Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Використання робочого часу на підприємствах, в організаціях та установах Харківської області у серпні 2010 року

Середньооблікова чисельність штатних працівників підприємств, установ та організацій області у серпні 2010 року становила
658,2 тис. осіб , що на 0,5% менше, ніж у попередньому місяці.
Упродовж серпня п.р. кожен працівник в середньому відпрацював 124 години, що дорівнювало 74,3% табельного фонду робочого часу, встановленого на цей місяць.
За умови забезпечення повної зайнятості працівників у серпні
2010 року було б достатньо в цілому по області 97,2% від їхньої штатної чисельності, тобто надлишок робочої сили складав 2,8%, або 18,8 тис. осіб. На промислових підприємствах виявилось зайвими 6,3% працюючих,
або 11,3 тис. осіб.
Неефективне використання трудових ресурсів на підприємствах, в організаціях та установах області пов’язано з вимушеною неповною зайнятістю працівників. Так, у серпні п.р. 0,6% працюючих області (або 4 тис. осіб) перебувало у відпустках без збереження заробітної плати, 4,4% (або 29,2 тис. осіб) – працювало з економічних причин у режимі неповного робочого дня (тижня).
Вимушені неоплачувані відпустки застосовувалися, переважним чином, адміністрацією готелів і ресторанів, підприємств транспорту та будівельних організацій, де у цьому режимі працювало 2,5%–3,1% від середньооблікової чисельності працівників вищевказаних видів діяльності.
Чисельність працівників, які перебували у відпустках без збереження заробітної плати у серпні 2010 року, порівняно з попереднім місяцем скоротилась на 1,9%. Найсуттєвіше зменшення (у 2,3 раза) спостерігалось на промислових підприємствах.
Режим неповного робочого дня (тижня) був поширений в організаціях будівництва, у лісовому господарстві та у промисловості, де у цьому режимі працювало 9,7%–14,8% від середньооблікової чисельності працівників вищевказаних видів діяльності.
Серед видів промислової діяльності найчастіше режим неповного робочого дня використовувался адміністрацією підприємств з добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних, а також з виробництва машин та устатковання. На цих підприємствах кожен четвертий та п’ятий працівник був зайнятий в режимі неповного робочого дня.
За місяць чисельність зайнятих у вищевказаному режимі збільшилась на 5,7%, найвищими темпами – в організаціях, працівники яких зайняті у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг (у 3,6 раза).

 Прим: Дані наведено по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Начальник Головного управління статистики у Харківській області О.С.Никифоров