Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Виконання наукових та науково-технічних робіт за січень-березень 2011 року

У січні-березні 2011р. виконанням наукових та науково-технічних робіт у Харківській області займалися 175 організацій та підприємств (або 14,9% від загальної кількості наукових організацій країни) проти 181 організації (підприємства) або 15,2% у відповідному періоді минулого року.
Науковими та науково-технічними роботами в організаціях (підприємствах) області займалися 21,6 тис. працівників основної (науково-технічної) діяльності (дослідники, техніки, допоміжний персонал та інші працівники) проти 22,3 тис. осіб у січні–березні минулого року. Число безпосередніх виконавців наукових та науково-технічних робіт (дослідників, техніків та допоміжного персоналу) зменшилось на 2,6% і склало 17,9 тис. осіб. Серед цих виконавців науковий ступінь доктора наук мали 626 осіб, кандидата наук – 2690 осіб (у січні–березні 2010р. – 615 та 2771 особа відповідно).
Загальний обсяг витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт власними силами організацій у січні–березні 2011р. становив 439,5 млн.грн. (у січні–березні минулого року – 424,3 млн.грн.). Середньомісячна заробітна плата виконавців досліджень і розробок зросла і становила 2735,2 грн. у січні–березні 2011р. проти 2317,9 грн. у відповідному періоді 2010р.
Частка фінансування витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт за рахунок держбюджету складала 25,7%, що більше на 0,4 в.п. порівняно з відповідним періодом минулого року. Більша частина держбюджетного фінансування 82,7 млн.грн. або 73,4% – надійшла до наукових установ академічного профілю (у січні–березні 2010р. – 80,0 млн.грн. або 74,6%).
Загальний обсяг виконаних у січні–березні 2011р. наукових та науково-технічних робіт становив 496,1 млн.грн. (19,9% від наукового продукту, виробленого в Україні), у тому числі виконаних власними силами організацій та підприємств – 479,0 млн.грн. (20,9%).

 

Начальник Головного
управління статистики у Харківській області О.С.Никифоров