сімей військовослужбовців, які загинули в Афганістані, на відшкодування витрат за спожиті ними житлово-комунальні послуги встановлюється відповідно до Кошторису витрат комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2011-2015 роки, який затверджено на відповідний рік.

Розділ VI. Допомога, пов’язана з похованням померлих громадян,
на яких розповсюджуються пільги відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (до пункту 7.6. розділу 7 «Заходи щодо соціального захисту населення Харківської області на 2011-2015 роки»)

1. Виплата допомоги, пов’язаної з похованням померлих громадян, на яких розповсюджуються пільги відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» здійснюється обласним центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат на підставі розпоряджень рай(міськ)управлінь праці та соціального захисту населення та Кошторису витрат комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2011-2015 роки, який затверджено на відповідний рік.

2. Адресна допомога перераховується на поштові відділення зв’язку за місцем реєстрації отримувача поштовим переказом. Оплата поштових послуг за відповідними тарифами здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення».

 


Заступник голови
обласної ради                      Л. Давидова

Версія для друку Поділиться:


Вверх