Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Виконання наукових та науково-технічних робіт за січень–червень 2010 року

У січні–червні 2010р. виконанням наукових та науково-технічних робіт у Харківській області займалися 188 організацій та підприємств (або 15,3,% від загальної кількості наукових організацій країни) проти 198 організацій (підприємств) або 15,5% у відповідному періоді минулого року.
Науковими та науково-технічними роботами в організаціях (підприємствах) області займалися 22,4 тис. працівників основної (науково-технічної) діяльності (дослідники, техніки, допоміжний персонал та інші працівники) проти 22,9 тис. осіб у січні–червні минулого року. Число безпосередніх виконавців наукових та науково-технічних робіт (дослідників, техніків та допоміжного персоналу) зменшилось на 2,1% і склало 18,5 тис. осіб.
При загальній тенденції щодо скорочення чисельності виконавців наукових та науково-технічних робіт питома вага докторів та кандидатів наук у їх складі продовжує зростати і у січні–червні 2010р. загалом становила 18,2% проти 17,7% у відповідному періоді минулого року. При цьому, науковий ступінь доктора наук мали 616 осіб, кандидата наук – 2736 осіб (у січні–червні 2009р. – 614 та 2725 осіб відповідно).
Загальний обсяг витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт власними силами організацій у січні–червні 2010р. становив 757,5 млн.грн. (у січні–червні 2009р. – 582,6 млн.грн.). Середньомісячна заробітна плата виконавців досліджень і розробок зросла і становила 2433,1 грн. у січні–червні 2010р. проти 2154,2 грн. у відповідному періоді 2009р.
У загальному обсязі фінансування витрат доля держбюджетного фінансування зменшилася на 4,1 в.п. у порівнянні з відповідним періодом 2009р. Більша частина держбюджетного фінансування 168,9 млн.грн. або 74,8% – надійшла до наукових установ академічного профілю (у січні–червні 2009р. – 144,2 млн.грн. або 73,0%).
Загальний обсяг виконаних у січні–червні 2010р. наукових та науково-технічних робіт становив 879,7 млн.грн. (19,1% від наукового продукту, виробленого в Україні), у тому числі виконаних власними силами організацій та підприємств – 835,8 млн.грн. (також ¬– 19,1%).

Начальник Головного
управління статистики у Харківській області О.С.Никифоров