Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Діяльність громадських організацій у 2010 році

Станом на 1 січня 2011 року про свою діяльність звітували 956 громадських організацій, які мали постійно діючій центральний орган на території області, з них 13 (1,4% від загальної їх кількості) громадських організацій мали статус міжнародний, 16 (1,7%) громадських організацій – всеукраїнський. Із загальної кількості місцевих осередків 22,6% знаходились на території Харківської області, 10,4% – на території Тернопільської області, решта – у м.Києві, м.Севастополі, автономної республіки Крим та 22 областях України.
До громадських організацій, які мали фіксоване індивідуальне членство, залучені та знаходились на обліку 400,0 тис. осіб, з яких 60,3% осіб є членами місцевих осередків.
Громадськими організаціями усіх рівнів у 2010 році було проведено 26,2 тис. масових заходів (зростання порівняно з 2009р. на 30,9%).
Обсяги фінансування та витрати за 2010 рік порівняно з минулим роком збільшились і склали: надходження коштів – 110,8 млн.грн. (збільшення у 2,1 рази), використання коштів – 105,7 млн.грн. (у 2,1 рази). У тому числі від благодійності надійшло 73,5% коштів, від членських внесків – 18,9%, від господарської діяльності – 3,1%, з інших джерел – 2,7%, з державного бюджету – 1,8%. Громадськими організаціями були використані кошти на такі цілі: благодійна діяльність – 43,7%; матеріальні витрати та оплата послуг – 31,1%; оплата праці – 12,0%; податки та обов’язкові платежі – 5,0%; інше – 3,7%; соціальна допомога – 3,6%; капітальні вкладення – 0,6%; капітальний ремонт – 0,3%.

 

Заступник начальника Головного управління О.М. Ракітіна