Харківська обласна державна адміністрація

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Харківської обласної ради «Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету, що виділяються для мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва на зворотній основі під бізнес-плани проектів, на 2012-2015 роки»

04 липня 2012 | 14:13

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання
 
Програмою сприяння розвитку малого підприємництва в Харківській області на 2011-2015 роки, затвердженою рішенням Харківської обласної ради від 16.06.2011 № 172-VІ, передбачені заходи з фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого підприємництва. На зазначені цілі в 2012-2015 роках передбачено фінансування з обласного бюджету в сумі  9 460 тис.грн.
Зокрема, планується реалізувати заходи з надання поворотної фінансової допомоги суб’єктам малого підприємництва для реалізації бізнес-планів.
На державному рівні механізм виділення бюджетних коштів на фінансово-кредитну підтримку затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 № 794 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва».
На обласному рівні аналогічного механізму виділення коштів з обласного бюджету на фінансово-кредитну допомогу суб’єктам малого підприємництва немає.
Невирішення зазначеної проблеми негативно вплине на розвиток малого підприємництва області, оскільки суб’єкти господарської діяльності будуть обмежені в можливості отримати фінансово-кредитну допомогу для реалізації своїх бізнес-планів. В результаті бюджети різних рівнів недоотримають додаткові надходження, а населення – додаткові робочі місця.
Виходячи з викладеного, Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації підготовлено проект рішення Харківської обласної ради «Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету, що виділяються для мікрокредитування суб’єктів малого підприємництвана на зворотній основі під бізнес-плани проектів, на 2012-2015 роки», яким буде затверджено механізм використання в 2012-2015 роках коштів обласного бюджету, які спрямовуються на розвиток підприємництва.
 
2. Метою прийняття цього рішення є:
 
Метою запропонованого проекту є затвердження Порядку використання в 2012-2015 роках коштів обласного бюджету, що виділяються для мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва в рамкахПрограми сприяння розвитку малого підприємництва в Харківській області на 2011-2015 роки,  що сприятиме:
- створенню в регіоні стабільної і гнучкої системи фінансово-кредитної та матеріально-технічної підтримки малого підприємництва;
- спрощенню доступу малих підприємств до фінансово-кредитних ресурсів.
 
3. Визначення та оцінка всіх прийнятих альтернативних способів досягнення визначених цілей
 
Альтернативним способом отримання суб’єктами малого підприємництва фінансово-кредитної допомоги з обласного бюджету може бути кредитування підприємців безпосередньо через банківські установи. Однак, за останні 3 роки банківські установи значно зменшили обсяги кредитування та ускладнили умови кредитування, збільшили середній розмір відсоткових ставок за кредитами, що значно обмежило доступ підприємців до зазначеного ресурсу.
У зв’язку з цим, мікрокредитування є необхідним заходом фінансово-кредитної підтримки суб’єктів господарювання, так як в іншому випадку суб’єкти малого підприємництва будуть позбавлені можливості отримати кошти на розвиток свого бізнесу, а бюджети всіх рівнів – додаткові надходження.
 
4. Механізм розв’язання проблеми
 
Проектом регуляторного акта визначаються:
- головний розпорядник та одержувач коштів обласного бюджету;
- умови проведення конкурсного відбору суб’єктів підприємницької діяльності;
- порядок надання та повернення суб’єктам малого підприємництва коштів обласного бюджету, виданих на фінансово-кредитну підтримку.
Таким чином, дія цього регуляторного акта дасть змогу відпрацювати чіткий механізм надання мікрокредитів суб’єктам підприємницької діяльності.
 
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
 
Досягнення визначених у даному проекті регуляторного акта цілей можливе при затвердженні привабливих для суб’єктів малого підприємництва механізму та умов надання фінансово-кредитної допомоги.
У разі прийняття регуляторного акта буде запроваджено механізм використання в 2012-2015 роках коштів обласного бюджету, що виділяються для мікрокредитування представників малого бізнесу в рамках Програми сприяння розвитку малого підприємництва в Харківській області на 2011-2015 роки.
Дія даного регуляторного акта не приведе до негативних наслідків, що потребують компенсації можливої шкоди.
Непередбачуваними загрозами досягнення мети даного регуляторного акта є такі фактори:
- зміни технологій виробництва продукції;
- конкуренція;
- інфляція;
- динаміка попиту/пропозицій в певних сферах виробництва;
- прискорення/уповільнення темпів економічного зростання.
 
6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта
 
Прийняття регуляторного акта дозволить створити найбільш сприятливі умови для подальшого розвитку малого підприємництва шляхом надання їм фінансово-кредитної допомоги.
 
Очікувані вигоди та витрати:
 
Сфера впливу
Вигоди
Витрати
Інтереси держави
1. Додаткові надходження до бюджетів усіх рівнів
2. Створення додаткових робочих місць у результаті реалізації бізнес-проектів
Витрати коштів обласного бюджету на заходи фінансово-кредитної допомоги
Інтереси суб’єктів господарювання
Отримання фінансово-кредитної допомоги, що дасть змогу здешевити кредитні ресурси і, як наслідок, забезпечити відкриття нових виробництв, зростання обсягів виробництва, збільшення прибутку підприємств
Часові та матеріальні витрати на розробку бізнес-плану, подання заявки та необхідних документів для участі в конкурсі на отримання фінансово-кредитної допомоги з обласного бюджету
Інтереси громадян
1. Здешевлення товарів та послуг, розширення їх асортименту
2. Створення додаткових робочих місць
3. Збільшення середньомісячного доходу та соціальних виплат
Не передбачено

 

7. Обгрунтування терміну дії
 
Термін дії проекту рішення обмежений чинністю Програми на реалізацію якого приймається регуляторний акт.

 

8. Показники результативності регуляторного акта
 
Кількісні показники результативності регуляторного акта будуть обчислені при проведенні відстежень результативності регуляторного акта.
При відстеженні результативності регуляторного акта будуть використані такі показники:
- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта (буде визначатися за результатами реалізації бізнес-проектів);
- кількість створених додаткових робочих місць (буде визначатися за результатами реалізації бізнес-проектів);
- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;
- розмір коштів і час, що витрачався суб’єктами малого підприємництва на виконання вимог акта (витрати коштів і часу на розробку бізнес-проекту, витрати часу на підготовку щомісячних звітів про його виконання);
- рівень інформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта (кількість суб’єктів підприємницької діяльності, які звернулися за фінансовою допомогою, надання якої передбачено даним регуляторним актом).
Показником результативності регуляторного акта буде розширення кола суб’єктів підприємницької діяльності, що отримали доступ до бюджетних коштів, зростання обсягів виробництва та збільшення кількості робочих місць.
 
9. Відстеження результативності регуляторного акта
 
Відстеження буде проводитись згідно із Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на підставі статистичних даних.
Базове відстеження буде здійснено після набрання чинності більшістю положень регуляторного акта (орієнтовно в серпні  – вересні 2012 року).
Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання ним чинності (орієнтовно в серпні –вересні 2013 року), періодичне – (орієнтовно у вересні 2015 – січні 2016 року).  

 

Начальник Департаменту економіки
і міжнародних відносин                                                                                С.В. Авершин
 
Версія для друку Поділиться:


Вверх