Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Виконання наукових та науково-технічних робіт за січень–вересень 2012 року

У січні–вересні 2012р. виконанням наукових та науково-технічних робіт у Харківській області займалися 175 організацій та підприємств або 15,2% від загальної кількості наукових організацій країни.
Науковими та науково-технічними роботами в організаціях (підприємствах) області займалася 21 тис. працівників основної (науково-технічної) діяльності (дослідники, техніки, допоміжний персонал та інші працівники) або 95,2% порівняно з відповідним періодом минулого року. Число безпосередніх виконавців наукових та науково-технічних робіт (дослідників, техніків та допоміжного персоналу) склало 17,2 тис. осіб або 94% порівняно з відповідним періодом 2011р. Серед цих виконавців науковий ступінь доктора наук мали 628 осіб, кандидата наук – 2629 осіб проти 620 та 2670 осіб відповідно у січні–вересні минулого року.
Загальний обсяг витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт власними силами організацій у січні–вересні 2012р. становив 1424,5 млн.грн. (у січні–вересні минулого року – 1235,2 млн.грн.). Середньомісячна заробітна плата виконавців досліджень і розробок зросла і становила 3208,0 грн., що на 14,5% вище свого рівня у відповідному періоді минулого року.
Частка фінансування витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт за рахунок держбюджету складала 27,3%, що менше на 2,1 в.п. порівняно з відповідним періодом 2011р. Більша частина держбюджетного фінансування 295,1 млн.грн. або 75,9% – надійшла до наукових установ академічного профілю (у січні–вересні 2011р. – 268,3 млн.грн. або 73,9%).
Загальний обсяг виконаних у січні–вересні 2012р. наукових та науково-технічних робіт становив 1653,7 млн.грн. (19,5% від наукового продукту, виробленого в країні), у тому числі виконаних власними силами організацій та підприємств – 1586,2 млн.грн. (20,3%).

Начальник Головного управління статистики у Харківській області   О.Г.Мамонтова