Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Виконання наукових та науково-технічних робіт у 2010 році

У 2010 р. виконанням наукових та науково-технічних робіт у Харківській області займалося 198 організацій та підприємств (або 15,2% від загальної кількості наукових організацій країни) проти 210 організацій (підприємств) або 15,7% у 2009р.
Науковими та науково-технічними роботами в організаціях (підприємствах) області займалися 22,4 тис. працівників основної (науково-технічної) діяльності (дослідники, техніки, допоміжний персонал та інші працівники) проти 23,1 тис. осіб у минулому році. Число безпосередніх виконавців наукових та науково-технічних робіт (дослідників, техніків та допоміжного персоналу) зменшилось на 3,1% і склало 18,5 тис. осіб. Серед цих виконавців науковий ступінь доктора наук мали 618 осіб, кандидата наук – 2754 особи (у 2009р. – 621 та 2807 осіб відповідно).
Загальний обсяг витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт власними силами організацій у 2010р. становив 1620,1 млн.грн. (у минулому році –
1336,4 млн.грн.). Середньомісячна заробітна плата виконавців досліджень і розробок зросла і становила 2656,4 грн. у 2010р. проти 2252,8 грн. у 2009р.
Частка фінансування витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт за рахунок держбюджету складала 31,1%, що менше на 4,0 в.п. порівняно з 2009р. Більша частина держбюджетного фінансування 375,7 млн.грн. або 74,4% – надійшла до наукових установ академічного профілю (у 2009р. – 332,9 млн.грн. або 71,0%).
Загальний обсяг виконаних у 2010р. наукових та науково-технічних робіт становив 1895,6 млн.грн. (17,6% від наукового продукту, виробленого в Україні), у тому числі виконаних власними силами організацій та підприємств – 1765,5 млн.грн. (17,9%).

 

Начальник Головного управління статистики у Харківській області О.С.Никифоров