Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Діяльність бірж Харківської області за січень – червень 2011 року

Станом на 1 липня 2011р. на території області здійснювали діяльність 23 біржі (без урахування фондової біржі), з них 7 бірж проводили торги за встановленими біржею правилами і реєстрували біржові угоди купівлі–продажу. Статутний капітал бірж дорівнював 2,5 млн.грн.
Протягом січня–червня 2011р. біржами області було проведено 198 торгів
проти 2802 у січні–червні 2010р. Сума доходу по відсотках від угод склала 0,6 млн.грн. Внаслідок проведених торгів до бюджету відраховано 255,2 тис.грн.
У січні–червні 2011р. на біржах області було укладено 505 угод, що у 13,8 раза менше, ніж у січні–червні 2010р. Сума, на яку були укладені угоди, збільшилась
на 21,9% і склала 252,9 млн.грн. Cередня вартість однієї угоди – 500,9 тис.грн.
Найбільша частка усіх біржових операцій припадала на товарно-сировинні та товарні біржі (90,1% від загального обсягу укладених угод).
Коефіцієнт ліквідності укладених угод (співвідношення обсягів укладених угод до обсягів пропозицій) на біржах області дорівнював 100%.
У структурі обсягів укладених угод найбільша частка припадала на операції з продукцією рослинництва. Питома вага інших видів склала 5,8%, транспортних
засобів – 3,1%, нерухомості – 2,7%.

Начальник Головного управління
статистики у Харківській області О.С. Никифоров