ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Проект рішення обласної ради “Про затверження положення про порядок проведення Міжнародного конкурсу інноваційних та інвестиційних проектів «Харківські ініціативи»”. ( від 26.03.2012 )

26 березня 2012 | 13:51

 

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО
 
                                                                               рішення обласної ради
                                                                              від     2012 року №
                                                                              ( ____ сесія ____скликання)
 
 
 
Положення
про порядок проведення  у 2012 році Міжнародного конкурсу
інноваційних та інвестиційних проектів
«Харківські ініціативи»
 
1. Загальні положення
Це Положення визначає порядок та умови проведення Міжнародного конкурсу інноваційних та інвестиційних проектів «Харківські ініціативи»            (далі – Конкурс).
Конкурс є відкритим, склад його учасників не обмежується.
Забезпечення організації Конкурсу покладається на Головне управління економіки Харківської обласної державної адміністрації.
2. Мета Конкурсу
Конкурс спрямований на пошук та виявлення перспективних інноваційних та інвестиційних проектів, сприяння підготовці ефективних бізнес-планів, визначення переможців найкращих інноваційних та інвестиційних проектів із метою залучення інвесторів для їх реалізації на території Харківської області.
3. Порядок проведення та заохочення учасників Конкурсу
Конкурс проводиться у два етапи.
Перший етап Конкурсу проводиться з 03 травня по 30 червня 2012 року і включає:
збір заявок з описом інноваційних проектів: з 03 травня по 30 травня 2012 року;
підведення підсумків першого етапу Конкурсу – оцінювання Експертною радою Конкурсу поданих заявок, відбір найкращих інноваційних та інвестиційних проектів з метою детального розроблення бізнес-планів для представлення їх у фіналі Конкурсу: з 30 травня по 30 червня 2012 року.
Другий етап Конкурсу проводиться з 30 червня по 07 вересня 2012 року і включає:
розроблення авторами проектів, що відібрані до фіналу Конкурсу, детальних бізнес-планів: з 30 червня по 01 серпня 2012 року;
оцінювання Експертною радою Конкурсу детальних бізнес-планів проектів, присудження нагород переможцям: з 15 серпня по 30 серпня 2012 року;
підведення підсумків Конкурсу, вручення нагород переможцям, презентацію найкращих інноваційних і інвестиційних проектів на виставці «Енергія зростання» 07 вересня 2012 року.
Для участі у Конкурсі ініціатору проекту необхідно подати заявку, складену відповідно до реєстраційної форми опису проекту для участі у Міжнародному конкурсі інноваційних та інвестиційних проектів «Харківські ініціативи» згідно з додатком. Подання заявок на участь у Конкурсі проводиться безкоштовно, без організаційних внесків.
Автори заявок отримують право на безкоштовну консультацію з питань поліпшення змісту представленого в заявці опису інноваційного проекту протягом однієї години одним із членів Експертної ради.
Авторам проектів, заявки яких при підведенні підсумків першого етапу Конкурсу отримали позитивну оцінку Експертної ради та були визнані найкращими інноваційними та інвестиційними проектами, направляються персональні повідомлення. При цьому автори цих проектів отримують право на безкоштовну участь у семінарі з питань розроблення бізнес-планів інноваційних проектів, а також право на безкоштовну консультацію з питань бізнес-планування та методології пошуку ділових партнерів для реалізації проекту протягом двох годин одним із членів Експертної ради.
Для участі у фіналі Конкурсу ініціатору інноваційного проекту необхідно надати бізнес-план. Фінал є заключною частиною другого етапу Конкурсу.
Авторам проектів, бізнес-плани яких будуть визнані найкращими, будуть присуджені нагороди.
Автори проектів, за бізнес-плани яких при підведенні підсумків Конкурсу будуть присуджені заохочувальні нагороди, додатково отримають право на безкоштовне розміщення презентацій своїх проектів у CD-ROM «Харківщина інноваційна» та на сайті Конкурсу.
4. Умови подання заявок з описом інноваційних та інвестиційних проектів для участі у Конкурсі
Оголошення про проведення Конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Харківської обласної державної адміністрації.
Учасники Конкурсу можуть подавати заявки з описом інноваційних та інвестиційних проектів до Головного управління економіки Харківської обласної державної адміністрації за адресою: пл. Свободи, 5, 7 під’їзд, 3 поверх, м. Харків та надсилати на електронну адресу: uek.invest@gmail.com .
5. Організаційний комітет Конкурсу
Здійснення заходів щодо проведення Конкурсу покладається на Організаційний комітет.
Персональний склад Організаційного комітету Конкурсу затверджується наказом начальника Головного управління економіки Харківської обласної державної адміністрації.
До складу Організаційного комітету Конкурсу включаються представники органів державного управління, державних установ і підприємств усіх форм власності за їх згодою, які підтримують проведення Конкурсу, і, надаючи фінансові, організаційні та інші ресурси, приєднуються до організації його проведення.
Функції Організаційного Комітету:
реєстрація поданих на Конкурс заявок з описом інвестиційних проектів;
розгляд та опрацювання робіт, поданих на Конкурс;
надання оперативних консультацій для зацікавлених осіб щодо участі у Конкурсі;
організація тиражування необхідних документів та матеріалів;
інформування конкурсантів про результати розгляду поданих інвестиційних проектів;
проведення нарад із представниками науково-дослідних установ, організацій, представниками вищих навчальних закладів, малого та середнього бізнесу з метою залучення учасників Конкурсу;
забезпечення висвітлення через засоби масової інформації, інтернет-ресурси інформації щодо проведення Конкурсу з метою залучення найбільшої кількості учасників.
Основною формою роботи Організаційного комітету є засідання. Засідання вважаються правомочними, якщо в їх роботі бере участь не менше двох третин від загальної кількості членів Організаційного комітету. Засідання Організаційного комітету веде голова, а у разі його відсутності – заступник голови.
Організаційний комітет приймає рішення з таких  питань:
визначення персонального складу Експертної ради;
відбору інноваційних та інвестиційних проектів, наданих підприємствами та установами області для участі у Конкурсі;
підведення підсумків першого етапу Конкурсу;
підведення підсумків другого етапу Конкурсу.
Рішення приймається Організаційним комітетом простою більшістю голосів членів, які беруть участь у голосуванні. У разі рівності голосів «за» і «проти», голос голови Організаційного комітету є вирішальним.
Рішення Організаційного комітету оформлюється протоколом за підписом голови Організаційного комітету та відповідального секретаря.
 
6. Експертна рада Конкурсу
Оцінювання представлених на Конкурс інноваційних проектів та підведення підсумків Конкурсу проводить Експертна рада.
Експертна рада є колегіальним органом, чисельність та склад якого затверджується наказом начальника Головного управління економіки Харківської обласної державної адміністрації за поданням Організаційного комітету.
Функції Експертної ради:
розгляд та оцінювання на відповідність вимогам Конкурсу поданих заявок з описом інвестиційних проектів;
відбір найкращих інноваційних та інвестиційних проектів з метою детального розроблення бізнес-планів для участі переможців цих проектів у фіналі Конкурсу;
надання індивідуальних консультацій авторам заявок інвестиційних проектів;
оцінювання детальних бізнес-планів проектів;
визначення переможців за номінаціями та присудження нагород.
Експертна рада проводить засідання з метою відбору найкращих інноваційних та інвестиційних  проектів та визначення переможців у номінаціях.
Експертна рада приймає рішення з питань, які належать до її функцій.
Рішення приймаються Експертною радою простою більшістю голосів членів, які беруть участь у голосуванні.
Експертна рада має право приймати рішення, якщо на засіданні є присутніми більше половини її персонального складу. У разі рівності голосів «за» і «проти», голос голови Експертної ради є вирішальним. Рішення Експертної ради оформлюються протоколом за підписом голови Експертної ради.
7. Номінації Конкурсу
Конкурс проводиться за такими основними номінаціями:
1. Кращий інвестиційний проект регіонального економічного розвитку.
2. Кращий інвестиційний проект кластеру «Паливно-енергетичний комплекс».
3. Кращий інвестиційний проект кластеру «Виробництво та переробка сільськогосподарської продукції та виробництво продуктів харчування».
4. Кращий інвестиційний проект кластеру «Легка промисловість».
5. Кращий інвестиційний проект кластеру «Будівництво і виробництво будівельних матеріалів».
6. Кращий інвестиційний проект кластеру «Охорона здоров'я».
7. Кращий інвестиційний проект кластеру «Житлово-комунальне господарство».
8. Кращий інвестиційний проект «Транспортно-логістичного кластеру».
9. Кращий інвестиційний проект кластеру «Культура та туризм».
10. Кращий інноваційний проект кластеру «Інформаційно-комунікаційних технологій».
11. Кращий інноваційний проект у сфері високотехнологічного машинобудування.
12. Кращий інноваційний проект у сфері чистих технологій виробництва нових матеріалів.
13. Кращий інноваційний проект у сфері виробництва продукції «здорового харчування».
14. Кращий інноваційний проект у сфері приладобудування.
15. Кращий інноваційний проект у сфері виробництва біофармацевтичної продукції.
16. Кращий інноваційний проект у сфері екології та природокористування.
17. Кращий інноваційний проект у сфері енергозбереження.
18. Кращий інноваційний проект з розвитку освіти.
19. Кращий інноваційний проект виробництва експорто орієнтованої продукції.
20. Кращий інноваційний проект виробництва товарів народного споживання.
21. Підприємство – лідер інновацій (для підприємств, які представили на конкурс максимальну кількість різних інноваційних проектів).
22. Підприємство – лідер ефективності.
8. Порядок оцінювання заявок з описом інноваційних
проектів і бізнес-планів проектів членами Експертної ради Конкурсу
Заявки з описом інноваційних проектів, що подаються учасниками на першому етапі Конкурсу, оцінюються кожним членом Експертної ради шляхом призначення експертної оцінки в балах за такими показниками:
№№
п/п
 
Найменування показника
Максимальне значення оцінки, бал.
1.
Відповідність змісту наданої інформації вимогам анкети*
10
2.
Відповідність опису інвестиційного чи інноваційного проекту тематиці і номінаціям конкурсу*
20
3.
Рівень новизни, закладеної в основу проекту*
30
4.
Наявність у автора об'єктів інтелектуальної власності організаційних та інших пріоритетів у сфері, якій відповідає проект
30
5.
Наявність у автора проекту досвіду практичної реалізації аналогічних проектів
10
* Примітка: у разі невідповідності змісту інформації, наданої автором проекту, вимогам анкети або тематиці і номінаціям Конкурсу, заявка знімається з участі в Конкурсі.
На основі експертних оцінок, виставлених членами Експертної ради, як середнє арифметичне розраховується підсумкове значення оцінки, яка визначає рейтинг кожної заявки в загальному списку оцінюваних заявок у відповідній номінації. До фіналу Конкурсу з кожної номінації допускається по десять заявок, що мають найвищий рейтинг у відповідній номінації. У випадку якщо в одній номінації беруть участь кілька конкурсантів, заявки яких набрали однакову кількість балів, що призводить до ситуації, коли без перегляду експертних оцінок неможливо визначити десять фіналістів, тоді загальна кількість учасників фіналу в цій номінації збільшується таким чином, щоб усі зазначені конкурсанти, заявки яких набрали однакову кількість балів, змогли взяти участь у другому етапі Конкурсу.
Заявки з описом бізнес-планів проектів, що подаються учасниками на другому етапі Конкурсу, оцінюються кожним членом Експертної ради шляхом призначення експертної оцінки в балах за такими показниками:
№№
п/п
Найменування показника
Максимальне значення оцінки, бал.
1.
Відповідність змісту бізнес-плану вимогам UNIDO*
10
2.
Рівень маркетингового опрацювання проекту *
20
3.
Ступінь готовності підприємства до реалізації проекту *
10
4.
Ступінь впливу проекту на економіку регіону
30
5.
Здатність проекту забезпечити закріплення за Харківською областю пріоритету у сфері, до якої належить проект
30
 
* Примітка: у разі невідповідності змісту бізнес-плану, наданого автором проекту, вимогам UNID, заявка знімається з участі в Конкурсі.
На основі експертних оцінок, виставлених членами Експертної ради, як середнє арифметичне розраховується підсумкове значення оцінки, яка визначає рейтинг кожного бізнес-плану в загальному списку оцінюваних заявок у відповідній номінації. Переможцем Конкурсу в цій номінації визнається конкурсант, бізнес-план якого має найвищий рейтинг (який одержав найвищу оцінку). У випадку якщо в одній номінації беруть участь кілька конкурсантів, бізнес-плани яких мають однаковий рейтинг, переможцем визнається той конкурсант, бізнес-план якого має найкращі показники по термінах окупності проекту, а при рівних значеннях термінів окупності проекту, переможцем визнається той конкурсант, бізнес-план якого забезпечує створення більшої кількості нових робочих місць.
 
Перший заступник
голови обласної ради                                     О.Олешко   
 

 

Версія для друку Поділиться:


Вверх