Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Виконання наукових та науково-технічних робіт за січень–червень 2011 року

У січні–червні 2011р. виконанням наукових та науково-технічних робіт у Харківській області займалися 182 організації та підприємства (або 15,2% від загальної кількості наукових організацій країни) проти 188 організацій (підприємств) або 15,3% у відповідному періоді минулого року. 
Науковими та науково-технічними роботами в організаціях та підприємствах області займалися 22,1 тис. працівників основної (науково-технічної) діяльності (дослідники, техніки, допоміжний персонал та інші працівники) проти 22,4 тис. осіб у січні–червні минулого року. Чисельність безпосередніх виконавців наукових та науково-технічних робіт (дослідників, техніків та допоміжного персоналу) становила 18,3 тис. осіб, і при їх незначному зменшенні (на 0,8%), серед них збільшилося число виконавців, які мали науковий ступінь доктора наук (на 1,9%) і склало 628 осіб (у січні–червні 2010р. – 616 осіб), а чисельність кандидатів
наук – 2695 осіб (у відповідному періоді минулого року – 2736 осіб). При цьому частка виконавців з науковим ступенем у загальній кількості дослідників дещо збільшилася і становила 28,1% проти 27,7% у січні–червні 2010р..
Загальний обсяг витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт власними силами організацій у січні–червні 2011р. зріс на 8,9% і становив 824,6 млн.грн. (у фактичних цінах). Середньомісячна заробітна плата виконавців досліджень і розробок також зросла і склала 2761,0 грн., що на 21,8% перевищує середньомісячну заробітну плату працівників в цілому по області (2267 грн.) та на 13,5% вище свого рівня у січні–червні 2010р. (2433,1 грн.).
Частка надходження коштів державного бюджету складає 28,0% або 231,3 млн.грн. від загального обсягу фінансування витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт (у відповідному періоді 2010р. – 29,8% або 225,6 млн.грн.), і при цьому більша частина держбюджетного фінансування (171,0 млн.грн.) надійшла до наукових установ академічного профілю (у січні–червні 2010р. – 168,9 млн.грн.).

Загальний обсяг виконаних у січні–червні 2011р. наукових та науково-технічних робіт становив 918,9 млн.грн. (17,9% від наукового продукту, виробленого в Україні), у тому числі виконаних власними силами організацій та підприємств – 886,1 млн.грн. (19,0%).

Начальник Головного
управління статистики у Харківській області О.С.Никифоров