ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Аналіз регуляторного впливу стосовно змін до проекту рішення обласної ради «Про внесення змін до Ставок збору за заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів області (спеціальне використання лісових ресурсів), затверджених рішенням обласної ради від 01 березня 2012 року № 367-VI»

31 жовтня 2012 | 14:28

Аналіз регуляторного впливу стосовно змін до проекту рішення обласної ради «Про внесення змін до Ставок збору за заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів області (спеціальне використання лісових ресурсів), затверджених рішенням обласної ради від 01 березня 2012 року № 367-VI».

 

Проект рішення обласної ради «Про внесення змін до Ставок збору за заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів області (спеціальне використання лісових ресурсів), затверджених рішенням обласної ради від 01 березня 2012 року № 367-VI»» складено з урахуванням Правил використання корисних властивостей лісів, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України №502 від 14.08.2012, на виконання вимог статті 331.11 Податкового кодексу України з метою реалізації статті 77 Лісового кодексу України .
 
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати.
Пунктом 1.4 Правил використання корисних властивостей лісів, затверджених наказом Міністерства аграрної політика та продовольства України від 14 серпня 2012 року № 502, встановлено, що використання корисних властивостей лісів у порядку спеціального використання поділяється на постійне або тимчасове та здійснюється постійними або тимчасовими лісокористувачами, власниками лісів. Тимчасове користування може бути довгостроковим та короткостроковим.
Рішенням від 01 березня 2012 року № 367-VІ «Про ставки збору за заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів області» було встановлено ставки збору у разі строкового використання лісових ділянок (довгострокове тимчасове користування лісами) для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робі.
Отже існує потреба у встановлені ставок збору у разі короткострокового тимчасового користування лісами.
 
2. Визначення цілей щодо встановлення державного регулювання.
Ціллю державного регулювання даного регуляторного акта є забезпечення вирішення питання щодо встановлення ставок збору за спеціальне використання лісових ресурсів при використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт у разі короткострокового тимчасового користування лісами.
Крім цього, створення умов для раціонального використання лісів суб’єктами господарювання та створення додаткових джерел поповнення місцевих бюджетів. 
 
3. Альтернативні способи досягнення визначених цілей.
Альтернативних способів досягнення встановлених цілей не передбачено. Відповідно до частини 331.11 статті 331 Податкового кодексу України при використанні корисних властивостей лісів при короткостроковому тимчасовому користуванні ставки збору встановлюються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.   
Здійснення спеціального використання лісових ресурсів місцевого значення на безоплатній основі буде суперечити статті 77 Лісового кодексу України, згідно з якими спеціальне використання лісових ресурсів, крім розміщення пасік є платним. Як наслідок – контроль за спеціальним використанням лісових ресурсів буде відсутній, місцеві бюджети недоотримають кошти за використання цих ресурсів.
Отже лише шляхом прийняття проекту рішення обласної ради «Про внесення змін до Ставок збору за заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів області (спеціальне використання лісових ресурсів), затверджених рішенням обласної ради від 01 березня 2012 року № 367-VI»» можна вирішити зазначене питання.
 
4. Опис механізму, що забезпечить розв’язання визначеної проблеми.
Механізмом розв’язання проблеми є внесення змін  до пункту 3.1 Ставок збору за заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів області (спеціальне використання лісових ресурсів), а саме викладення в новій редакції, наступного змісту: «Тимчасове користування лісами (короткострокове чи довгострокове) для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт».
Отже, проектом рішення пропонується встановлення ставок збору у разі короткострокового користування лісами для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт на рівні ставко встановлених для довгострокового тимчасового користування лісами.
Прийняття даного рішення забезпечить платне використання лісових ресурсів на підставі спеціального дозволу (лісового квитка) , у відповідності до вимог Лісового та Податкового кодексів України.
Після затвердження цього проекту будуть створені умови, при яких суб’єкти господарської діяльності будуть мати можливість застосувати частину 331.11 статті 331 Податкового кодексу України для визначення ставок збору за спеціальне використання лісових ресурсів використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт при короткостроковому тимчасовому користуванні.
Впровадження підготовленого проекту рішення буде сприяти посиленню державного контролю в галузі охорони, збереження, раціонального, невиснажливого використання лісових ресурсів, забезпечення відтворення відновлювальних властивостей лісу та наповнення місцевих бюджетів.
Державний контроль за додержанням вимог акта буде полягати в тому, що:
1) обласна державна адміністрація буде: здійснювати заходи з відстеження результативності цього регуляторного акта; готувати та оприлюднювати звіти про відстеження результативності цього регуляторного акта; надавати звіти про відстеження результативності цього регуляторного акта до обласної ради у термін, визначений законом.
2) Державна податкова адміністрація у Харківській області, Харківське обласне управління лісового та мисливського господарства, Державна екологічна інспекція в Харківській області, у межах визначених повноважень, здійснюватиме контроль за дотриманням вимог податкового, лісового, та природоохоронного законодавства при спеціальному використанні лісових ресурсів області.
Крім того, контроль за виконанням рішення обласної ради буде покладено на постійні комісії обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та природокористування, а також з правових питань, регуляторної політики, законності, громадського порядку, боротьби з корупцією та злочинністю.
 
5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
Досягнення поставлених цілей є можливим у разі:
- належного обліку суб’єктами лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, лісокористувачів яким видано лісові квітки;
- своєчасного та в повному обсязі сплати суб’єктами господарювання, зазначеними у статті 329 Податкового кодексу України, збору за спеціальне використання лісових ресурсів при використані корисних властивостей лісів області;   
- постійного контролю за дотриманням вимог податкового, лісового, та природоохоронного законодавства при спеціальному використанні лісових ресурсів області у межах визначених повноважень Державною податковою адміністрацією у Харківській області, Харківським обласним управлінням лісового та мисливського господарства, Державною екологічною інспекцією в Харківській області.
 
6.Очікувані результати прийняття регуляторного акта.
Документ безпосередньо має вплив на лісогосподарські підприємства, які є постійними лісокористувачами з однієї сторони, а з другої сторони – на юридичних та фізичних осіб – суб’єктів господарювання, зацікавлених в отриманні лімітів на спеціальне використання лісових ресурсів при використанні корисних властивостей лісів при короткостроковому тимчасовому користуванні.
Проект рішення не обмежує прав громадян щодо вільного перебування в лісах державної власності, а також безоплатного збору для власного споживання дикорослих трав’яних рослин, квітів, грибів, ягід, горіхів та інших продуктів лісу в обсягах, визначених розпорядженням облдержадміністрації від 17.08.07 року № 526 «Про встановлення для громадян максимальних норм безоплатного збору дикорослих трав’яних рослин, квітів, грибів, ягід, горіхів тощо».
Виконання поданого на розгляд рішення не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.
Приблизний перелік вигод та втрат, які можуть виникнути при запровадженні цього регуляторного акта:
 
Сфера впливу
(інтереси громадян, суб’єктів господарювання та держави)
 
 
Вигоди
 
 
Витрати
 
 
Органи державної
влади та місцевого
самоврядування
Забезпечить платне, раціональне та невиснажливе використання лісових ресурсів у разі короткострокового тимчасового користування. До місцевих бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати збору. 
Додаткові витрати не прогнозуються
Суб’єкти господарювання, що використовують лісові ресурси
Отримання прибутку в результаті здійснення підприємницької діяльністю на підставі спеціального використання лісових ресурсів у разі короткострокового тимчасового користування.
Витрати відповідно до встановлених ставок за використані корисних властивостей лісів
Населення
Збільшиться зайнятість населення та його доходи.
Витрати відсутні
 
7.Обґрунтування строку дії регуляторного акта.
Термін дії даного рішення законодавством не визначений. Нове рішення чи внесення змін до даного можливе за умови внесення відповідних змін до чинного законодавства. Приймається на невизначений термін.
 
8. Показники результативності регуляторного акта.
Показниками результативності прийняття регуляторного акта буде забезпечення надходжень коштів до відповідних бюджетів від плати за спеціальне використання лісових ресурсів .
Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта в грошовій формі (додаткові надходження у сумі 760 тис.грн. (за використання корисних властивостей лісів 350 га х 2168,90 = 760 тис. ) є орієнтовними, оскільки результати  залежать від багатьох чинників, кількісне значення яких стане відомим лише після реалізації права підприємств, установ, організацій і громадян на спеціальне використання  лісових ресурсів. Сплата зборів за спеціальне використання лісових ресурсів до місцевих бюджетів в розмірі 100 %.
Суб’єкти господарювання лісогосподарські підприємства та тимчасові лісокористувачі в межах затверджених лімітів отримають змогу з дотримання чинного законодавства проводити використовувати корисні властивості лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт при короткостроковому тимчасовому використанні лісів. В результаті цього, покращиться охорона лісу, культурна та естетична привабливість на виділених лісових ділянках, а дозвілля та відпочинок в лісових масивах області набудуть організованого характеру.
 
9.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження регуляторного акта.
З метою відстеження результативності регуляторного акта будуть проводитися базове, повторне та періодичні відстеження. Базове відстеження проводиться в термін 1 рік або до набрання чинності більшості його положень. Повторне відстеження буде проведене через рік після набуття чинності даного регуляторного акта, а періодичне – кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту.
 
 
Начальник Харківського обласного
управління   лісового та мисливського
господарства                                                                                                        С. Мусієнко

 

Версія для друку Поділиться:


Вверх