Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Виконання наукових та науково-технічних робіт за січень–вересень 2010 року

У січні–вересні 2010р. виконанням наукових та науково-технічних робіт у Харківській області займалася 191 організація та підприємство (або 15,4% від загальної кількості наукових організацій країни) проти 202 організацій (підприємств) або 15,7% у відповідному періоді минулого року.
Науковими та науково-технічними роботами в організаціях (підприємствах) області займалися 22,3 тис. працівників основної (науково-технічної) діяльності (дослідники, техніки, допоміжний персонал та інші працівники) проти 22,8 тис. осіб у січні–вересні 2009р. Число безпосередніх виконавців наукових та науково-технічних робіт (дослідників, техніків та допоміжного персоналу) зменшилось на 2% і склало 18,4 тис. осіб. Серед цих виконавців науковий ступінь доктора наук мали 621 особа, кандидата наук – 2732 особи (у січні–вересні 2009р. – 619 та 2736 осіб відповідно).
Переважна більшість працівників основної діяльності (48,3%) зосереджена в галузі технічних наук, 41,9% – в галузі природничих наук, 7,2% – в організаціях багатогалузевого профілю та 2,7% – в галузі суспільних наук.
Загальний обсяг витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт власними силами організацій у січні–вересні 2010р. становив 1114,6 млн.грн. (у січні–вересні 2009р. – 875,4 млн.грн.). Середньомісячна заробітна плата виконавців досліджень і розробок зросла і становила 2593,5 грн. у січні–вересні 2010р. проти 2164,1 грн. у відповідному періоді минулого року.
У загальному обсязі фінансування витрат доля держбюджетного фінансування зменшилася на 4,5 в.п. у порівнянні з відповідним періодом 2009р. Більша частина держбюджетного фінансування 258,8 млн.грн. або 74,2% – надійшла до наукових установ академічного профілю (у січні–вересні 2009р. – 223,6 млн.грн. або 71,3%).
Загальний обсяг виконаних у січні–вересні 2010р. наукових та науково-технічних робіт становив 1292,3 млн.грн. (18,2% від наукового продукту, виробленого в Україні), у тому числі виконаних власними силами організацій та підприємств – 1213,6 млн.грн. (18,1%).

Заступник начальника Головного управління
статистики – начальник управління
міжгалузевої статистики підприємств та реєстрів М.О.Тур