Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Виконання наукових та науково-технічних робіт за 2011 рік

У 2011р. виконанням наукових та науково-технічних робіт у Харківській області займалося 189 організацій та підприємств (або 15,1% від загальної кількості наукових організацій країни) проти 198 організацій (підприємств) або 15,2% у 2010р.
Науковими та науково-технічними роботами в організаціях (підприємствах) області займалися 21,8 тис. працівників основної (науково-технічної) діяльності (дослідники, техніки, допоміжний персонал та інші працівники) проти 22,4 тис. осіб у минулому році. Число безпосередніх виконавців наукових та науково-технічних робіт (дослідників, техніків та допоміжного персоналу) зменшилось на 2,4% і склало 18,0 тис. осіб. Серед цих виконавців науковий ступінь доктора наук мала 621 особа, кандидата наук – 2656 осіб (у 2010р. – 618 та 2754 особи відповідно).
Загальний обсяг витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт власними силами організацій у 2011р. становив 1751,0 млн.грн. (у минулому році –
1620,1 млн.грн.). Середньомісячна заробітна плата виконавців досліджень і розробок зросла і становила 2902,2 грн. у 2011р. проти 2656,4 грн. у 2010р.
Частка фінансування витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт за рахунок держбюджету складала 30,4%, що менше на 0,7 в.п. порівняно з 2010р. Більша частина держбюджетного фінансування 72,7% або 386,6 млн.грн. – надійшла до наукових установ академічного профілю (у 2010р. – 74,4% або 375,7 млн.грн.).
Загальний обсяг виконаних у 2011р. наукових та науково-технічних робіт становив 1963,0 млн.грн. (17,1% від наукового продукту, виробленого в Україні), у тому числі виконаних власними силами організацій та підприємств – 1879,3 млн.грн. (18,2%).

В.о.начальника Головного управління статистики  О.М.Ракітіна