Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

До Дня винахідника та раціоналізатора

В 2009р. виконанням робіт зі створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій) були зайняті 162 підприємства і організації Харківської області (юридичні особи). За цим показником область посідає друге місце в країні після м.Києва (187 од), опереджаючи Донецьку, Дніпропетровську та Львівську області, в яких діють відповідно 121 та по 73 юридичні особи.
Число винахідників, авторів промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій (творців) на підприємствах та в організаціях області становило 3600 осіб. За чисельністю творців область, як і у 2008р., посідає третє місце в країні – 11,7% від загальноукраїнського показника. Попередні позиції займають Донецька область та м.Київ (відповідно – 15,9% та 15,5%); на четвертому та п’ятому місцях знаходяться Дніпропетровська та Запорізька області (10,9% та 6,3% відповідно). Показово, що в організаціях та на підприємствах області у 2009р. працював кожен восьмий винахідник і раціоналізатор країни.
Переважна більшість усіх винахідників, авторів промислових зразків та раціоналізаторів області діяли у складі таких підприємств і організацій, як Південна залізниця, Харківський національний медичний університет, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, ГУ МНС України в Харківській області, Харківська медична академія післядипломної освіти, Національний фармацевтичний університет і Національний аерокосмічний університет ім.М.І.Жуковського “Харківський авіаційний інститут”. В цілому ж, на кожні 10000 осіб середньооблікової чисельності штатних працівників області нараховується 55 творців, що у 1,9 раза перевищує відповідний показник по країні, який у 2009р. становить 29 осіб.
Кількість поданих юридичними особами області до Державного департаменту інтелектуальної власності України та до компетентних органів іноземних держав заявок на видачу охоронних документів на винаходи, корисні моделі і промислові зразки у 2009р. склала 1014 одиниць або 12,6% від усіх поданих заявок по країні; кількість отриманих юридичними особами області охоронних документів у Державному департаменті інтелектуальної власності України та у компетентних органах іноземних держав становила 964 одиниці (12,5% від загальноукраїнського показника).
За кількістю поданих заявок та отриманих охоронних документів область посідає друге місце в країні після м.Києва (2266 заявок та 2117 охоронних документів); наступні позиції належать Дніпропетровській та Донецькій областям.
Робота з набуття прав інтелектуальної власності, яку проводили підприємства та організації області поза межами України, поширювалася на компетентні органи з охорони прав інтелектуальної власності Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки (подання заявок на охоронні документи – Російська Федерація, Сполучені Штати Америки; отримання охоронних документів – Російська Федерація).
Впровадження у виробництво винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій дозволяє виготовляти високотехнологічну продукцію, сприяє зменшенню матеріальних і трудових витрат, підтримує високий інноваційний рівень кінцевого продукту. В 2009р. у різних сферах економіки області загалом було використано 2442 об’єкта права інтелектуальної власності. При уповільненні процесу практичного застосування винаходів, промислових зразків та раціоналізаторських пропозицій (порівняно з 2008р. зниження становить відповідно 2,1 рази та 13,0% і 17,8%), кількість використаних корисних моделей (у2009р. їх використання дорівнювало 672 одиницям) збільшилася на 6,3% і склала 17,8% від загальноукраїнського показника – друге місце в країні після м.Києва (19,1%).
Витрати підприємств та організацій області (юридичних осіб), пов’язані з охороною прав на об’єкти права інтелектуальної власності та їх використанням, у 2009р. становили 3275,8 тис.грн. При цьому, сума витрат на сплату зборів (мита), здійснених згідно чинного законодавства України, склала 1223,7 тис.грн. (у тому числі за межі
України – 142,0 тис.грн.) або 37,4% загальної суми витрачань; інші витрати становили
2052,1 тис.грн. (або 62,6% ), з них на винагороду винахідникам (авторам) було спрямовано 1665,7тис.грн
Переважну більшість всіх витрат (54,7%) здійснили підприємства промисловості; на рахунку підприємств (організацій), зайнятих у транспорті та зв’язку – 20,2% загальної суми витрат; організаціям, діяльність яких – операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям, належить 18,7% усього обсягу витрачань.

 

 


В.о. начальника Головного управління
статистики у Харківській області О.Г. Мамонтова